Fler pressmeddelanden

Varannan arbetsplats saknar planering mot stress

Över hälften av de förskolor som har inspekterats i Arbetsmiljöverkets kampanj med sikte på ohälsosam stress, brister i att kartlägga risker och upprätta handlingsplaner för att minska påfrestningarna för personalen. Det visar resultaten av en landsomfattande inspektionskampanj som avslutades i veckan.

Kvinna bredvid barn torkar ett bord på en förskola
Mer än varannan förskola har fått krav på sig att förbättra sitt arbete mot arbetsrelaterad stress i en landsomfattande kampanj. Många andra branscher visar också stora brister. Foto: Arbetsmiljöverket

– Det är allvarligt att många arbetsgivare inte jobbar mer aktivt med att förebygga stress med tanke på att ohälsan ökar stadigt inom det här området, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare för den EU-initierade kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress.

Totalt inspekterades 1 600 arbetsplatser och 55 procent fick krav på åtgärder av Arbetsmiljöverket. De vanligaste bristerna är att arbetsgivaren inte tillräckligt undersökt och bedömt riskerna för att förebygga arbetsrelaterad stress.

Alla arbetsgivare har en skyldighet att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, påpekar Britt-Marie Henriksson.

Buller skapar stress på förskolor

Vanliga stressorsaker hos förskolepersonalen är att det inte finns tid att möta de stora behov som kan finnas hos både barn och föräldrar, personalbrist samt buller.

Bland de 180 advokatbyråer, revisionsbyråer och redovisningskonsulter som inspekterades, fanns brister som ledde till krav hos runt hälften. Hos revisionsbyråer skapar bokslutstider höga stresstoppar. Vid större revisionsbyråer är hög personalomsättning ett återkommande problem. Inom gruppen religiös verksamhet, exempelvis samfund, hade 63 procent av de 129 arbetsplatserna brister.

IT-stress vanligt inom vårdsektorn

När det gäller de 188 vårdcentraler och tandläkarmottagningar som inspekterades, fick 46 procent krav på åtgärder. Där anger många att krånglande journalsystem skapar mycket stress. Detsamma gäller personalbristen i kombination med ett ökat antal besök och äldre patienter som innebär en tyngre arbetsbörda.

Stress och psykiska påfrestningar är sedan två år tillbaka den vanligaste formen av besvär på jobbet bland svenskar. Detta enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport, Arbetsorsakade besvär 2014.

Inspektionerna genomfördes nu i oktober. I dessa ingick bland annat juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, kommunikations- och informationsbranschen, öppenvården och tandläkarmottagningar. Liksom i fjolårets kampanj inspekterades även hotell-, restaurang- och transportbranschen samt förskolor.

Inspekterade branscher i urval

Bransch Antal besök  där krav ställts Procent krav
Hotell/restaurang 189 123 65
Förskola 510 287 56
Juridisk och ekon. konsultverks. 1) 180 89 49
Öppenvård/tandläkarmottagn. 188 97 46
Information/kommunikation 2) 244 109 45

1) Advokatbyråer, revisionsbyråer, redovisningskonsulter
2) Media, IT-bolag, telekommunikation

Kontaktpersoner på Arbetsmiljöverket:
Britt-Marie Henriksson, projektledare för kampanjen: telefon 010-730 92 96
Torben Vincentsen, statistik och resultat för branscher/regioner/arbetsplatser: telefon 010-730 99 39
Presstjänsten: telefon 010-730 91 55

Fler nyheter och pressmeddelanden om Hotell, restaurang