Fler pressmeddelanden

Rutiner och åtgärder mot stress saknas på sex av tio inspekterade arbetsplatser

Arbetsmiljöverket har under några intensiva oktoberveckor besökt 1 700 arbetsplatser i hela landet för att kontrollera hur arbetsgivare identifierar, dokumenterar och åtgärdar risken för stress. Trots att psykisk ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet saknas ett förebyggande arbetsmiljöarbete på flertalet av arbetsplatserna.

-Det är oroväckande, konstaterar avdelningschef Håkan Olsson. Alla arbetsgivare har en skyldighet att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress hos personalen på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

-Få arbetsplatser är idag förskonade från stress och hög arbetsbelastning. Men effektiviseringar och hårdnande konkurrens kan ha ett högt pris. Ett pris som anställda ofta får bära och som kan ställa sig kostsamt, inte bara för dem som drabbas. En utarbetad medarbetare, som tvingas blir långvarigt sjukskriven, kan bli dyrt också för arbetsgivaren.

För ett hållbart arbetsliv är det därför viktigt att man skapar rutiner, dokumenterar, följer upp och åtgärdar riskerna för anställda att få besvär av stress och hög arbetsbelastning.

De nu genomförda inspektionerna gjordes på arbetsplatser inom följande branscher: Förskolor, tillverkning, transport, hotell och restaurang, bank och finans samt religiösa samfund. Små eller medelstora arbetsplatser med färre än femtio anställda dominerade. Krav på rutiner, undersökning och/eller åtgärder riktades till mer än två tredjedelar av arbetsgivarna inom hotell och restaurang samt tillverkning. Förskolorna fick krav i nästan lika hög utsträckning. Andelen inspektioner med krav inom transport samt bank och finans var något lägre. Här fick varannan respektive var tredje arbetsgivare krav.

En färsk rapport visar att det finns vetenskapligt stöd för sambandet psykisk ohälsa och
-          små möjligheter till påverkan i kombination med höga krav
-          pressande arbete och liten belöning i förhållande till ansträngning
-          osäkerhet i anställningen; nedläggningshot
-          upplevd brist på medmänsklighet på arbetsplatsen (SBU 2014)

-Varje arbetsplats måste hitta lösningar utifrån de egna förhållandena, förklarar Håkan Olsson. Saknas kompetens att komma igång med att systematiskt och metodiskt hantera de psykosociala riskerna, kan man behöva anlita expertis utifrån, t ex företagshälsovård.

Arbetsmiljöverkets inspektioner ingår i en stor EU-satsning. Mer information om EU-kampanjen.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Britt-Marie Henriksson, projektledare, Region Mitt och Öst, tel 010-730 92 96
Christer Brink, Region Nord, tel 010-730 93 17
Pia Johansson, Region Väst, tel 010-730 98 11
Eva Karsten, Region Syd, tel 010-730 93 69
Presstaben, tel 010-730 91 55                  

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden