Fler pressmeddelanden

Snabbt växande tjänstesektor i fokus för inspektion

Tjänstesektorn i Sverige växer. Därmed ökar också branschens arbetsmiljörisker som stress och långa arbetstider. Arbetsmiljöverket satsar nu på att inspektera ett stort antal expansiva tjänsteföretag i södra Sverige för att förbättra arbetsmiljön för de anställda.


Åren 2007-2012 anmäldes cirka 1 500 arbetsolyckor och 400 arbetssjukdomar i de sektorer som ska inspekteras. Närmare var sjätte arbetssjukdom hade hög arbetsbelastning och stress som orsak.

Sammanlagt gör Arbetsmiljöverket 270 besök på företag som arbetar med telekommunikation, dataprogrammering, information, finansiella tjänster och kapitalförvaltning i distrikten Malmö, Göteborg och Växjö.

– Vi kommer att titta närmre på den delen av tjänstesektorn som stadigt växer, inte minst IT-sektorn, och undersöka om nya företag klarar av att driva ett tillräckligt bra arbetsmiljöarbete, säger Mats Ryderheim , tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverkets Malmödistrikt.

– Slutmålet för vår tillsynsaktivitet är förstås en god och säker arbetsmiljö för de anställda. Det tjänar både de anställda och företaget som helhet på, fortsätter Mats Ryderheim.

Att södra Sverige är i fokus för inspektionsinsatsen beror bland annat på att Malmö-Lund och Göteborgsområdet tillhör Sveriges främsta tillväxtområden för IT.

Ett av de företag som ska besökas, som för tre år sedan hade 7 anställda, har idag 95 personer.

– Den expansionstakten är inte ovanlig, säger Mats Ryderheim.

Vid tillsynen kommer fokus ligga på att få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga i förväg undersöka om det finns några risker på jobbet och åtgärda dem. Särskilt kommer Arbetsmiljöverkets inspektörer att titta på stress och hög arbetsbelastning, men också på risker för hot och våld.

En utmaning för nya och snabbt växande företag är att man ofta saknar både skyddsombud och fackligt aktiva medarbetare, som kan hjälpa arbetsgivaren att hålla koll på arbetsmiljön. Ibland saknas också kollektivavtal, som reglerar bland annat arbetstider.

De delar av tjänstesektorn som Arbetsmiljöverket kommer att besöka i inspektionstillsatsen sysselsätter totalt cirka 190 000 personer i Sverige.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:

Eva Karsten, inspektör, Malmökontoret, 010-730 9369

Maria Lindgren, inspektör, Göteborgskontoret, 010-730 96 99

Anders Herwin, inspektör, Växjökontoret, 010-730 90 49

Presstjänsten, 010-730 91 55

Närmare var sjätte arbetssjukdom hade hög arbetsbelastning och stress som orsak.

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden