Arbete vid högspänningsledningar

Arbeten med risk att komma i kontakt med livsfarlig högspänning finns såväl vid anläggningsarbeten med kablar i mark och i luften, järnväg och inne i byggnader såsom i elcentraler och ställverk.

Det är viktigt att redan i den tidiga planerings- och projekteringsfasen ta reda på var risker med högspänningsledningar finns för att kunna förebygga och planera lämpliga arbetsmetoder.

Det kan krävas flera olika praktiska åtgärder för att förebygga riskerna såsom:

 • kontakt med elnätsleverantör
 • personal med rätt kompetens för vissa arbeten intill ledningar
 • detaljritningar med kabelförläggningar och andra elscheman
 • planering för urkoppling och omdragning av ledningar
 • planering av utrymmen för att utföra arbete
 • planering av materialtransporter
 • lämpliga stråk för nya schakt
 • förläggning av transportvägar med hänsyn till luft- och markledningar
 • planering av säkerhetsavstånd för vissa riskfyllda arbeten såsom lyftarbeten, sprängning och krossning i förhållande till högspänningsledningar
 • jordning av vissa maskiner som utför arbeten intill ledningar
 • tekniska åtgärder som begränsar riskerna för maskiner att komma in i riskområden
 • lämplig uppställningsplats för maskiner och för tankning
 • lämpligt område för byggetablering
 • omhändertagande av person vid elolycka

Ovanstående är exempel på åtgärder som kan behöva beskrivas i arbetsmiljöplanen tillsammans med ritningar och annan dokumentation där risker och åtgärder tydligt ska beskrivas.

Vid invändiga installationsarbeten i elcentraler och ställverk förekommer ofta arbete med dragning av kablar i trånga utrymmen.  Det kan innebära att krypa över och under olika slags installationsgolv där man både ska ta sig fram och utföra arbeten. Det kan vara tunga kablar som ska dras med under arbetet, golvplattor som ska lyftas och annan tung utrustning som ska installeras. Sådana arbetsmetoder behöver också analyseras innan arbetet påbörjas.

Glöm inte att elcentraler och ställverk är exempel på anläggningar som kräver framtida underhåll och att de därför måste uppfylla de krav som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning och ergonomi.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Det är främst Elsäkerhetsverkets bestämmelser som reglerar arbeten vid högspänningsanläggningar. Det finns även olika standarder och andra regler till exempel intill väg och järnväg som man ska följa.

Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbeten längs högspänningsledningar kräver ofta kontakt och samordning med den aktuella elnätsleverantören.

För vissa personer kan det av medicinska skäl vara olämpligt att utföra arbeten intill högspänning, till exempel om man har pacemaker.

Läs mer på vår sida om Elsäkerhet

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna anger hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-05-24