Fler pressmeddelanden

Vård- och omsorgssektorn granskas för att minska belastningsskador

Det är när man inom vård- och omsorg förflyttar patienter och brukare som många ur personalen skadar sig. Arbetsmiljöverket inspekterar nu dessa sektorer för att belysa situationer med högst risk och få bukt med de många belastningsskadorna.

Under hösten och fram till årsskiftet pågår en satsning där drygt 800 arbetsplatser inom kommuner och landsting över hela landet synas. Även privata företag inom vård och omsorg inspekteras. Tillsynen är en del av Arbetsmiljöverkets initiativ att förbättra kvinnors arbetsmiljö.

Den vanligaste orsaken till arbetsskada för kvinnor sker vid förflyttningar, exempelvis när de ska förflytta patienter och brukare inom vård och omsorg. Den står för nära en tredjedel av orsaker till skador.

Det kan handla om att en undersköterska ensam försöker ta upp en patient som ramlat på golvet, eller när hemtjänstpersonal hjälper en brukare från säng till rullstol. Det är oftast rygg och axlar som tar stryk.

– Vård och omsorg är högriskyrken för belastningsskador. Därför behöver arbetsgivaren kartlägga de situationer när personalen är mest utsatta för risk. Det har både individer som hela arbetsplatser allt att vinna på, säger Boel Callermo, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

”Har vi patienter som måste aktiveras efter operationer men som är påverkade av starka mediciner? Har vi många tunga patienter? Saknas hjälpmedel när brukaren kommer hem från sjukhuset? Finns det tider med stor underbemanning?” Det är exempel på frågor som arbetsgivaren måste ställa sig.

En vision för arbetsgivare och personal borde vara att helt ersätta manuella lyft med alternativa metoder. Det kan dels handla om att instruera brukaren om hur den själv kan vara mer aktiv, dels om hur personal använder hjälpmedel.

– Det är viktigt att ta vara på all den kunskap, forskning och de hjälpmedel som finns för att belasta på rätt sätt. Skadorna från fel belastning sker helt i onödan och förstör livet för många människor, säger Boel Callermo.

Arbetsmiljöverkets senaste statistik om belastningsskador:

 • Kvinnor anmäler fler arbetssjukdomar än män och den vanligaste orsaken till dessa är belastning.
 • 39 procent av kvinnors anmälda arbetssjukdomar har belastningsrelaterade orsaker.
 • Belastningsfaktorer är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar för både kvinnor och män.
 • Inom omsorg och sociala tjänster står belastning och feltramp för 30 procent av alla olycksorsaker, och inom hälso- och sjukvård är motsvarande siffra 26 procent.

För mer information läs temasidan om inspektionsinsatsen, broschyren ”Belasta rätt vid personförflyttning” samt den aktuella föreskriften.

Kontakter vid Arbetsmiljöverket:
Minke Wersäll, arbetsmiljöinspektör, tel. 010 730 97 45
Kersti Lorén, arbetsmiljöinspektör, tel. 010 730 95 87
Presstjänsten, tel. 010 730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

39 procent av kvinnors anmälda arbetssjukdomar har belastningsrelaterade orsaker.

Den vanligaste orsaken till arbetsskada för kvinnor sker vid förflyttningar, exempelvis när de ska förflytta patienter och brukare inom vård och omsorg. Den står för nära en tredjedel av orsaker till skador.

Citat

Vård och omsorg är högriskyrken för belastningsskador. Därför behöver arbetsgivaren kartlägga de situationer när personalen är mest utsatta för risk. Det har både individer som hela arbetsplatser allt att vinna på. —Boel Callermo, avdelningschef, Arbetsmiljöverket.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

 • 7 oktober 2021
 • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

 • 1 september 2021
 • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

 • 25 augusti 2021
 • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

 • 17 juni 2021
 • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden