Frågor och svar om arbete med djur

Bild på två kor som tittar in i kameran

Gäller föreskrifterna om arbete med djur (AFS 2008:17) alla typer av djur?

Ja, det gör de.

Arbete med djur (AFS 2008:17), föreskrifter

Vilka branscher berörs av reglerna i föreskrifterna?

Alla branscher där man hanterar djur, dock inte försöksdjur.

Vad är de största nyheterna i föreskrifterna från 2008 jämfört med tidigare föreskrifter?

En stor nyhet är att den som har djur numera också har ett ansvar för de människor som jobbar med djur. Andra nyheter i reglerna är krav på byggnader, krav på hantering av djur och att det ska finnas reträttvägar vid arbete med djur i lösdrift.

Vilka konsekvenser får reglerna för mig som djurägare?

 Ombyggnader kan bli aktuella, till exempel drivningsgångar för högre säkerhet.

Gäller reglerna även för föreningar, till exempel för ridklubbar?

Reglerna gäller för all yrkesverksamhet. I och med att djurägaren har ett ansvar så kan Arbetsmiljöverket till exempel förbjud uthyrning av stallplats om inte reglerna efterföljs.

Från vilken ålder på tjurar gäller föreskrifterna om arbete med djur?

Föreskrifterna gäller hantering av tjurar som är äldre än 6 månader.

Vilka föreskrifter gäller för tjurskötare?

Det gör föreskrifterna om arbete med djur (AFS 2008:17). Avbytare, veterinärer, praktikanter och personer som sköter transport av tjur, är exempel på andra än ordinarie skötare som kan komma i kontakt med tjurar. Även andra mera lokalt betonade regler kan behöva utformas beroende på särskilda förhållanden på den egna gården eller med anledning av enskilda djurs egenheter. Sådana regler bidrar till att öka säkerheten i arbetet med tjurar.

Vilka tjurar ska ha nosring?

Avelstjurar ska förses med nosring vid omkring ett års ålder. Krav på ringning gäller för alla avelstjurar, eftersom dessa förflyttas ofta i samband med betäckningar eller spermasamling.Tidpunkten när avelstjurarna ska ringas kan anpassas något, så att ringningen inte stör eventuella tillväxtkontrollprogram eller liknande. Andra tjurar som förflyttas ofta, till exempel i samband med mätning och vägning vid kontrollstationer, kan behöva ringas beroende på storlek, sinnelag och allmän hanterlighet, om inte andra säkerhetsåtgärder vidtagits till exempel i form av särskilda drivningsgångar m.m.

När ska tjurarna ringas?

För att tjuren skall hinna vänja sig vid ringen och såret läka, är det bäst, att den ringas senast omkring en månad, innan ringen behöver användas. En nyringad tjur kan till och med vara svårare att hantera än en utan ring. Det krävs en viss tid och ett visst arbete, innan tjuren vant sig vid ringen och rutinen att fångas upp och ledas i densamma.Tänk också på att en nyringad tjur kan ha svårt att dricka ur en vanlig vattenkopp och därför kan behöva vattnas på annat sätt.

Vad ska jag tänka på vid ledning av tjur?

Vid lastning och urlastning är det lämpligt att man leder större tjurar var för sig. Särskilda anordningar kan behöva byggas för att oringade slakttjurar som fötts upp lösgående ska kunna lastas eller urlastas med betryggande säkerhet mot personskador.

Vilket material är bäst till nosring?

Ringar kan vara tillverkade av till exempel förnicklat järn, rostfritt stål, koppar och mässing. Vid val av ring ska man ta hänsyn till risken för korrosion. Om fästskruven inte är av samma material som ringen kan ett galvaniskt ämne uppstå som ger snabbare korrosion. Detta kan skada låset så att ringen öppnar sig och faller ur (undantaget koppar och mässing). Ringar kan även korrodera på annat sätt, till exempel om man utfodrar djuren med ensilage. Ring av rostfritt stål, exempelvis SIS 2341, kan i så fall vara lämplig.

Måste man avhorna tjurar?

För att minska risken för personskador från tjurens horn ska åtgärder vidtas, när det behövs. Det kan vara att avhorna, kapa och avrunda hornen på de tjurar som gärna vill slå med huvudet eller har särskilt utstående horn.

En hästägare hyr stallplats åt sin häst av en person som driver näringsverksamhet där behandlingsboxar och drivgångar inte sköts på ett bra sätt. Vem har då ansvar enligt arbetsmiljölagen när hästen behöver vård av veterinär och hovslagare?

Den som hyr stallplats har inget ansvar för anläggningens skötsel. Det är stallägaren som driver näringsverksamhet som är den som har ansvar för att anläggningen sköts enligt arbetsmiljölagen.

Stallägaren omfattas av arbetsmiljölagen när det gäller fasta och andra lösa anordningar. Se 3 kapitlet 12 § första stycket.

Arbetsmiljölagen

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2015-07-01