Fler pressmeddelanden

Skydd mot hot och våld brister inom myndighetsutövning

Det brister inom stat och kommun när det gäller att förebygga och följa upp hot- och våldssituationer för personal som jobbar med myndighetsutövning. Det visar en nationell inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket genomfört. Hela 67 procent av arbetsgivarna fick krav på förbättringar.

En kund slår en arbetsförmedlare i ansiktet. En handläggare får ett anonymt hot på sin telefon och blir sedan överfallen framför sin bostad. Att bli hotad eller rent av slagen på jobbet är inte ovanligt för tjänstemän som arbetar med myndighetsutövning. Åren 2009-2013 har sammanlagt 556 arbetsolyckor med sjukfrånvaro samt arbetssjukdomar orsakade av våld eller hot inom myndighetsutövning anmälts.

– Det här är en fråga som skapar mycket oro hos personalen ute på arbetsplatserna. Det har vi fått signaler om under flera år. Samtidigt finns det anledning att tro att mörkertalen är stora, säger Berndt Jonsson, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Att utsättas för hot och våld på sitt arbete är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Därför har Arbetsmiljöverket nu satsat på ett nationellt inspektionsprojekt, för att förbättra situationen.

– Ingen ska behöva känna sig rädd eller otrygg på jobbet. Syftet med vår insats är att få arbetsgivarna att ta hot och våldsrisker på större allvar, fortsätter Berndt Jonsson.

Cirka 1 500 inspektioner har genomförts i hela landet under åren 2011-2013. En majoritet, 67 procent av arbetsgivarna, fick krav på åtgärder. Sammanlagt ställdes 2 600 krav under projektet. Inspektionsinsatsen har varit inriktad på hur risker för hot eller våld förebyggs, och på vilken hjälp de drabbade får efter en händelse.

– Det är viktigt att det finns rutiner i vardagen, och att de anställda känner till vad som gäller. Det kan handla om att det exempelvis går att kalla på snabb hjälp om det händer något och att inte behöva jobba ensam.

Andra krav har handlat om att det saknas policy och rutiner, att riskbedömningen är otillräcklig och att uppgiftsfördelningen inte är tillräckligt tydlig.

– Flera anställda som vi träffat ute på arbetsplatserna har berättat att man drar sig för att anmäla hot eller våld, eftersom det finns en uppfattning om att samhällets attityder i den här frågan har hårdnat. Man ska helt enkelt ”tåla” mer i sin roll som tjänsteman. Det är en oacceptabel utveckling, säger Berndt Jonsson.

– Det är viktigt att även polisen engagerar sig i de här frågorna. I slutänden är hot och våld inom myndighetsutövning ett hot mot rättsäkerheten.

Läs hela rapporten här.

Kontakt på Arbetsmiljöverket:
Berndt Jonsson, projektledare, telefon 010 730 92 50.
Presstaben, telefon 010 730 91 55.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden