Fler pressmeddelanden

Ungas arbetsmiljö i stall bristfällig

Stallmiljön behöver bli säkrare för unga som arbetar och vistas där. Ofta brister arbetsgivaren i att kartlägga risker och åtgärda dem. Det visar en inspektionsinsats med unga i fokus som Arbetsmiljöverket genomfört under året.

 

hastnaring press

Hur ser unga personers arbetsmiljö ut i stallmiljöer som ridskolor och på naturbruksgymnasier? Det har varit fokus i Arbetsmiljöverkets granskning i en särskild satsning på ungas arbetsmiljö.

Inspektionsinsatsen visar att många stall och andra arbetsplatser där unga arbetar saknar ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Stall är en riskfylld miljö. Där finns både stora och starka djur, farliga maskiner och det förekommer många tunga lyft. Därför är det viktigt att arbetsgivaren tar ett helhetsgrepp om vilka risker som finns och åtgärdar dem innan något händer, säger Hans Jansson.

Introduktion och handledning behövs

Under inspektionen har Arbetsmiljöverket också ställt ett antal krav på att det saknats särskild riskbedömning av minderårigas arbetsmiljö. Praoelever och sommarjobbare är exempel på minderåriga som kan arbeta i stall.

– När unga och oerfarna personer arbetar i stallet krävs att arbetsgivaren ser till att han eller hon får en ordentlig introduktion i hur djuren ska hanteras på ett säkert sätt, och hur andra typer av risker i stallet ska undvikas. Det ska också finnas en handledare med yrkeserfarenhet på plats, säger Hans Jansson.

Andra exempel på krav som Arbetsmiljöverket ställt i insatsen har handlat om att ha beredskap för första hjälpen och krisstöd, att det saknats ergonomiska riskbedömningar när det gäller tunga lyft, bristande maskinsäkerhet och risker för fallolyckor.

– Att stallmiljön är så säker och trygg som möjligt vinner alla på som rör sig där, både unga och vuxna, och såväl anställda som ideellt arbetande, säger Hans Jansson.

Sammanlagt har cirka 500 besök gjorts under perioden april till december. Insatsen har främst omfattat ridskolor, naturbruksgymnasier, trav- hopp- och galoppverksamheter, stuterier och travsällskap, men också andra typer av arbetsplatser där unga arbetar, som exempelvis restauranger och kyrkogårdar. Säkerheten och arbetsmiljön för unga i åldern 13–18 år har varit fokus för insatsen.

Ny inspektion under nästa år

Behoven i hästnäringen bedöms som så stora att Arbetsmiljöverket under nästa år kommer att starta en ordinarie inspektionsinsats inom området. Projektet kommer att pågå under två år och cirka 600 besök kommer att göras.

Exempel på förebyggande arbete i stallmiljö

 • Ha rutiner för hur hästar ska tas in och släppas ut ur hagen på ett säkert sätt, och för hur personal ska agera för att undvika att bli klämd i boxar och spolspiltor.
 • Genomföra en ergonomisk kartläggning så att personal inte bär och/eller lyfter för mycket under en arbetsdag, till exempel att begränsa antalet boxar som mockas.
 • Förebygga fallrisker genom att det finns skyddsräcken på ramper till exempelvis höloft och gödselstackar, om dessa är branta eller lätt blir hala.

Kontakt på Arbetsmiljöverket:
Hans Jansson, projektledare för inspektionsinsatsen ”Unga i arbete”, telefon 010 730 94 60.
Presstjänsten, telefon 010 730 91 55.

 

 

Bifogade filer

 • hastnaring press

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

 • 7 oktober 2021
 • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

 • 1 september 2021
 • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

 • 25 augusti 2021
 • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

 • 17 juni 2021
 • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden