Fler pressmeddelanden

Tillåtet att använda skyddsmask 90 vid pandemi Covid-19

Personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning får användas för att skydda personal mot smittrisker vid pandemi Covid-19. Arbetsmiljöverket har idag, 18 mars, beslutat om föreskrifter som gäller särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning, efter nya rekommendationer från EU-kommissionen. Undantaget gäller från idag till sista december 2020.

Andningmask
Med anledning av pandemin Covid-19 finns just nu ett stort behov av personlig skyddsutrustning som skyddar mot smitta. Därför har Arbetsmiljöverket beslutat om ny föreskrift om undantag från ce-krav för skyddsutrustning.

 

Beslutet innebär ett tillfälligt undantag för användning av skyddsmask 90 med tillhörande filter från Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3), där det finns säkerhetskrav för personlig skyddsutrustning.

– Vi ser positivt på att kommissionen nu har öppnat denna möjlighet, som tidigare inte fanns. Samtidigt blir det då extra viktigt att säkerställa att den skyddsutrustning man använder är säker och lämplig för ändamålet. Här får arbetsgivare som köper in eller distribuerar utrustning en oerhört viktig uppgift i att säkerställa att de väljer utrustning som verkligen skyddar personalen, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Undantag ges på grund av rådande smittrisk

Med anledning av pandemin Covid-19 finns just nu ett stort behov av personlig skyddsutrustning som skyddar mot smitta. På grund av rådande risk för smittspridning av Coronaviruset kom EU-kommissionen i veckan med nya rekommendationer om undantag från säkerhetskraven för bland annat personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning.

– Det innebär en öppning för oss att tillåta hälso- och sjukvårdspersonal att använda skyddsmask 90 med tillhörande filter. Vårt uppdrag är att värna arbetstagares hälsa. Arbetsgivaren är ansvarig för att skyddsutrustning ger personalen tillräckligt skydd för att de ska kunna arbeta på ett säkert sätt, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

 

Arbetsmiljöverket har idag beslutat om särskilda bestämmelser för personlig skyddsutrustning, för att möjliggöra för hälso- och sjukvårdspersonal, ambulanspersonal, räddningstjänst samt försvarsmakten och polis och andra som ska upprätthålla allmän ordning att använda skyddsmask 90 med tillhörande filter. Detta gäller om CE-märkt andningsskydd inte finns tillgängligt i verksamheten. 

De verksamheter som nu kan använda skyddsmasken är 

1. ambulans- och räddningstjänst, 

2. Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra som ska upprätthålla allmän ordning samt 

3. hälso- och sjukvården.

Beslutet lutar sig mot EU-kommissionens nya rekommendation, från den 13 mars (EU 2020/403), om förfaranden för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom ramen för hotet från Covid-19.

Undantaget i den tillfälliga föreskriften, som tillåter användning av skyddsmask 90 med tillhörande filer under pandemin Covid-19, gäller dock längst till årsskiftet 2020/2021.

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:2) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen covid-19

 

Kontakt

Arbetsmiljöverkets presstjänst, telefon 010-7309155.

 

 

Citat

Vi ser positivt på att kommissionen nu har öppnat denna möjlighet, som tidigare inte fanns. Samtidigt blir det då extra viktigt att säkerställa att den skyddsutrustning man använder är säker och lämplig för ändamålet. Här får arbetsgivare som köper in eller distribuerar utrustning en oerhört viktig uppgift i att säkerställa att de väljer utrustning som verkligen skyddar personalen. —Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Citat

Det innebär en öppning för oss att tillåta hälso- och sjukvårdspersonal att använda skyddsmask 90 med tillhörande filter. Vårt uppdrag är att värna arbetstagares hälsa. Arbetsgivaren är ansvarig för att skyddsutrustning ger personalen tillräckligt skydd för att de ska kunna arbeta på ett säkert sätt. —Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Relaterade pressmeddelanden

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet
  • 25 januari 2023
  • Pressmeddelande

Nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta, som vid HVB- och LSS-boenden och i kollektivtrafiken.

Användningen av unika föreskrifter utvärderas
  • 15 december 2022
  • Pressmeddelande

När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för över sex år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En utvärdering visar att föreskrifterna mottagits väl av arbetsmarknadens parter och andra intressenter. Trots det överlag positiva...

Distansarbete påverkar arbetsmiljön
  • 7 december 2022
  • Pressmeddelande

9 av 10 sysselsatta med ett skrivbordsarbete uppger att de kan göra ett bra jobb från hemmet, fritidshuset eller annan hemmiljö. Det visar Arbetsmiljöverkets undersökning av arbetsmiljön 2021. Samtidigt uppger 6 av 10 av alla sysselsatta att de har för mycket att göra på jobbet.

Farlig arbetsmiljö och misstänkt svartarbete – konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet
  • 24 november 2022
  • Pressmeddelande

Nära 120 företag inom flera branscher har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Farlig arbetsmiljö, blockerade nödutgångar och misstänkt svartarbete avslöjades inom bland annat bilvård och skönhetssalonger. Nu uppmanas allmänheten till ökad vaksamhet vid ...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Vård, omsorg