Om något händer på byggarbetsplatsen

Utrymning, första hjälpen och brand är viktiga saker att beredskap för på en byggarbetsplats.

Utrymning av byggarbetsplats

Alla arbetsplatser ska kunna utrymmas i händelse av fara, till exempel brand. Alla ska snabbt och säkert kunna nå säkert område. Särskilt anordnade utrymnings­vägar samt återsamlings­platser ska vara markerade med skyltar. Dörrar för utrymning ska lätt och omedelbart kunna öppnas utåt i utrymnings­riktningen.

Första hjälpen ska kunna ges på byggarbetsplats

Första hjälpen ska kunna ges och det ska även gå att tillkalla personal som är utbildad i att ge första hjälpen. Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. Det ska även finnas anslag med telefon­nummer till ambulans och räddnings­tjänst samt adress och om det behövs färd­beskrivning. Bestämmelser om första hjälpen finns även i AFS 1999:07 ”Första hjälpen och krisstöd”.

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Brand på byggarbetsplats

Det ska finnas lättåtkomliga brandredskap på arbetsplatsen. Platserna där dessa finns ska märkas ut med skyltar. Om det behövs ska även branddetektorer och alarmsystem finnas. De kan behövas till exempel där brandfarliga ämnen används, där utrymnings­vägarna är långa eller där ett stort antal personer uppehåller sig samtidigt. Lämpliga brand­övningar ska också genomföras regelbundet.

Nödbelysning på byggarbetsplats

Nödbelysning av tillräcklig styrka ska finnas där särskilda risker uppstår vid strömavbrott. Om ljuset plötsligt slocknar där arbete med till exempel byggsåg eller uppförande av byggnads­ställning pågår kan svåra olyckor inträffa om inte nödbelysning finns.

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna handlar om hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som behövs för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Föreskrifterna gäller i all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-02