Fler pressmeddelanden

Snabbt växande tjänstesektor i fokus för inspektion

Tjänstesektorn i Sverige växer. Därmed ökar också branschens arbetsmiljörisker som stress och långa arbetstider. Arbetsmiljöverket satsar nu på att inspektera ett stort antal expansiva tjänsteföretag i södra Sverige för att förbättra arbetsmiljön för de anställda.


Åren 2007-2012 anmäldes cirka 1 500 arbetsolyckor och 400 arbetssjukdomar i de sektorer som ska inspekteras. Närmare var sjätte arbetssjukdom hade hög arbetsbelastning och stress som orsak.

Sammanlagt gör Arbetsmiljöverket 270 besök på företag som arbetar med telekommunikation, dataprogrammering, information, finansiella tjänster och kapitalförvaltning i distrikten Malmö, Göteborg och Växjö.

– Vi kommer att titta närmre på den delen av tjänstesektorn som stadigt växer, inte minst IT-sektorn, och undersöka om nya företag klarar av att driva ett tillräckligt bra arbetsmiljöarbete, säger Mats Ryderheim , tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverkets Malmödistrikt.

– Slutmålet för vår tillsynsaktivitet är förstås en god och säker arbetsmiljö för de anställda. Det tjänar både de anställda och företaget som helhet på, fortsätter Mats Ryderheim.

Att södra Sverige är i fokus för inspektionsinsatsen beror bland annat på att Malmö-Lund och Göteborgsområdet tillhör Sveriges främsta tillväxtområden för IT.

Ett av de företag som ska besökas, som för tre år sedan hade 7 anställda, har idag 95 personer.

– Den expansionstakten är inte ovanlig, säger Mats Ryderheim.

Vid tillsynen kommer fokus ligga på att få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga i förväg undersöka om det finns några risker på jobbet och åtgärda dem. Särskilt kommer Arbetsmiljöverkets inspektörer att titta på stress och hög arbetsbelastning, men också på risker för hot och våld.

En utmaning för nya och snabbt växande företag är att man ofta saknar både skyddsombud och fackligt aktiva medarbetare, som kan hjälpa arbetsgivaren att hålla koll på arbetsmiljön. Ibland saknas också kollektivavtal, som reglerar bland annat arbetstider.

De delar av tjänstesektorn som Arbetsmiljöverket kommer att besöka i inspektionstillsatsen sysselsätter totalt cirka 190 000 personer i Sverige.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:

Eva Karsten, inspektör, Malmökontoret, 010-730 9369

Maria Lindgren, inspektör, Göteborgskontoret, 010-730 96 99

Anders Herwin, inspektör, Växjökontoret, 010-730 90 49

Presstjänsten, 010-730 91 55

Närmare var sjätte arbetssjukdom hade hög arbetsbelastning och stress som orsak.

Relaterade pressmeddelanden

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

 • 27 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

 • 20 oktober 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

 • 3 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...

Fler nyheter och pressmeddelanden