Fler pressmeddelanden

Utländska arbetsgivare ska anmäla tillfällig arbetskraft hos Arbetsmiljöverket

Utländska företag som ska skicka personal på uppdrag i Sverige i mer än fem dagar blir skyldiga att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Lagen som reglerar detta börjar gälla från 1 juli.

– Alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till en säker arbetsmiljö. Det här gäller även för dem som kommer hit tillfälligt och arbetar, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Skyldigheten att anmäla så kallade utstationerade arbetstagare gäller för arbetsgivare, både inom eller utanför EU, som skickat personal till Sverige för att utföra ett uppdrag under en tidsbegränsad period.

Arbetsmiljöverket har fått uppdraget att bygga och förvalta ett register där arbetsgivare anmäler utländsk arbetskraft på tidsbegränsade uppdrag. Verket kontrollerar att reglerna för anmälan följs. Myndigheten kommer att kräva straffavgifter för bristande eller utebliven anmälan.

Idag saknas uppgifter om vilka utländska företag och arbetstagare som finns i Sverige och inom vilka branscher.

När registret finns på plats ger det Arbetsmiljöverket en kartbild av dem som är här och arbetar tillfälligt från andra länder. På så vis kan verket och arbetsmarknadens parter lättare försäkra sig om att utländska arbetstagare får de villkor de har rätt till enligt våra lagar. Det är svensk lag som gäller för utstationerade arbetstagare inom till exempel arbetsmiljö, diskriminering på arbetsplatsen och arbetstider.

Från den 1 juli kan arbetsgivare registrera utländsk arbetskraft via www.av.se. Arbetsgivaren behöver även utse en kontaktperson i Sverige. Personen ska bland annat kunna visa handlingar som bevis för att utstationeringslagen följs, exempelvis anställningsavtal.

Arbetsmiljöverket hjälper till när någon ställer frågor om de nya reglerna. Vi slussar även vidare utländska arbetsgivare som ska skicka tillfällig arbetskraft hit, till rätt myndighet eller organisation i frågor som ligger utanför vårt ansvarsområde, säger Alexandra Falke, enhetschef och projektansvarig för registret över utstationerad arbetskraft.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013. Arbetsgivaren ska även anmäla de arbetstagare som de utstationerat före den 1 juli och som fortfarande arbetar i Sverige när lagen börjar gälla.

Läs fler detaljer om skyldigheterna att anmäla vid utstationering.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Alexandra Falke, enhetschef och projektansvarig, 010-730 9044.
Pia Lindqvist, jurist och sakkunnig på utstationeringsregler, 010-730 9813.
Presstjänsten, 010-730 91 55.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Citat

Arbetsmiljöverket hjälper till när någon ställer frågor om de nya reglerna. Vi slussar även vidare utländska arbetsgivare som ska skicka tillfällig arbetskraft hit, till rätt myndighet eller organisation i frågor som ligger utanför vårt ansvarsområde. —Alexandra Falke, enhetschef och projektansvarig för registret över utstationerad arbetskraft.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden