Förhandsanmälan av byggarbetsplats

Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna en förhand­sanmälan till oss innan arbetet påbörjas.

Kravet att lämna in en förhandsanmälan gäller byggarbetsplatser:

  • där arbetet beräknas pågå under mer än 30 arbetsdagar och där fler än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller
  • när det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500.

Byggherren ska se till att en kopia av anmälan anslås på byggarbetsplatsen och att anmälan hålls uppdaterad.

Förhandsanmälan av byggarbetsplats, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Anmälan ska skickas till:

Arbetsmiljöverket
E-post: arbetsmiljoverket@av.se
Fax: 08-730 19 67
Postadress: 112 79 Stockholm

Vi uppskattar om förhandsanmälan skickas via e-post i första hand.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-11-10