Fler pressmeddelanden

Stress i arbetslivet uppmärksammas i europeisk tillsynsinsats

Allt fler arbetstagare inom EU drabbas av stress och andra psykosociala risker. I en europaomspännande inspektionskampanj behövde 66 procent av arbetsgivarna åtgärda brister i arbetsmiljön. Det visar en rapport som Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg presenterar i Dublin idag.

Enligt europeisk statistik är arbetsrelaterad stress en av de vanligaste orsakerna till sjukdom bland arbetstagare, med över 40 miljoner drabbade i EU. Sjukvårds- och hälsosektorn, socialt arbete, transportsektorn samt tjänstesektorn är bland de mest utsatta. Psykosociala problem på arbetsplatser leder till sämre prestation, högre frånvaro och ökade olyckstal, visar forskning. År 2002 uppskattades den årliga ekonomiska förlusten för arbetsrelaterad stress inom EU:s 15 ”gamla” medlemsländer till 20 000 miljoner euro.

– Den psykosociala arbetsmiljön är en av de största utmaningarna på arbetsmiljöområdet i vår tid. Därför har vi kraftsamlat på europeisk nivå för att komma tillrätta med problemen. Att Sverige lett hela projektet kan vi vara extra stolta över, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Totalt gjordes cirka 13 000 inspektioner runt om i Europa under år 2012. De flesta gjordes inom vård och omsorg, servicesektorn (t.ex. hotell och restaurang) och transport. Cirka 10 000 arbetsplatser besöktes, varav de flesta hade 10-50 anställda.

Cirka hälften av arbetsgivarna hade inte gjort en psykosocial riskbedömning, det vill säga inte i förväg bedömt vilka risker som fanns på arbetsplatsen och försökt åtgärda dem.

Vid hela 66 procent av arbetsplatserna konstaterade arbetsmiljöinspektörerna att det behövdes åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

– Det är en alldeles för hög siffra, i synnerhet med tanke på att en god arbetsmiljö är en nyckelfaktor för att vi ska orka jobba längre upp i åren för att kunna bibehålla välfärden runt om i Europa, säger Mikael Sjöberg.

– Positiva effekter av projektet är att alla EU:s medlemsstater nu har den psykosociala arbetsmiljön uppe på agendan, och att konkreta verktyg har utvecklats.

De vanligaste kraven som ställdes handlade om hög arbetsbörda, stress, hot och våld.

– Det är samma krav som dominerade också i den svenska insatsen, säger Jeanette Falk Berglind, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Rapporten presenteras idag i Dublin på ett möte med EU:s Yrkesinspektörskommitté (SLIC).

Klicka här för att läsa den internationella rapporten
Klicka här för att läsa pressmeddelandet om den svenska insatsen

Kontaktperson på Arbetsmiljöverket
Jeanette Falk Berglind, projektledare, 010-730 9527

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden