Arbete med dykarutrustning

Arbete med dykning är riskfyllt och får enbart utföras enligt Arbets­miljöverkets särskilda regler om dykeri­arbete.

Krav ställs på att dykaren ska ha ett dykar­certifikat som motsvarar de svenska yrkes­dykar­certifikaten och att det ska finnas ett dyk­lag som ska bestå av minst tre personer: dykar­ledare, dykare och reserv­dykare. Ytterligare krav ställs på dyk­plan, risk­bedömning och utrustningen.

Vanliga risker vid dykning är bristfällig utrustning, att man saknar rätt utbildning, att kommunikationen inte fungerar, problem med till­trädes­anordningar, dåliga väder­förhållanden, avsaknad av en plan vid nödläge, dålig samordning och att tillgång till tryck­kammare inte är säker­ställd. 

Den som dyker ska regelbundet genomgå särskilda medicinska kontroller.

Farligt arbete - läkar- och hälsoundersökningar

Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om dykeriarbete anger vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Fokus ligger på riskbedömning, utbildning, bemanning samt dykarledarens roll.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-11-18