Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på vad en utbildning kan behöva innehålla. Arbetsmiljöverket godkänner inte utbildningar eller utbildare.

Utbildning BAS-P – Byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering av arbetet

KursavsnittInnehållTid (tim)
Total   48 tim
Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter som helhet AML, genomgång, arbetsmiljöförordningen, regelverkets struktur, olika typer av föreskrifter, något om hur EG-direktiven är implementerade etc, Arbetsmiljöverkets tillsyn 4
Grundläggande arbetsmiljökunskap
 • Statistik över arbetsolyckor och arbetssjukdomar
 • Förebyggande av olycksfall
 • Belastningsskador, hur uppstår de, vad gör man för att förebygga dem
 • Ljus och belysning
 • Buller och vibrationer
 • Kemiska hälsorisker, t.ex. epoxi, lim, färger, ämnen i byggmaterial med mera
 • Riskbedömning, metoder
12
 
 • Underlag för arbetsmiljöplan
4
Föreskrifter    
Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3
 • Byggherren, uppdragstagare, BAS-P, BAS-U, projektörer, förhandsanmälan AMP, dokumentation, de olika aktörernas roller och arbetsfördelningen dem emellan
 • Arbete med risk enligt 12 a §, lämpliga lösningar på problemen
 • Upprättande av AMP - övning
6
Arbetsplatsens utformning
 • Goda kunskaper
8
 • SAM-föreskriften
 • Ergonomiföreskriften
 • Stegar och ställningar
 • Asbest
 • Kemiska arbetsmiljörisker
  • Översiktlig kunskap om innehållet
  • Översiktlig kunskap om innehållet
  10
  Praktisk samordning   4

  Utbildning BAS-U – Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet av arbetet

  KursavsnittInnehållTid (tim)
  Total   48 tim
  Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter som helhet AML, genomgång, arbetsmiljöförordningen, regelverkets struktur, olika typer av föreskrifter, något om hur EG-direktiven är implementerade etc., Arbetsmiljöverkets tillsyn 4
  Grundläggande arbetsmiljökunskap
  • Statistik över arbetsolyckor och arbetssjukdomar
  • Förebyggande av olycksfall
  • Belastningsskador, hur uppstår de, vad gör man för att förebygga dem
  • Ljus och belysning
  • Buller och vibrationer
  • Kemiska hälsorisker, till exempel epoxi, lim, färger, ämnen i byggmaterial med mera
  • Riskbedömning, metoder
  15
      4
  Föreskrifter    
  Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3
  • Byggherren, uppdragstagare, BAS-P, BAS-U, projektörer, förhandsanmälan AMP, dokumentation, de olika aktörernas roller och arbetsfördelningen dem emellan
  • Planering av byggarbetsplatsen och byggnadsarbetet, Organisation av skyddsarbetet, kontroller
  • Anpassning av AMP - övning
  • Detaljregler
  8
 • SAM-föreskriften
 • Ergonomiföreskriften
 • Arbetsplatsens utformning
 • Stegar och arbetsbockar, ställningar
 • Asbest
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Besiktning av lyftanordningar m.m., användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • Maskinföreskrifterna, användning av arbetsutrustning, bultpistoler, spikpistoler
 • Buller och vibrationer
  • Översiktlig kunskap om innehållet
  • Översiktlig kunskap om innehållet
  • För byggnadsarbetet tillämpliga delar
  • God kunskap
  17
  Praktisk samordning   4

  Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

  Omslagsbild: AFS
  Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

  Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

  Omslagsbild: AFS
  Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.

  Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

  Omslagsbild: AFS
  Föreskrifterna anger hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.

  Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter

  Omslagsbild: AFS
  Föreskrifterna innehåller grundläggande krav på bärbara stegar och arbetsbockar. Här finns regler för användning, konstruktion, certifiering och märkning.

  Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

  Omslagsbild: AFS
  Föreskrifterna gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

  Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

  Omslagsbild: AFS
  Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

  För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

  Kontaktformulär

  Senast uppdaterad 2015-07-01