Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på vad en utbildning kan behöva innehålla. Arbetsmiljöverket godkänner inte utbildningar eller utbildare.

Utbildning BAS-P – Byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering av arbetet

Utbildning BAS-P
Kursavsnitt Innehåll Tid (tim)
Total   48 tim
Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter som helhet AML, genomgång, arbetsmiljöförordningen, regelverkets struktur, olika typer av föreskrifter, något om hur EG-direktiven är implementerade etc, Arbetsmiljöverkets tillsyn 4
Grundläggande arbetsmiljökunskap
 • Statistik över arbetsolyckor och arbetssjukdomar
 • Förebyggande av olycksfall
 • Belastningsskador, hur uppstår de, vad gör man för att förebygga dem
 • Ljus och belysning
 • Buller och vibrationer
 • Kemiska hälsorisker, t.ex. epoxi, lim, färger, ämnen i byggmaterial med mera
 • Riskbedömning, metoder
12
 
 • Underlag för arbetsmiljöplan
4
Föreskrifter    
Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3
 • Byggherren, uppdragstagare, BAS-P, BAS-U, projektörer, förhandsanmälan AMP, dokumentation, de olika aktörernas roller och arbetsfördelningen dem emellan
 • Arbete med risk enligt 12 a §, lämpliga lösningar på problemen
 • Upprättande av AMP - övning
6
Arbetsplatsens utformning
 • Goda kunskaper
8
 • SAM-föreskriften
 • Ergonomiföreskriften
 • Stegar och ställningar
 • Asbest
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Översiktlig kunskap om innehållet
 • Översiktlig kunskap om innehållet
10
Praktisk samordning   4

Utbildning BAS-U – Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet av arbetet

Utbildning BAS-U
Kursavsnitt Innehåll Tid (tim)
Total   48 tim
Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter som helhet AML, genomgång, arbetsmiljöförordningen, regelverkets struktur, olika typer av föreskrifter, något om hur EG-direktiven är implementerade etc., Arbetsmiljöverkets tillsyn 4
Grundläggande arbetsmiljökunskap
 • Statistik över arbetsolyckor och arbetssjukdomar
 • Förebyggande av olycksfall
 • Belastningsskador, hur uppstår de, vad gör man för att förebygga dem
 • Ljus och belysning
 • Buller och vibrationer
 • Kemiska hälsorisker, till exempel epoxi, lim, färger, ämnen i byggmaterial med mera
 • Riskbedömning, metoder
15
    4
Föreskrifter    
Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3
 • Byggherren, uppdragstagare, BAS-P, BAS-U, projektörer, förhandsanmälan AMP, dokumentation, de olika aktörernas roller och arbetsfördelningen dem emellan
 • Planering av byggarbetsplatsen och byggnadsarbetet, Organisation av skyddsarbetet, kontroller
 • Anpassning av AMP - övning
 • Detaljregler
8
 • SAM-föreskriften
 • Ergonomiföreskriften
 • Arbetsplatsens utformning
 • Stegar och arbetsbockar, ställningar
 • Asbest
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Besiktning av lyftanordningar m.m., användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • Maskinföreskrifterna, användning av arbetsutrustning, bultpistoler, spikpistoler
 • Buller och vibrationer
 • Översiktlig kunskap om innehållet
 • Översiktlig kunskap om innehållet
 • För byggnadsarbetet tillämpliga delar
 • God kunskap
17
Praktisk samordning   4

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Bild på omsaget av föreskriften "Arbetsplatsens utformning afs 2020:1"
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Nytt är bland annat regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen och skärpta regler om tillgänglighet.

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna anger hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.

Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller grundläggande krav på bärbara stegar och arbetsbockar. Här finns regler för användning, konstruktion, certifiering och märkning.

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-02-24