Fler pressmeddelanden

Skogsföretag brister i första hjälpen

Skogsföretagen har bristande rutiner och kunskaper om att ge första hjälpen. Det visar halvtidsresultaten av den nationella inspektionen av skogsbranschen.

Var femte av drygt 1 700 ställda krav sedan starten i augusti 2012 visar att företag vet för lite om eller saknar rutiner för första hjälpen. Det står klart efter att Arbetsmiljöverket gjort över 1 000 inspektioner och kartlagt brister i hur Sveriges skogsföretag förebygger arbetsrelaterade skador och sjukdomar. 

– Branschens arbetstagare befinner sig långt ut i skogen utan närhet till sjukhus. Skadorna som skogsarbetare råkar ut för är ofta allvarliga. Kombinationen är förödande om företagen dessutom brister i sina rutiner runt första hjälpen, säger Patrik Hemmingsson, nationell projektledare för skogsinspektionen.

Mer än var tionde krav handlar om att företagen utsätter ensamma skogsarbetare för alltför stora risker. Vid ensamarbete saknas det sätt att kalla på snabb hjälp. Det kan också saknas en utsedd person med vilken den som arbetar ensam kan kommunicera.

– En ensam förare inser att något utanför skördare snabbt måste fixas. På vägen ut halkar föraren på en rot så illa att benet bryts. Mobilen är kvar vid förarsätet. Utan rutiner för vem som ska veta var personalen är, blir personen inte ens saknad. Det kan bli en fråga om liv och död, säger Patrik Hemmingsson.

Till de vanligaste bristerna hör också att arbetsgivaren inte gjort en regelbunden undersökning av och bedömning om risker och följt upp med en åtgärdsplan.

– När det saknas papper på hur man undersöker risker ringer stora varningsklockor. Arbetsgivarna måste kunna visa att de ställer sig frågor såsom ”Känner min personal till rutiner runt hur de ska bärga en skogsmaskin?” Utan den vetskapen har arbetsgivaren inte en chans att förhindra att allvarliga olyckor inträffar.

Arbetsgivarna borde se på denna systematik som ett stöd för att få behålla duktig personal, samt spara tid och inkomster, enligt Patrik Hemmingsson.

Läs om rutiner kring ensamarbete sid 6.

Arbete i skogsbruk (ADI 664), broschyr

Jordbruk och skogsbruk

Bakgrundsfakta

 • Inspektionsinsatsen sträcker sig från augusti 2012 till årsslutet 2013.
 • Att tappa kontrollen över motorkedjesågar och andra ”handverktyg” är den vanligaste olycksorsaken bland skogsarbetare men även att halka omkull eller snubbla.
 • Totalt har 44 dödsfall inträffat i branscherna jord- och skogbruk samt jakt och fiske 2008–2013. Nästan hälften, 19 dödsolyckor, orsakades av trädfällning eller där man på annat sätt fått träd över sig.

Arbetsgivare behöver se till att skogsarbetare kan få första hjälpen.

Foto: Joakim Nordlund

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Patrik Hemmingsson, arbetsmiljöinspektör och nationell projektledare, tel. 010-730 9776

Kaj Nielsen, arbetsmiljöinspektör, tel. 010-730 9561

Presstjänsten, tel. 010-730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Totalt har 44 dödsfall inträffat i branscherna jord- och skogbruk samt jakt och fiske 2008–2013. Nästan hälften, 19 dödsolyckor, orsakades av trädfällning eller där man på annat sätt fått träd över sig.

Citat

Branschens arbetstagare befinner sig långt ut i skogen utan närhet till sjukhus. Skadorna som skogsarbetare råkar ut för är ofta allvarliga. Kombinationen är förödande om företagen dessutom brister i sina rutiner runt första hjälpen. —Patrik Hemmingsson, nationell projektledare för skogsinspektionen.

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden