Arbete med joniserad strålning

Arbeten med joniserade strålning är relativt ovanliga inom byggbranschen.

Några exempel på där det kan förekomma joniserade strålning är:

  1. arbete vid kärnkraftverk
  2. arbete i berg, gruvor
  3. arbete med radonsanering av bostäder
  4. arbete med metallåtervinning
  5. vattenreningsverk (radon)     

Vid arbete i berg finns krav på att radonmätningar ska utföras.

Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen. Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) gäller från och med den 1 juni 2016.

Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller berg- och gruvarbete och prospektering efter malm och mineral. De tar upp risker och åtgärder mot ohälsa och olyckor, till exempel lämpliga arbetsmetoder, utrustning, ventilation och utrymning.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-30