Fler pressmeddelanden

Skogsföretag brister i första hjälpen

Skogsföretagen har bristande rutiner och kunskaper om att ge första hjälpen. Det visar halvtidsresultaten av den nationella inspektionen av skogsbranschen.

Var femte av drygt 1 700 ställda krav sedan starten i augusti 2012 visar att företag vet för lite om eller saknar rutiner för första hjälpen. Det står klart efter att Arbetsmiljöverket gjort över 1 000 inspektioner och kartlagt brister i hur Sveriges skogsföretag förebygger arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

– Branschens arbetstagare befinner sig långt ut i skogen utan närhet till sjukhus. Skadorna som skogsarbetare råkar ut för är ofta allvarliga. Kombinationen är förödande om företagen dessutom brister i sina rutiner runt första hjälpen, säger Patrik Hemmingsson, nationell projektledare för skogsinspektionen.

Mer än var tionde krav handlar om att företagen utsätter ensamma skogsarbetare för alltför stora risker. Vid ensamarbete saknas det sätt att kalla på snabb hjälp. Det kan också saknas en utsedd person med vilken den som arbetar ensam kan kommunicera.

– En ensam förare inser att något utanför skördare snabbt måste fixas. På vägen ut halkar föraren på en rot så illa att benet bryts. Mobilen är kvar vid förarsätet. Utan rutiner för vem som ska veta var personalen är, blir personen inte ens saknad. Det kan bli en fråga om liv och död, säger Patrik Hemmingsson.

Till de vanligaste bristerna hör också att arbetsgivaren inte gjort en regelbunden undersökning av och bedömning om risker och följt upp med en åtgärdsplan.

– När det saknas papper på hur man undersöker risker ringer stora varningsklockor. Arbetsgivarna måste kunna visa att de ställer sig frågor såsom ”Känner min personal till rutiner runt hur de ska bärga en skogsmaskin?” Utan den vetskapen har arbetsgivaren inte en chans att förhindra att allvarliga olyckor inträffar.

Arbetsgivarna borde se på denna systematik som ett stöd för att få behålla duktig personal, samt spara tid och inkomster, enligt Patrik Hemmingsson.

Läs om rutiner kring ensamarbete sid 6

temasidan om skogen finns mer information.

Bakgrundsfakta

 • Inspektionsinsatsen sträcker sig från augusti 2012 till årsslutet 2013.
 • Att tappa kontrollen över motorkedjesågar och andra ”handverktyg” är den vanligaste olycksorsaken bland skogsarbetare men även att halka omkull eller snubbla.
 • Totalt har 44 dödsfall inträffat i branscherna jord- och skogbruk samt jakt och fiske 2008–2013. Nästan hälften, 19 dödsolyckor, orsakades av trädfällning eller där man på annat sätt fått träd över sig.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Patrik Hemmingsson, arbetsmiljöinspektör och nationell projektledare, tel. 010-730 9776
Kaj Nielsen, arbetsmiljöinspektör, tel. 010-730 9561
Presstjänsten, tel. 010-730 91 55.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Totalt har 44 dödsfall inträffat i branscherna jord- och skogbruk samt jakt och fiske 2008–2013. Nästan hälften, 19 dödsolyckor, orsakades av trädfällning eller där man på annat sätt fått träd över sig.

Citat

Branschens arbetstagare befinner sig långt ut i skogen utan närhet till sjukhus. Skadorna som skogsarbetare råkar ut för är ofta allvarliga. Kombinationen är förödande om företagen dessutom brister i sina rutiner runt första hjälpen. —Patrik Hemmingsson, nationell projektledare för skogsinspektionen.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

 • 7 oktober 2021
 • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

 • 1 september 2021
 • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

 • 25 augusti 2021
 • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

 • 17 juni 2021
 • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden