Fler pressmeddelanden

Stress i arbetslivet uppmärksammas i europeisk tillsynsinsats

Allt fler arbetstagare inom EU drabbas av stress och andra psykosociala risker. I en europaomspännande inspektionskampanj behövde 66 procent av arbetsgivarna åtgärda brister i arbetsmiljön. Det visar en rapport som Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg presenterar i Dublin idag.

Enligt europeisk statistik är arbetsrelaterad stress en av de vanligaste orsakerna till sjukdom bland arbetstagare, med över 40 miljoner drabbade i EU. Sjukvårds- och hälsosektorn, socialt arbete, transportsektorn samt tjänstesektorn är bland de mest utsatta. Psykosociala problem på arbetsplatser leder till sämre prestation, högre frånvaro och ökade olyckstal, visar forskning. År 2002 uppskattades den årliga ekonomiska förlusten för arbetsrelaterad stress inom EU:s 15 ”gamla” medlemsländer till 20 000 miljoner euro.

– Den psykosociala arbetsmiljön är en av de största utmaningarna på arbetsmiljöområdet i vår tid. Därför har vi kraftsamlat på europeisk nivå för att komma tillrätta med problemen. Att Sverige lett hela projektet kan vi vara extra stolta över, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Totalt gjordes cirka 13 000 inspektioner runt om i Europa under år 2012. De flesta gjordes inom vård och omsorg, servicesektorn (t.ex. hotell och restaurang) och transport. Cirka 10 000 arbetsplatser besöktes, varav de flesta hade 10-50 anställda.

Cirka hälften av arbetsgivarna hade inte gjort en psykosocial riskbedömning, det vill säga inte i förväg bedömt vilka risker som fanns på arbetsplatsen och försökt åtgärda dem.

Vid hela 66 procent av arbetsplatserna konstaterade arbetsmiljöinspektörerna att det behövdes åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

– Det är en alldeles för hög siffra, i synnerhet med tanke på att en god arbetsmiljö är en nyckelfaktor för att vi ska orka jobba längre upp i åren för att kunna bibehålla välfärden runt om i Europa, säger Mikael Sjöberg.

– Positiva effekter av projektet är att alla EU:s medlemsstater nu har den psykosociala arbetsmiljön uppe på agendan, och att konkreta verktyg har utvecklats.

De vanligaste kraven som ställdes handlade om hög arbetsbörda, stress, hot och våld.

– Det är samma krav som dominerade också i den svenska insatsen, säger Jeanette Falk Berglind, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Rapporten presenteras idag i Dublin på ett möte med EU:s Yrkesinspektörskommitté (SLIC).

Inspektionskampanj SLIC 2012 – psykosociala riskbedömningar (Rapport 2013:6), pdf, öppnas i nytt fönster

Stress och tung arbetsbelastning inom vården skapar ohälsa, pressmeddelande

Kontaktperson på Arbetsmiljöverket

Jeanette Falk Berglind, projektledare, 010-730 9527

Relaterade pressmeddelanden

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Upp för arbetsolyckor och ner för arbetssjukdomar

 • 7 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar på en uppgång av anmälda arbetsolyckor. Samtidigt minskade de anmälda arbetssjukdomarna totalt sett. Men anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem runt om på landets arbetsplatser ökad...

Brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö

 • 1 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat 650 arbetsställen där bemanningspersonal är anställd eller inhyrd. Tre av fyra arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Rutiner saknas för bland annat undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön och arbetsuppgifter för de bem...

Tre av fyra företag brister i att förebygga farligt damm

 • 24 maj 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Det är den första inspektionen sedan nya föreskrifter om kvartsdamm trädde ikraft 2015. Hos närmare tre av fyra företag hittades brister och vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner....

Fler nyheter och pressmeddelanden