Fler pressmeddelanden

Vård- och omsorgssektorn granskas för att minska belastningsskador

Det är när man inom vård- och omsorg förflyttar patienter och brukare som många ur personalen skadar sig. Arbetsmiljöverket inspekterar nu dessa sektorer för att belysa situationer med högst risk och få bukt med de många belastningsskadorna.

Under hösten och fram till årsskiftet pågår en satsning där drygt 800 arbetsplatser inom kommuner och landsting över hela landet synas. Även privata företag inom vård och omsorg inspekteras. Tillsynen är en del av Arbetsmiljöverkets initiativ att förbättra kvinnors arbetsmiljö.

Den vanligaste orsaken till arbetsskada för kvinnor sker vid förflyttningar, exempelvis när de ska förflytta patienter och brukare inom vård och omsorg. Den står för nära en tredjedel av orsaker till skador.

Det kan handla om att en undersköterska ensam försöker ta upp en patient som ramlat på golvet, eller när hemtjänstpersonal hjälper en brukare från säng till rullstol. Det är oftast rygg och axlar som tar stryk.

– Vård och omsorg är högriskyrken för belastningsskador. Därför behöver arbetsgivaren kartlägga de situationer när personalen är mest utsatta för risk. Det har både individer som hela arbetsplatser allt att vinna på, säger Boel Callermo, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

"Har vi patienter som måste aktiveras efter operationer men som är påverkade av starka mediciner? Har vi många tunga patienter? Saknas hjälpmedel när brukaren kommer hem från sjukhuset? Finns det tider med stor underbemanning?" Det är exempel på frågor som arbetsgivaren måste ställa sig.

En vision för arbetsgivare och personal borde vara att helt ersätta manuella lyft med alternativa metoder. Det kan dels handla om att instruera brukaren om hur den själv kan vara mer aktiv, dels om hur personal använder hjälpmedel.

– Det är viktigt att ta vara på all den kunskap, forskning och de hjälpmedel som finns för att belasta på rätt sätt. Skadorna från fel belastning sker helt i onödan och förstör livet för många människor, säger Boel Callermo.

Arbetsmiljöverkets senaste statistik om belastningsskador:

 • Kvinnor anmäler fler arbetssjukdomar än män och den vanligaste orsaken till dessa är belastning.
 • 39 procent av kvinnors anmälda arbetssjukdomar har belastningsrelaterade orsaker.
 • Belastningsfaktorer är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar för både kvinnor och män.
 • Inom omsorg och sociala tjänster står belastning och feltramp för 30 procent av alla olycksorsaker, och inom hälso- och sjukvård är motsvarande siffra 26 procent. 

För mer information läs

Inspektion

Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581), broschyr

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Kontakter vid Arbetsmiljöverket

Minke Wersäll, arbetsmiljöinspektör, tel. 010 730 97 45

Kersti Lorén, arbetsmiljöinspektör, tel. 010 730 95 87

Presstjänsten, tel. 010 730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

39 procent av kvinnors anmälda arbetssjukdomar har belastningsrelaterade orsaker.

Den vanligaste orsaken till arbetsskada för kvinnor sker vid förflyttningar, exempelvis när de ska förflytta patienter och brukare inom vård och omsorg. Den står för nära en tredjedel av orsaker till skador.

Citat

Vård och omsorg är högriskyrken för belastningsskador. Därför behöver arbetsgivaren kartlägga de situationer när personalen är mest utsatta för risk. Det har både individer som hela arbetsplatser allt att vinna på. —Boel Callermo, avdelningschef, Arbetsmiljöverket.

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden