Sprängning och arbete med sprängämnen

Sprängarbeten är vanliga vid byggnads- och anläggningsarbeten. Det sprängs i berget för grundläggning inför uppförande av byggnader, för att bygga tunnlar, för att lägga ner rör eller för att dra kablar.

Sprängning innehåller olika slags förberedande bergarbeten såsom borrning och arbete med sprängmedel. Att utföra sprängning och bergarbete är riskfyllt och därför ska det utföras och ledas av personer med särskild kompetens.

Arbetsmiljöverket har särskilda regler för sprängning och bergarbeten som ska följas. Arbetet med sprängning ska finnas beskrivet som en del av arbetsmiljöplanen. Det är särskilt viktigt att alla berörda på byggarbetsplatsen informeras om risker och hur man ska agera vid platser där bergsprängning utförs.

Lämpliga utbildare för bergssprängare granskas och godkänns bland annat av RfSU, Rådet för sprängteknisk utbildning. RfSU har bland annat tagit fram och fastställt olika kursplaner i sprängteknik anpassade för olika ändamål såsom ovanjordssprängning, underjordssprängning med mera. 

Utöver den som spränger och leder sprängarbetet så krävs anpassade kunskaper om sprängning och bergarbete för den som:

  • borrar i berg
  • utför olika bergarbeten (till exempel rensar berg, utför förstärkning av berg)
  • hanterar, förvarar och transporterar sprängmedel
  • är maskinförare vid berg- och sprängarbeten
  • projekterar och samordnar bergarbeten.

Mer information och råd om sprängning och bergarbeten vid byggnads- och anläggningsarbete kan man hitta här:

Organisationen för bergsprängningsentreprenörer och branschintressenter webbplats, öppnas i nytt fönster

SweMin, branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter, SveMin webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges bergmaterialindustri webbplats, öppnas i nytt fönster

För att få utföra sprängning eller sönderdelning av skut, betong, med mera, med hjälp av verktyg laddade med krut eller gasgenererande kompositioner inom detaljplanerat område krävs även särskilt tillstånd från Polisen. Tillstånd krävs även för att få transportera och förvara sprängmedel.

 

Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om sprängarbete gäller arbete i verksamhet där sprängämnen, krut, tändmedel eller gasgenererande kompositioner används. Dokumentet innehåller även allmänna råd om hur föreskrifterna ska tillämpas.

Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller berg- och gruvarbete och prospektering efter malm och mineral. De tar upp risker och åtgärder mot ohälsa och olyckor, till exempel lämpliga arbetsmetoder, utrustning, ventilation och utrymning.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2017-11-17