Fler pressmeddelanden

Rapportera fel viktigt för att förebygga olyckor

Dialog mellan ledning och anställda, chefer som prioriterar säkerhet och rapportering av fel är nycklar till att förebygga olyckor och ohälsa på jobbet. Det skriver forskare från Lunds universitet i en ny kunskapssammanställning, som tagits fram på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Vad behövs för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen, och vilka faktorer ligger bakom att individer inte uppfattar eller underskattar risker på jobbet? I en ny kunskapssammanställning, ”Riskperception och interventionsmetoder” från institutionen för psykologi vid Lunds universitet, undersöker forskarna svaren på dessa frågor.

– Det behövs mer proaktivt arbete för att företag och organisationer ska kunna garantera säkerheten för sina anställda, säger Ilkka Salo, filosofie doktor vid Lunds universitet och en av författarna till rapporten.

Att se att fel och olyckor faktiskt sker på arbetsplatsen och lära av dem är betydelsefullt, alltså att det finns en ”positiv rapporteringskultur” på företaget, skriver forskarna. En dialog mellan ledning och anställda är en annan viktig faktor för att en organisation ska kunna förändra sitt säkerhetsarbete.

– Mycket pekar på att det inte räcker att träna anställda i rätt säkerhetsbeteende om inte en dialog om säkerheten mellan anställda och ledning existerar samtidigt, säger Magnus Lindén, en av författarna till rapporten.

Att chefer prioriterar säkerhetsfrågor är också betydelsefullt, enligt rapporten. Forskning inom skogssektorn visar exempelvis att ett lågt säkerhetsmedvetande hos förmän och instruktörer var den viktigaste faktorn bakom olyckor. Forskning visar också att det kan finnas skillnader mellan enskilda anställda och ledningens riskuppfattning.

I forskningsrapporten beskrivs en rad individuella faktorer som kan göra att anställda kan underskatta eller missuppfatta risker i sitt arbete. En slutsats är att anställda som exponeras för många risker kan vänja sig vid dessa, och därmed underskattar dem (s.k. risktillvänjning). En annan är att anställda kan ha svårt att överblicka all riskinformation i komplexa situationer, och därför tar till genvägar.

Rapporten visar att individer inte alltid har tillgång till den riskinformation de behöver. På byggarbetsplatser är inhyrd personal och personal som talar olika språk är vanligt förekommande.

– Det ställer mycket höga krav på arbetsgivarna att skapa en gemensam säkerhetskultur, men det är nödvändigt för att alla ska kunna utföra sitt arbete på ett tryggt sätt, säger Ilkka Salo.

Läs hela rapporten ”Riskperception och interventionsmetoder”.
Läs mer om säkerhetskultur på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Mer information:
Ilkka Salo, fil.dr. vid Lunds universitet, telefon 046 222 87 42.
Magnus Lindén, fil. dr. vid Lunds universitet, telefon 046 222 17 23.
Presstjänsten, Arbetsmiljöverket, telefon 010 730 91 55.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden