Arbete under vatten med dykarutrustning

Arbete under vatten med dykutrustning är riskfyllt och får enbart utföras enligt Arbets­miljöverkets särskilda regler om dykeri­arbete.

Krav ställs på att dykaren ska ha ett dykar­certifikat som motsvarar de svenska yrkes­dykar­certifikaten och att det ska finnas ett dyk­lag som ska bestå av minst tre personer: dykar­ledare, dykare och reserv­dykare. Ytterligare krav ställs på dyk­plan, risk­bedömning och utrustningen.

Vanliga risker vid dykning är bristfällig utrustning, att man saknar rätt utbildning, att kommunikationen inte fungerar, problem med till­trädes­anordningar, dåliga väder­förhållanden, avsaknad av en plan vid nödläge, dålig samordning och att tillgång till tryck­kammare inte är säker­ställd. 

Den som dyker ska regelbundet genomgå särskilda medicinska kontroller.

Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet

Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om dykeriarbete anger vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Fokus ligger på riskbedömning, utbildning, bemanning samt dykarledarens roll.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-11