Fler pressmeddelanden

Reviderad föreskrift om kvarts ska förhindra stendammslunga

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om en moderniserad föreskrift om kvarts och stendamm i arbetsmiljön. Målet är att arbete med kvartshaltigt material, som exempelvis sker på arbetsplatser där sten krossas eller sågas, ska vara säkert och tryggt för personalen.

– Ingen ska behöva drabbas av stendammslunga eller lungcancer på grund av kvartsexponering. Den omarbetade föreskriften är ett viktigt verktyg för arbetsgivarna för att åstadkomma en säker arbetsmiljö för sin personal, säger Jens Åhman, enhetschef på enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysiska faktorer på Arbetsmiljöverket.

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet, alltså att arbetsgivaren ska undersöka riskerna och vidta åtgärder innan ett arbete sätter igång, är ett tydligt fokus i föreskriften.

– De åtgärder som arbetsgivaren gör för att personalen inte ska exponeras för kvartsdamm ska enligt den nya föreskriften dokumenteras noga, säger Jens Åhman.

Saknas sådan dokumentation, eller innehåller den inte det som krävs enligt föreskriften, kan arbetsgivaren få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek varierar, men kan vara upp till 150 000 kronor.

Modernisering av föreskrift

Arbetslivet har förändrats sedan föreskriften trädde i kraft år 1992. Bland annat används fler mobila stenkrossar idag än tidigare. Därför har föreskriften behövt moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad.

Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren göra en bedömning av den exponering som sker i arbetet. Som underlag kan till exempel egen mätning, referensmätning eller branschkunskap om hur man arbetar säkert användas.

– Redan innan arbetet startar ska arbetsgivaren ha klart för sig vilka risker som finns och åtgärda dem, så att farlig exponering helt undviks, säger Jens Åhman.

Exempel på förebyggande arbete är att i första hand använda ett material utan (eller med mycket låg) kvartshalt eller att välja en arbetsmetod som gör att inget kvartsdamm bildas. Att använda vattenbegjutning eller utsug för att få bort dammet är andra alternativ.

Det finns möjlighet för branschen att gå ihop och gör så kallade referensmätningar, alltså större serier med mätningar för en typ av arbete som kan användas på flera arbetsplatser. Mätningarna kan bland annat ge kunskaper om vilka faktorer som styr exponeringen.

Föreskriften berör bland annat bergmaterial-, gruv- och byggbranschen.

Läs mer om kvarts.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Jens Åhman, enhetschef, telefon 010 - 730 99 92.
Presstjänsten, telefon 010 - 730 91 55.

Fler nyheter och pressmeddelanden