Förhandsanmälan av byggarbetsplats

Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhand­sanmälan till Arbetsmiljö­verket innan arbetet påbörjas.

I första hand ska förhandsanmälan lämnas till den region där byggarbets­platsen finns, se 7 § i föreskrifterna byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3). Byggherren ska se till att kopia av anmälan anslås på bygg­arbetsplatsen och att denna hålls uppdaterad.

Förhandsanmälan av byggar­betsplats, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Kravet att lämna in en förhandsanmälan gäller byggarbetsplatser:

  • där arbetet beräknas pågå under mer än 30 arbetsdagar och där fler än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller
  • när det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500.

Anmälan ska skickas till:

Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm
E-post: arbetsmiljoverket@av.se eller fax: 08-730 19 67.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-08-21