Fler pressmeddelanden

Stöd till arbetsgivare för att få ner kvinnors sjuktal

Arbetsmiljöverket påbörjar nu, i samband med Internationella kvinnodagen, en informationssatsning med sikte på könsskillnader i arbetsmiljön. Syftet är att öka kunskaperna om hur arbetsmiljön ser ut för kvinnor och män och få ner kvinnors sjuktal inom arbetslivet.

Idag anmäler kvinnor fler arbetssjukdomar än män. På frågan om de haft besvär till följd av arbetet det senaste året svarar 22 procent av kvinnorna ja. Bland männen svarar 17 procent ja.

Under ett par veckor, vid varje ordinarie inspektörsbesök, kommer en del av inspektionen gå till en informationssatsning om de båda könens villkor för en så riskfri arbetsmiljö som möjligt. Syftet är att ta reda på vad det konkret är i arbetsmiljön som gör att kvinnors ohälsa är högre än mäns.

– Arbetsgivarna behöver få mer kunskap om hur deras personal utsätts för risker i sitt arbete – ofta på helt olika sätt beroende på om de är kvinna eller man. Forskning visar betydelsen av hur arbetet organiseras, säger Mats Ryderheim, projektledare för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket.

Samtalet kommer att handla om frågor såsom: 

 • Har kvinnor och män samma möjlighet att påverka och vara delaktiga i frågor som rör arbetsmiljön?
 • Om kvinnor och män har samma befattningar, har de också samma arbetsuppgifter?
 • Finns maskiner som blivit ”könsmärkta” – det vill säga som i huvudsak enbart används av det ena könet?

I tidigare insatser har dessa samtal blivit en ögonöppnare. På vissa arbetsplatser där ett kön dominerade hade arbetsgivaren missat att undersöka arbetsuppgifterna och arbetsmiljön för det kön som var i minoritet – till exempel lokalvårdarna på ett sågverk eller kontorspersonalen på ett verkstadsföretag. Det kom också fram att en ung tjej som sökt sig till en mansdominerad bransch kan uppleva det som ovälkomnande om det råder brist på anpassade arbetskläder.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets satsning på kvinnors arbetsmiljö på sidan Uppdrag att förbättra kvinnors arbetsmiljö. Läs även mer om den senaste forskningen om arbetsmiljö och genus i kunskapssammanställningarna Under luppen och Belastning, hälsa och genus.

Uppdrag att förbättra kvinnors arbetsmiljö

Under luppen - genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation (RAP 2013:1), kunskapssammanställning

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet (RAP 2013:09), kunskapssammanställning

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Christina Jonsson, projektledare och sakkunnig, tel. 010-730 94 89

 

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Citat

Arbetsgivarna behöver få mer kunskap om hur deras personal utsätts för risker i sitt arbete – ofta på helt olika sätt beroende på om de är kvinna eller man. —Mats Ryderheim, projektledare för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket

Bifogade filer

 • 08Stadare 121

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden