Beskrivning anmälan om rivning av asbest

Ni måste först ha tillstånd från oss att riva asbest. När ni har fått det måste ni anmäla varje enskilt arbete med asbest till oss. Anmäl senast två arbetsdagar innan ni börjar riva asbest.

Anmäl varje gång ni ska riva asbest

I akuta fall måste ni kanske börja riva asbest innan ni har hunnit anmäla skriftligt, exempelvis efter en vattenläcka. Då måste ni få ett muntligt godkännande av oss innan ni startar arbetet.

Så här anmäler du

 1. Fyll i formuläret
  Fyll i uppgifter om
  • ert företag: ni som ska riva
  • kontaktperson hos er
  • objektet: var ni ska riva
  • när ni ska riva
  • beställaren: den ni ska riva hos
  • vad ni ska riva, till exempel rör, golv eller tak
  • omfattningen: hur mycket asbest det handlar om
  • hur ni ska forsla bort och deponera avfallet.

   Anmäl rivning av asbest

 2. Ni får ett automatiskt svar
  När vi har tagit emot anmälan får kontaktpersonen ett automatiskt svar till sin e-post.

 3. Ni får inspektion av oss om vi bedömer att det behövs
  Din anmälan kommer att skickas vidare inom Arbetsmiljöverket till den region där ni ska utföra arbetet.

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-11-09