Fler pressmeddelanden

Snabbt växande tjänstesektor i fokus för inspektion

Tjänstesektorn i Sverige växer. Därmed ökar också branschens arbetsmiljörisker som stress och långa arbetstider. Arbetsmiljöverket satsar nu på att inspektera ett stort antal expansiva tjänsteföretag i södra Sverige för att förbättra arbetsmiljön för de anställda.


Åren 2007-2012 anmäldes cirka 1 500 arbetsolyckor och 400 arbetssjukdomar i de sektorer som ska inspekteras. Närmare var sjätte arbetssjukdom hade hög arbetsbelastning och stress som orsak.

Sammanlagt gör Arbetsmiljöverket 270 besök på företag som arbetar med telekommunikation, dataprogrammering, information, finansiella tjänster och kapitalförvaltning i distrikten Malmö, Göteborg och Växjö.

– Vi kommer att titta närmre på den delen av tjänstesektorn som stadigt växer, inte minst IT-sektorn, och undersöka om nya företag klarar av att driva ett tillräckligt bra arbetsmiljöarbete, säger Mats Ryderheim , tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverkets Malmödistrikt.

– Slutmålet för vår tillsynsaktivitet är förstås en god och säker arbetsmiljö för de anställda. Det tjänar både de anställda och företaget som helhet på, fortsätter Mats Ryderheim.

Att södra Sverige är i fokus för inspektionsinsatsen beror bland annat på att Malmö-Lund och Göteborgsområdet tillhör Sveriges främsta tillväxtområden för IT.

Ett av de företag som ska besökas, som för tre år sedan hade 7 anställda, har idag 95 personer.

– Den expansionstakten är inte ovanlig, säger Mats Ryderheim.

Vid tillsynen kommer fokus ligga på att få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga i förväg undersöka om det finns några risker på jobbet och åtgärda dem. Särskilt kommer Arbetsmiljöverkets inspektörer att titta på stress och hög arbetsbelastning, men också på risker för hot och våld.

En utmaning för nya och snabbt växande företag är att man ofta saknar både skyddsombud och fackligt aktiva medarbetare, som kan hjälpa arbetsgivaren att hålla koll på arbetsmiljön. Ibland saknas också kollektivavtal, som reglerar bland annat arbetstider.

De delar av tjänstesektorn som Arbetsmiljöverket kommer att besöka i inspektionstillsatsen sysselsätter totalt cirka 190 000 personer i Sverige.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:

Eva Karsten, inspektör, Malmökontoret, 010-730 9369

Maria Lindgren, inspektör, Göteborgskontoret, 010-730 96 99

Anders Herwin, inspektör, Växjökontoret, 010-730 90 49

Presstjänsten, 010-730 91 55

Närmare var sjätte arbetssjukdom hade hög arbetsbelastning och stress som orsak.

Relaterade pressmeddelanden

Ettåring sätter fingret på ohälsosam stress i arbetslivet

 • 29 mars 2017
 • Handel
 • Vård, omsorg
 • ...

Under ett år har Arbetsmiljöverket i drygt femhundra inspektioner använt de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som infördes 31 mars 2016. Reglerna klargör arbetsgivarnas ansvar att förebygga bland annat ohälsosam arbetsrelaterad stress.

Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön

 • 20 mars 2017
 • Skola, utbildning
 • ...

Ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld, bullriga ljudmiljöer och dålig ventilation är några av arbetsmiljöproblemen för personal och elever i skolan. Det visar rapporten om en treårig inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket genomfört i grund- och gymnasieskolor runt om i landet.

Bra arbetsmiljö är en jämställdhetsfråga

 • 8 mars 2017
 • Vård, omsorg
 • ...

Allt fler kvinnor blir sjuka av sitt jobb. Kvinnor och män arbetar med olika uppgifter och utsätts därför för olika risker i jobbet. Lärdomar från Arbetsmiljöverkets arbete med kvinnors arbetsmiljö visar att det förebyggande arbetsmiljöarbetet är sämre i verksamheter där kvinnor är i majoritet...

Piggare äldre jobbar allt längre

 • 28 oktober 2016
 • Handel
 • ...

Arbete är bra för hälsan och hög ålder behöver inte vara ett hinder för att stanna kvar i arbetslivet. Det konstaterar en forskargrupp som på uppdrag från Arbetsmiljöverket genomlyst befintlig forskning om den äldre arbetskraften. Det som sätter käppar i hjulet för många äldre som vill fortsät...

Fler nyheter och pressmeddelanden