Fler pressmeddelanden

Stöd till arbetsgivare för att få ner kvinnors sjuktal

Arbetsmiljöverket påbörjar nu, i samband med Internationella kvinnodagen, en informationssatsning med sikte på könsskillnader i arbetsmiljön. Syftet är att öka kunskaperna om hur arbetsmiljön ser ut för kvinnor och män och få ner kvinnors sjuktal inom arbetslivet.

Under ett par veckor, vid varje ordinarie inspektörsbesök, kommer en del av inspektionen gå till en informationssatsning om de båda könens villkor för en så riskfri arbetsmiljö som möjligt. Syftet är att ta reda på vad det konkret är i arbetsmiljön som gör att kvinnors ohälsa är högre än mäns.

– Arbetsgivarna behöver få mer kunskap om hur deras personal utsätts för risker i sitt arbete –ofta på helt olika sätt beroende på om de är kvinna eller man. Forskning visar betydelsen av hur arbetet organiseras, säger Mats Ryderheim, projektledare för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket.

Samtalet kommer att handla om frågor såsom:

  • Har kvinnor och män samma möjlighet att påverka och vara delaktiga i frågor som rör arbetsmiljön?
  • Om kvinnor och män har samma befattningar, har de också samma arbetsuppgifter?
  • Finns maskiner som blivit ”könsmärkta” – det vill säga som i huvudsak enbart används av det ena könet?

I tidigare insatser har dessa samtal blivit en ögonöppnare. På vissa arbetsplatser där ett kön dominerade hade arbetsgivaren missat att undersöka arbetsuppgifterna och arbetsmiljön för det kön som var i minoritet – till exempel lokalvårdarna på ett sågverk eller kontorspersonalen på ett verkstadsföretag. Det kom också fram att en ung tjej som sökt sig till en mansdominerad bransch kan uppleva det som ovälkomnande om det råder brist på anpassade arbetskläder.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets satsning på kvinnors arbetsmiljö. Läs även mer om den senaste forskningen om arbetsmiljö och genus.  Under luppen samt Belastning, hälsa och genus.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Christina Jonsson, projektledare och sakkunnig, tel. 010-730 94 89.

 

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Citat

Arbetsgivarna behöver få mer kunskap om hur deras personal utsätts för risker i sitt arbete – ofta på helt olika sätt beroende på om de är kvinna eller man. —Mats Ryderheim, projektledare för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket

Bifogade filer

  • 08Stadare 121
Fler nyheter och pressmeddelanden