Fler pressmeddelanden

Rutiner och åtgärder mot stress saknas på sex av tio inspekterade arbetsplatser

Arbetsmiljöverket har under några intensiva oktoberveckor besökt 1 700 arbetsplatser i hela landet för att kontrollera hur arbetsgivare identifierar, dokumenterar och åtgärdar risken för stress. Trots att psykisk ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet saknas ett förebyggande arbetsmiljöarbete på flertalet av arbetsplatserna.

- Det är oroväckande, konstaterar avdelningschef Håkan Olsson. Alla arbetsgivare har en skyldighet att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress hos personalen på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

- Få arbetsplatser är idag förskonade från stress och hög arbetsbelastning. Men effektiviseringar och hårdnande konkurrens kan ha ett högt pris. Ett pris som anställda ofta får bära och som kan ställa sig kostsamt, inte bara för dem som drabbas. En utarbetad medarbetare, som tvingas blir långvarigt sjukskriven, kan bli dyrt också för arbetsgivaren.

För ett hållbart arbetsliv är det därför viktigt att man skapar rutiner, dokumenterar, följer upp och åtgärdar riskerna för anställda att få besvär av stress och hög arbetsbelastning.

De nu genomförda inspektionerna gjordes på arbetsplatser inom följande branscher: Förskolor, tillverkning, transport, hotell och restaurang, bank och finans samt religiösa samfund. Små eller medelstora arbetsplatser med färre än femtio anställda dominerade. Krav på rutiner, undersökning och/eller åtgärder riktades till mer än två tredjedelar av arbetsgivarna inom hotell och restaurang samt tillverkning. Förskolorna fick krav i nästan lika hög utsträckning. Andelen inspektioner med krav inom transport samt bank och finans var något lägre. Här fick varannan respektive var tredje arbetsgivare krav.

En färsk rapport visar att det finns vetenskapligt stöd för sambandet psykisk ohälsa och:

 • små möjligheter till påverkan i kombination med höga krav
 • pressande arbete och liten belöning i förhållande till ansträngning
 • osäkerhet i anställningen; nedläggningshot
 • upplevd brist på medmänsklighet på arbetsplatsen (SBU 2014)

- Varje arbetsplats måste hitta lösningar utifrån de egna förhållandena, förklarar Håkan Olsson. Saknas kompetens att komma igång med att systematiskt och metodiskt hantera de psykosociala riskerna, kan man behöva anlita expertis utifrån, t ex företagshälsovård.

Arbetsmiljöverkets inspektioner ingår i en stor EU-satsning. 

EU-kampanjen

Kontakter på Arbetsmiljöverket:

Britt-Marie Henriksson, projektledare, Region Mitt och Öst, tel 010-730 92 96

Christer Brink, Region Nord, tel 010-730 93 17

Pia Johansson, Region Väst, tel 010-730 98 11

Eva Karsten, Region Syd, tel 010-730 93 69

Presstaben, tel 010-730 91 55                  

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden