Fler pressmeddelanden

Säljstopp för 10 av 13 granskade hoverboards

Arbetsmiljöverket har kontrollerat hoverboards genom oanmälda besök hos åtta stora butikskedjor i Stockholmsområdet. Av 13 granskade hoverboards var det 10 som inte uppfyllde de formella kraven på bruksanvisning, CE-märkning och EG-försäkran.

På bilden är en av de tre modeller av hoverboards som uppfyllde samtliga formella krav vid granskningen. Foto: Arbetsmiljöverket
På bilden är en av de tre modeller av hoverboards som uppfyllde samtliga formella krav vid granskningen. Foto: Arbetsmiljöverket

I en särskild satsning för att stoppa farliga produkter har Arbetsmiljöverket genomfört oanmälda butikskontroller för att inspektera om hoverboards ute på marknaden uppfyller de formella kraven gällande hälsa och säkerhet. Om brister upptäckts ställs krav mot tillverkaren, importören eller distributören.

– De krav och frågor som vi ställer borde varje förälder eller tonåring som tänker köpa en hoverboard också ställa till butiken. Vi har nu förbjudit butikskedjorna att sälja produkterna som inte uppfyller kraven, säger Monica Torgrip, enhetschef för Teknik på Arbetsmiljöverket.

48 brandolyckor orsakade av hoverboards

Hoverboard, även kallad elektrisk balansbräda, balance scooter eller airboard är en relativt ny produkt som på senare tid orsakat en mängd olyckor. Mellan juli 2016 och april 2017 har 48 kända bränder rapporterats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som för statistik över brandolyckorna. De inträffade olyckor har främst orsakats av hoverboards som varit på laddning.

Förutom att en del produkter har tekniska brister uppfyller de heller inte formella krav som att produkten ska vara CE-märkt, ha en bruksanvisning på svenska och försäkran om att produkten överensstämmer med angivet innehåll.

– Att uppfylla de formella kraven är grundläggande för att säkerställa konsumenternas hälsa och säkerhet, men det är också viktigt ur konkurrenssynpunkt. Det ska inte gå att få konkurrensfördelar genom att tumma på reglerna och därmed utsätta konsumenter för farliga produkter, säger Monica Torgrip.

Hoverboards används oftast som ett fordon för förflyttning av en person eller ett lekredskap på fritiden och är en konsumentprodukt, de säljs via såväl fysiska butiker, e-handel, samt direktimport via internet. Eftersom hoverboards enligt EU:s maskindirektiv klassas som maskiner ansvarar Arbetsmiljöverket för tillsynen av dem.

Marknadskontroll av elektriska balansbrädor i butik, rapport (pdf öppnas i nytt fönster)

Kontakter på Arbetsmiljöverket
Monica Torgrip, enhetschef Teknik, telefon 010-730 9757
Anders Engvall, projektledare för marknadskontroll, telefon 010-730 9140
Presstjänsten, telefon 010-730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Fler nyheter och pressmeddelanden om Handel