Förhandsanmälan av byggarbetsplats

Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna en förhand­sanmälan till oss innan arbetet påbörjas.

Som byggherre ska du anmäla en byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket om något av följande gäller:

 • Byggnads- eller anläggningsarbete kommer att pågå under mer än 30 arbetsdagar på byggarbetsplatsen och mer än 20 personer kommer att arbeta samtidigt på byggarbetsplatsen vid något tillfälle, eller
 • Arbetstagarna på byggarbetsplatsen kommer att arbeta mer än 500 persondagar, det vill säga att alla som arbetar sammanlagt arbetar mer än 500 dagar tillsammans.

Syftet med förhandsanmälan är att Arbetsmiljöverket ska känna till alla pågående bygg- och anläggningsarbeten.

Anmäl innan arbetet startar på byggarbetsplatsen. Använd de uppgifter som du känner till för tillfället.

Så här gör du

Fyll i blanketten och skicka den till oss

 1. Fyll i blanketten nedan.
  Du ska fylla i uppgifter om:
  • Adress till byggarbetsplatsen
  • Vilken typ av projekt det är, till exempel som nybyggnad av flerfamiljshus, om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk, motorväg i stad X till stad Y, eller liknande
  • Information om bygget, som när arbetet ska göras, hur många som ska arbeta på platsen och hur många entreprenörer och ensamföretagare som ska jobba på byggarbetsplatsen
  • Byggherren, det vill säga den som låter utföra arbetet, som bland annat namn, adress och kontaktperson
  • Vem som är uppdragstagare för planering och projektering om ett avtal finns om att en självständig uppdragstagare ska överta byggherrens arbetsmiljöansvar, med bland annat namn, adress, kontaktperson och vilken tidsperiod som uppdraget gäller för
  • Vem som är uppdragstagare för utförandet om ett avtal finns om att en självständig uppdragstagare ska överta byggherrens arbetsmiljöansvar, med bland annat namn, adress, kontaktperson och vilken tidsperiod som uppdraget gäller för
  • Vem som är byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering med bland annat namn, adress, kontaktperson och vilken tidsperiod som uppdraget gäller för
  • Vem som är byggarbetsmiljösamordnare för utförandet om en sådan redan är utsedd, med bland annat namn, adress, kontaktperson och vilken tidsperiod som uppdraget gäller för
  • Projektörer som har eller ska delta i projektet, med bland annat typ av projektering, namn, adress, kontaktperson och vilken tidsperiod som uppdraget gäller för
  • Utsedda entreprenörer med bland annat namn, adress och kontaktperson
  • Vem som lämnar uppgifterna och skriver under anmälan

   Förhandsanmälan av byggarbetsplats, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

   Skicka blanketten till

   arbetsmiljoverket@av.se

   Du kan också skriva ut blanketten och skicka den med brev till
   Arbetsmiljöverket
   Box 9082
   17109 Solna.

Du får ett automatiskt svar

När vi har fått din anmälan kommer du att få ett automatiskt svar till den mejladress som du har angett.

Vi kan komma på inspektion

Arbetsmiljöverket kommer att diarieföra och spara din anmälan så länge arbetet pågår på byggarbetsplatsen. Vi kan komma att inspektera byggarbetsplatsen om vi bedömer att det behövs.

Sätt upp din förhandsanmälan väl synlig på byggarbetsplatsen

Om förhållandena på byggarbetsplatsen ändras, ska du uppdatera anslaget men du behöver inte anmäla de ändringarna till Arbetsmiljöverket.

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-01-18