Fler pressmeddelanden

Vård- och omsorgssektorn granskas för att minska belastningsskador

Det är när man inom vård- och omsorg förflyttar patienter och brukare som många ur personalen skadar sig. Arbetsmiljöverket inspekterar nu dessa sektorer för att belysa situationer med högst risk och få bukt med de många belastningsskadorna.

Under hösten och fram till årsskiftet pågår en satsning där drygt 800 arbetsplatser inom kommuner och landsting över hela landet synas. Även privata företag inom vård och omsorg inspekteras. Tillsynen är en del av Arbetsmiljöverkets initiativ att förbättra kvinnors arbetsmiljö.

Den vanligaste orsaken till arbetsskada för kvinnor sker vid förflyttningar, exempelvis när de ska förflytta patienter och brukare inom vård och omsorg. Den står för nära en tredjedel av orsaker till skador.

Det kan handla om att en undersköterska ensam försöker ta upp en patient som ramlat på golvet, eller när hemtjänstpersonal hjälper en brukare från säng till rullstol. Det är oftast rygg och axlar som tar stryk.

– Vård och omsorg är högriskyrken för belastningsskador. Därför behöver arbetsgivaren kartlägga de situationer när personalen är mest utsatta för risk. Det har både individer som hela arbetsplatser allt att vinna på, säger Boel Callermo, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

"Har vi patienter som måste aktiveras efter operationer men som är påverkade av starka mediciner? Har vi många tunga patienter? Saknas hjälpmedel när brukaren kommer hem från sjukhuset? Finns det tider med stor underbemanning?" Det är exempel på frågor som arbetsgivaren måste ställa sig.

En vision för arbetsgivare och personal borde vara att helt ersätta manuella lyft med alternativa metoder. Det kan dels handla om att instruera brukaren om hur den själv kan vara mer aktiv, dels om hur personal använder hjälpmedel.

– Det är viktigt att ta vara på all den kunskap, forskning och de hjälpmedel som finns för att belasta på rätt sätt. Skadorna från fel belastning sker helt i onödan och förstör livet för många människor, säger Boel Callermo.

Arbetsmiljöverkets senaste statistik om belastningsskador:

 • Kvinnor anmäler fler arbetssjukdomar än män och den vanligaste orsaken till dessa är belastning.
 • 39 procent av kvinnors anmälda arbetssjukdomar har belastningsrelaterade orsaker.
 • Belastningsfaktorer är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar för både kvinnor och män.
 • Inom omsorg och sociala tjänster står belastning och feltramp för 30 procent av alla olycksorsaker, och inom hälso- och sjukvård är motsvarande siffra 26 procent. 

För mer information läs

Inspektion

Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581), broschyr

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Kontakter vid Arbetsmiljöverket

Minke Wersäll, arbetsmiljöinspektör, tel. 010 730 97 45

Kersti Lorén, arbetsmiljöinspektör, tel. 010 730 95 87

Presstjänsten, tel. 010 730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

39 procent av kvinnors anmälda arbetssjukdomar har belastningsrelaterade orsaker.

Den vanligaste orsaken till arbetsskada för kvinnor sker vid förflyttningar, exempelvis när de ska förflytta patienter och brukare inom vård och omsorg. Den står för nära en tredjedel av orsaker till skador.

Citat

Vård och omsorg är högriskyrken för belastningsskador. Därför behöver arbetsgivaren kartlägga de situationer när personalen är mest utsatta för risk. Det har både individer som hela arbetsplatser allt att vinna på. —Boel Callermo, avdelningschef, Arbetsmiljöverket.

Relaterade pressmeddelanden

Äldreomsorgens riskfyllda arbetsmiljö granskas

 • 11 september 2017
 • Vård, omsorg
 • ...

Antalet arbetsskadeanmälningar inom äldreomsorgen ökar. Det handlar om både belastningsolyckor, stress och hög arbetsbelastning samt våldsrelaterade orsaker. Arbetsmiljöverket ska i en nationell tillsyn under hösten granska 455 arbetsplatser utifrån hur arbetet är organiserat och hur relatione...

Nytt digitalt verktyg synliggör ojämställdheten på jobbet

 • 6 september 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Det krävs ett genusperspektiv i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att komma tillrätta med kvinnors ökade ohälsa. Arbetsmiljöverket har utvecklat ett digitalt verktyg som analyserar och synliggör skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer. 

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Upp för arbetsolyckor och ner för arbetssjukdomar

 • 7 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar på en uppgång av anmälda arbetsolyckor. Samtidigt minskade de anmälda arbetssjukdomarna totalt sett. Men anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem runt om på landets arbetsplatser ökad...

Fler nyheter och pressmeddelanden