Fler pressmeddelanden

Stöd till arbetsgivare för att få ner kvinnors sjuktal

Arbetsmiljöverket påbörjar nu, i samband med Internationella kvinnodagen, en informationssatsning med sikte på könsskillnader i arbetsmiljön. Syftet är att öka kunskaperna om hur arbetsmiljön ser ut för kvinnor och män och få ner kvinnors sjuktal inom arbetslivet.

Under ett par veckor, vid varje ordinarie inspektörsbesök, kommer en del av inspektionen gå till en informationssatsning om de båda könens villkor för en så riskfri arbetsmiljö som möjligt. Syftet är att ta reda på vad det konkret är i arbetsmiljön som gör att kvinnors ohälsa är högre än mäns.

– Arbetsgivarna behöver få mer kunskap om hur deras personal utsätts för risker i sitt arbete –ofta på helt olika sätt beroende på om de är kvinna eller man. Forskning visar betydelsen av hur arbetet organiseras, säger Mats Ryderheim, projektledare för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket.

Samtalet kommer att handla om frågor såsom:

 • Har kvinnor och män samma möjlighet att påverka och vara delaktiga i frågor som rör arbetsmiljön?
 • Om kvinnor och män har samma befattningar, har de också samma arbetsuppgifter?
 • Finns maskiner som blivit ”könsmärkta” – det vill säga som i huvudsak enbart används av det ena könet?

I tidigare insatser har dessa samtal blivit en ögonöppnare. På vissa arbetsplatser där ett kön dominerade hade arbetsgivaren missat att undersöka arbetsuppgifterna och arbetsmiljön för det kön som var i minoritet – till exempel lokalvårdarna på ett sågverk eller kontorspersonalen på ett verkstadsföretag. Det kom också fram att en ung tjej som sökt sig till en mansdominerad bransch kan uppleva det som ovälkomnande om det råder brist på anpassade arbetskläder.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets satsning på kvinnors arbetsmiljö. Läs även mer om den senaste forskningen om arbetsmiljö och genus.  Under luppen samt Belastning, hälsa och genus.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Christina Jonsson, projektledare och sakkunnig, tel. 010-730 94 89.

 

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Citat

Arbetsgivarna behöver få mer kunskap om hur deras personal utsätts för risker i sitt arbete – ofta på helt olika sätt beroende på om de är kvinna eller man. —Mats Ryderheim, projektledare för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket

Bifogade filer

 • 08Stadare 121

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

 • 7 oktober 2021
 • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

 • 1 september 2021
 • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

 • 25 augusti 2021
 • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

 • 17 juni 2021
 • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden