Förhandsanmälan av byggarbetsplats

Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, skicka en förhandsanmälan till oss innan arbetet påbörjas. Förhandsanmälan göra via formuläret på denna sida.

Byggherren ska skicka en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket för byggarbetsplatser

  • där arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt, eller
  • där det totala antalet persondagar beräknas bli fler än 500.

Syftet med förhandsanmälan är att Arbetsmiljöverket ska känna till alla större byggprojekt som pågår. Du fyller i förhandsanmälan längre ner på denna sida.

Förhandsanmälan ska skickas i förhand, det vill säga innan det första praktiska byggnads- eller anläggningsarbetet startar. Det är bara de uppgifter som man känner till för tillfället som måste anges i förhandsanmälan.

Byggherren ansvarar också för att ett exemplar av förhandsanmälan finns uppsatt på byggarbetsplatsen och att den version som finns uppsatt uppdateras vid behov. Bekräftelsen på anmälan kan skrivas ut och sättas upp. Ändringar kan föras in i dokumentet för hand. Byggherren behöver däremot inte skicka in en ny förhandsanmälan om arbetet redan är förhandsanmält en gång.

Vi kan genomföra en inspektion

Arbetsmiljöverket kommer spara förhandsanmälan så länge byggprojektet pågår. Vi kan inspektera byggarbetsplatsen om vi anser att det är lämpligt.

Du kommer få ett automatiskt svar

När vi har tagit emot din förhandsanmälan kommer du få ett automatiskt svar till den e-postadress som du har angivit.

Sanktionsavgifter inom bygg

Sedan 2014 utfärdas sanktionsavgifter vid byggnads- och anläggningsarbete som bryter mot vissa bestämmelser i AFS 1999:3, bland annat om byggherren inte har skickat in en förhandsanmälan när det krävs.

Vanliga frågor och svar för sanktionsavgifter inom bygg, pdf, öppnas i nytt fönster

Sanktionsavgifter

Information om byggarbetsplatsen

Skriv de tre första bokstäverna i adressen så får du en lista med matchande adresser. Välj rätt adress i listningen. Om byggarbetsplatsen inte har en adress, välj den mest närliggande.

Uppgifter om byggherre

Kontaktperson
Kontaktperson behöver inte vara en chef/ projektledare utan kan vara vem som helst på ditt företag. Det viktiga är att personen lätt kan kontaktas under kontorstider. En bekräftelse på din anmälan skickas automatiskt med e-post till denna person.

Uppdragstagare för planering och projektering enligt 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen (behöver bara fyllas i om uppdragstagare är kontrakterad)

Kontaktperson

Tidsperiod för uppdraget

Uppdragstagare för utförande enligt 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen (behöver bara fyllas i om uppdragstagare är kontrakterad)

Kontaktperson

Tidsperiod för uppdraget

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, Bas-P

Kontaktperson

Tidsperiod för uppdraget

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, Bas-U

Kontaktperson

Tidsperiod för uppdraget

Projektör

Kontaktperson

Lägg till ytterligare projektör

Utsedd entreprenör (behöver bara fyllas i om entreprenör är kontrakterad)

Kontaktperson

Lägg till ytterligare entreprenör

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.