Fler pressmeddelanden

Stress i arbetslivet uppmärksammas i europeisk tillsynsinsats

Allt fler arbetstagare inom EU drabbas av stress och andra psykosociala risker. I en europaomspännande inspektionskampanj behövde 66 procent av arbetsgivarna åtgärda brister i arbetsmiljön. Det visar en rapport som Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg presenterar i Dublin idag.

Enligt europeisk statistik är arbetsrelaterad stress en av de vanligaste orsakerna till sjukdom bland arbetstagare, med över 40 miljoner drabbade i EU. Sjukvårds- och hälsosektorn, socialt arbete, transportsektorn samt tjänstesektorn är bland de mest utsatta. Psykosociala problem på arbetsplatser leder till sämre prestation, högre frånvaro och ökade olyckstal, visar forskning. År 2002 uppskattades den årliga ekonomiska förlusten för arbetsrelaterad stress inom EU:s 15 ”gamla” medlemsländer till 20 000 miljoner euro.

– Den psykosociala arbetsmiljön är en av de största utmaningarna på arbetsmiljöområdet i vår tid. Därför har vi kraftsamlat på europeisk nivå för att komma tillrätta med problemen. Att Sverige lett hela projektet kan vi vara extra stolta över, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Totalt gjordes cirka 13 000 inspektioner runt om i Europa under år 2012. De flesta gjordes inom vård och omsorg, servicesektorn (t.ex. hotell och restaurang) och transport. Cirka 10 000 arbetsplatser besöktes, varav de flesta hade 10-50 anställda.

Cirka hälften av arbetsgivarna hade inte gjort en psykosocial riskbedömning, det vill säga inte i förväg bedömt vilka risker som fanns på arbetsplatsen och försökt åtgärda dem.

Vid hela 66 procent av arbetsplatserna konstaterade arbetsmiljöinspektörerna att det behövdes åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

– Det är en alldeles för hög siffra, i synnerhet med tanke på att en god arbetsmiljö är en nyckelfaktor för att vi ska orka jobba längre upp i åren för att kunna bibehålla välfärden runt om i Europa, säger Mikael Sjöberg.

– Positiva effekter av projektet är att alla EU:s medlemsstater nu har den psykosociala arbetsmiljön uppe på agendan, och att konkreta verktyg har utvecklats.

De vanligaste kraven som ställdes handlade om hög arbetsbörda, stress, hot och våld.

– Det är samma krav som dominerade också i den svenska insatsen, säger Jeanette Falk Berglind, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Rapporten presenteras idag i Dublin på ett möte med EU:s Yrkesinspektörskommitté (SLIC).

Inspektionskampanj SLIC 2012 – psykosociala riskbedömningar (Rapport 2013:6), pdf, öppnas i nytt fönster

Stress och tung arbetsbelastning inom vården skapar ohälsa, pressmeddelande

Kontaktperson på Arbetsmiljöverket

Jeanette Falk Berglind, projektledare, 010-730 9527

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden