Fler pressmeddelanden

Snabbt växande tjänstesektor i fokus för inspektion

Tjänstesektorn i Sverige växer. Därmed ökar också branschens arbetsmiljörisker som stress och långa arbetstider. Arbetsmiljöverket satsar nu på att inspektera ett stort antal expansiva tjänsteföretag i södra Sverige för att förbättra arbetsmiljön för de anställda.

Åren 2007-2012 anmäldes cirka 1 500 arbetsolyckor och 400 arbetssjukdomar i de sektorer som ska inspekteras. Närmare var sjätte arbetssjukdom hade hög arbetsbelastning och stress som orsak.

Sammanlagt gör Arbetsmiljöverket 270 besök på företag som arbetar med telekommunikation, dataprogrammering, information, finansiella tjänster och kapitalförvaltning i distrikten Malmö, Göteborg och Växjö.

– Vi kommer att titta närmre på den delen av tjänstesektorn som stadigt växer, inte minst IT-sektorn, och undersöka om nya företag klarar av att driva ett tillräckligt bra arbetsmiljöarbete, säger Mats Ryderheim, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverkets Malmödistrikt.

– Slutmålet för vår tillsynsaktivitet är förstås en god och säker arbetsmiljö för de anställda. Det tjänar både de anställda och företaget som helhet på, fortsätter Mats Ryderheim.

Att södra Sverige är i fokus för inspektionsinsatsen beror bland annat på att Malmö-Lund och Göteborgsområdet tillhör Sveriges främsta tillväxtområden för IT.

Ett av de företag som ska besökas, som för tre år sedan hade 7 anställda, har idag 95 personer.

– Den expansionstakten är inte ovanlig, säger Mats Ryderheim.

Vid tillsynen kommer fokus ligga på att få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga i förväg undersöka om det finns några risker på jobbet och åtgärda dem. Särskilt kommer Arbetsmiljöverkets inspektörer att titta på stress och hög arbetsbelastning, men också på risker för hot och våld.

En utmaning för nya och snabbt växande företag är att man ofta saknar både skyddsombud och fackligt aktiva medarbetare, som kan hjälpa arbetsgivaren att hålla koll på arbetsmiljön. Ibland saknas också kollektivavtal, som reglerar bland annat arbetstider.

De delar av tjänstesektorn som Arbetsmiljöverket kommer att besöka i inspektionstillsatsen sysselsätter totalt cirka 190 000 personer i Sverige.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:
Eva Karsten, inspektör, Malmökontoret, 010-730 9369
Maria Lindgren, inspektör, Göteborgskontoret, 010-730 96 99
Anders Herwin, inspektör, Växjökontoret, 010-730 90 49
Presstjänsten, 010-730 91 55

Närmare var sjätte arbetssjukdom hade hög arbetsbelastning och stress som orsak.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden