Fler pressmeddelanden

Rutiner och åtgärder mot stress saknas på sex av tio inspekterade arbetsplatser

Arbetsmiljöverket har under några intensiva oktoberveckor besökt 1 700 arbetsplatser i hela landet för att kontrollera hur arbetsgivare identifierar, dokumenterar och åtgärdar risken för stress. Trots att psykisk ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet saknas ett förebyggande arbetsmiljöarbete på flertalet av arbetsplatserna.

- Det är oroväckande, konstaterar avdelningschef Håkan Olsson. Alla arbetsgivare har en skyldighet att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress hos personalen på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

- Få arbetsplatser är idag förskonade från stress och hög arbetsbelastning. Men effektiviseringar och hårdnande konkurrens kan ha ett högt pris. Ett pris som anställda ofta får bära och som kan ställa sig kostsamt, inte bara för dem som drabbas. En utarbetad medarbetare, som tvingas blir långvarigt sjukskriven, kan bli dyrt också för arbetsgivaren.

För ett hållbart arbetsliv är det därför viktigt att man skapar rutiner, dokumenterar, följer upp och åtgärdar riskerna för anställda att få besvär av stress och hög arbetsbelastning.

De nu genomförda inspektionerna gjordes på arbetsplatser inom följande branscher: Förskolor, tillverkning, transport, hotell och restaurang, bank och finans samt religiösa samfund. Små eller medelstora arbetsplatser med färre än femtio anställda dominerade. Krav på rutiner, undersökning och/eller åtgärder riktades till mer än två tredjedelar av arbetsgivarna inom hotell och restaurang samt tillverkning. Förskolorna fick krav i nästan lika hög utsträckning. Andelen inspektioner med krav inom transport samt bank och finans var något lägre. Här fick varannan respektive var tredje arbetsgivare krav.

En färsk rapport visar att det finns vetenskapligt stöd för sambandet psykisk ohälsa och:

 • små möjligheter till påverkan i kombination med höga krav
 • pressande arbete och liten belöning i förhållande till ansträngning
 • osäkerhet i anställningen; nedläggningshot
 • upplevd brist på medmänsklighet på arbetsplatsen (SBU 2014)

- Varje arbetsplats måste hitta lösningar utifrån de egna förhållandena, förklarar Håkan Olsson. Saknas kompetens att komma igång med att systematiskt och metodiskt hantera de psykosociala riskerna, kan man behöva anlita expertis utifrån, t ex företagshälsovård.

Arbetsmiljöverkets inspektioner ingår i en stor EU-satsning. 

EU-kampanjen

Kontakter på Arbetsmiljöverket:

Britt-Marie Henriksson, projektledare, Region Mitt och Öst, tel 010-730 92 96

Christer Brink, Region Nord, tel 010-730 93 17

Pia Johansson, Region Väst, tel 010-730 98 11

Eva Karsten, Region Syd, tel 010-730 93 69

Presstaben, tel 010-730 91 55                  

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Ettåring sätter fingret på ohälsosam stress i arbetslivet

 • 29 mars 2017
 • Handel
 • Vård, omsorg
 • ...

Under ett år har Arbetsmiljöverket i drygt femhundra inspektioner använt de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som infördes 31 mars 2016. Reglerna klargör arbetsgivarnas ansvar att förebygga bland annat ohälsosam arbetsrelaterad stress.

Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön

 • 20 mars 2017
 • Skola, utbildning
 • ...

Ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld, bullriga ljudmiljöer och dålig ventilation är några av arbetsmiljöproblemen för personal och elever i skolan. Det visar rapporten om en treårig inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket genomfört i grund- och gymnasieskolor runt om i landet.

Bra arbetsmiljö är en jämställdhetsfråga

 • 8 mars 2017
 • Vård, omsorg
 • ...

Allt fler kvinnor blir sjuka av sitt jobb. Kvinnor och män arbetar med olika uppgifter och utsätts därför för olika risker i jobbet. Lärdomar från Arbetsmiljöverkets arbete med kvinnors arbetsmiljö visar att det förebyggande arbetsmiljöarbetet är sämre i verksamheter där kvinnor är i majoritet...

Piggare äldre jobbar allt längre

 • 28 oktober 2016
 • Handel
 • ...

Arbete är bra för hälsan och hög ålder behöver inte vara ett hinder för att stanna kvar i arbetslivet. Det konstaterar en forskargrupp som på uppdrag från Arbetsmiljöverket genomlyst befintlig forskning om den äldre arbetskraften. Det som sätter käppar i hjulet för många äldre som vill fortsät...

Fler nyheter och pressmeddelanden