Fler pressmeddelanden

Tillåtet att använda skyddsmask 90 vid pandemi Covid-19

Personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning får användas för att skydda personal mot smittrisker vid pandemi Covid-19. Arbetsmiljöverket har idag, 18 mars, beslutat om föreskrifter som gäller särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning, efter nya rekommendationer från EU-kommissionen. Undantaget gäller från idag till sista december 2020.

Andningmask
Med anledning av pandemin Covid-19 finns just nu ett stort behov av personlig skyddsutrustning som skyddar mot smitta. Därför har Arbetsmiljöverket beslutat om ny föreskrift om undantag från ce-krav för skyddsutrustning.

 

Beslutet innebär ett tillfälligt undantag för användning av skyddsmask 90 med tillhörande filter från Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3), där det finns säkerhetskrav för personlig skyddsutrustning.

– Vi ser positivt på att kommissionen nu har öppnat denna möjlighet, som tidigare inte fanns. Samtidigt blir det då extra viktigt att säkerställa att den skyddsutrustning man använder är säker och lämplig för ändamålet. Här får arbetsgivare som köper in eller distribuerar utrustning en oerhört viktig uppgift i att säkerställa att de väljer utrustning som verkligen skyddar personalen, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Undantag ges på grund av rådande smittrisk

Med anledning av pandemin Covid-19 finns just nu ett stort behov av personlig skyddsutrustning som skyddar mot smitta. På grund av rådande risk för smittspridning av Coronaviruset kom EU-kommissionen i veckan med nya rekommendationer om undantag från säkerhetskraven för bland annat personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning.

– Det innebär en öppning för oss att tillåta hälso- och sjukvårdspersonal att använda skyddsmask 90 med tillhörande filter. Vårt uppdrag är att värna arbetstagares hälsa. Arbetsgivaren är ansvarig för att skyddsutrustning ger personalen tillräckligt skydd för att de ska kunna arbeta på ett säkert sätt, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

 

Arbetsmiljöverket har idag beslutat om särskilda bestämmelser för personlig skyddsutrustning, för att möjliggöra för hälso- och sjukvårdspersonal, ambulanspersonal, räddningstjänst samt försvarsmakten och polis och andra som ska upprätthålla allmän ordning att använda skyddsmask 90 med tillhörande filter. Detta gäller om CE-märkt andningsskydd inte finns tillgängligt i verksamheten. 

De verksamheter som nu kan använda skyddsmasken är 

1. ambulans- och räddningstjänst, 

2. Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra som ska upprätthålla allmän ordning samt 

3. hälso- och sjukvården.

Beslutet lutar sig mot EU-kommissionens nya rekommendation, från den 13 mars (EU 2020/403), om förfaranden för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom ramen för hotet från Covid-19.

Undantaget i den tillfälliga föreskriften, som tillåter användning av skyddsmask 90 med tillhörande filer under pandemin Covid-19, gäller dock längst till årsskiftet 2020/2021.

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:2) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen covid-19

 

Kontakt

Arbetsmiljöverkets presstjänst, telefon 010-7309155.

 

 

Citat

Vi ser positivt på att kommissionen nu har öppnat denna möjlighet, som tidigare inte fanns. Samtidigt blir det då extra viktigt att säkerställa att den skyddsutrustning man använder är säker och lämplig för ändamålet. Här får arbetsgivare som köper in eller distribuerar utrustning en oerhört viktig uppgift i att säkerställa att de väljer utrustning som verkligen skyddar personalen. —Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Citat

Det innebär en öppning för oss att tillåta hälso- och sjukvårdspersonal att använda skyddsmask 90 med tillhörande filter. Vårt uppdrag är att värna arbetstagares hälsa. Arbetsgivaren är ansvarig för att skyddsutrustning ger personalen tillräckligt skydd för att de ska kunna arbeta på ett säkert sätt. —Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Fler nyheter och pressmeddelanden om Vård, omsorg