Arbete med drunkningsrisk

Vissa byggnads- och anläggningsarbeten utförs intill vatten. Ett sådant arbete kräver en särskild planering.

Vanliga arbeten med drunkningsrisk kan vara anläggning av broar, dammar, bryggor eller arbete från arbetsbåt. Vid dessa arbeten är det viktigt att särskilt tänka på fallskyddsräcken, säkra tillträdesleder och arbetsplattformar, halkförebyggande åtgärder etc.

Det är också viktigt att man har en plan för att förebygga drunkningsrisker och hur man ska kunna rädda en person som faller i vattnet. Nedkylning är också en viktig risk att ta hänsyn till. Personlig skyddsutrustning såsom räddningsväst ska användas när det finns drunkningsrisk.

Flytvästar

Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om dykeriarbete anger vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Fokus ligger på riskbedömning, utbildning, bemanning samt dykarledarens roll.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-11