Beskrivning ansökan om tillstånd för rivning av asbest

Så här gör du

Använd formuläret eller blanketten för ansökan om rivning av asbest.

Formulär ansökan om tillstånd för rivning av asbest

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter till någon på företaget som kan svara på våra frågor om ansökan. Det behöver inte vara en chef eller projektledare, men det är viktigt att det är lätt för oss att kontakta personen under kontorstid.

 • Utbildningsintyg för samtliga medarbetare som ska delta i rivningsarbetet, till exempel i pdf-format. Utbildningsintyget får inte vara äldre än fem år. Efter fem år behöver medarbetarna gå en kompletteringsutbildning.

 • Tjänstbarhetsintyg för samtliga som ska delta i rivningsarbetet, till exempel i pdf-format. För arbetsledaren behövs inget tjänstbarhetsintyg.

 • Era hanterings- och skyddsinstruktioner för rivningsarbete med asbest, till exempel i Word eller pdf-format. Ni kan skriva egna eller använda Arbetsmiljöverkets instruktioner. Om ni använder Arbetsmiljöverkets instruktioner: datera dem och skriv ert företags namn och organisationsnummer överst. På så vis blir de era instruktioner.

 • Ett yttrande från det regionala eller lokala skyddsombudet om rivningen, till exempel i Word eller i pdf-format.

 • Om ni redan har ett tillstånd och vill få det förlängt, skriv gärna under övrigt när nuvarande tillstånd går ut och tillståndets diarienummer.

Om ansökan inte innehåller alla uppgifter kommer vi att höra av oss till kontaktpersonen och be om komplettering. Ni har då två veckor på er att komplettera ansökan, men ni kan få mer tid på er om ni begär det. Om vi inte får kompletteringar avvisar vi oftast ansökan. Vi kontaktar er i första hand via e-post.

Om ansökan gäller en förlängning av ett tillstånd kontrollerar vi uppgifterna och fattar ett beslut. Vi skickar beslutet till er kontaktperson, oftast via e-post. Tillsammans med beslutet skickas även de kontrollerade hanterings- och skyddsinstruktionerna. Det förlängda tillståndet kommer få ett nytt diarienummer.

En inspektör kommer kontrollera att ni har de kunskaper som behövs för att riva asbest. Om allt är som det ska fattar vi beslut om att ni ska få tillstånd att riva. Vi meddelar er kontaktperson vårt beslut, om möjligt via e-post. Tillsammans med beslutet skickar vi även de kontrollerade hanterings- och skyddsinstruktionerna.

Om inspektören upptäcker kunskapsbrister eller brister i ansökan kan det leda till att ni inte får tillstånd att riva asbest. Vi skickar er ett beslutsbrev, oftast via e-post.

 1. Du kan överklaga om du inte får tillstånd
  Du har rätt att överklaga vårt beslut. I beslutsbrevet står hur du ska göra. Skicka överklagan till Arbetsmiljöverket. Beskriv varför du anser att vi bör ändra vårt beslut.

 2. Vi beslutar om vi ska bedöma ansökan igen
  Vi beslutar först om vi ska bedöma ansökan igen. Om vi gör det och beslutar att vi ska ändra vårt första beslut, får du besked, oftast via e-post.

 3. Om vi inte bedömer ansökan igen går överklagan till domstolen
  Vi skickar din överklagan till domstolen, det vill säga förvaltningsrätten.

  Kontakta förvaltningsrätten om du vill följa vad som händer med din överklagan.

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-09-21