Fler pressmeddelanden

Rapportera fel viktigt för att förebygga olyckor

Dialog mellan ledning och anställda, chefer som prioriterar säkerhet och rapportering av fel är nycklar till att förebygga olyckor och ohälsa på jobbet. Det skriver forskare från Lunds universitet i en ny kunskapssammanställning, som tagits fram på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Vad behövs för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen, och vilka faktorer ligger bakom att individer inte uppfattar eller underskattar risker på jobbet? I en ny kunskapssammanställning, ”Riskperception och interventionsmetoder” från institutionen för psykologi vid Lunds universitet, undersöker forskarna svaren på dessa frågor.

– Det behövs mer proaktivt arbete för att företag och organisationer ska kunna garantera säkerheten för sina anställda, säger Ilkka Salo, filosofie doktor vid Lunds universitet och en av författarna till rapporten.

Att se att fel och olyckor faktiskt sker på arbetsplatsen och lära av dem är betydelsefullt, alltså att det finns en ”positiv rapporteringskultur” på företaget, skriver forskarna. En dialog mellan ledning och anställda är en annan viktig faktor för att en organisation ska kunna förändra sitt säkerhetsarbete.

– Mycket pekar på att det inte räcker att träna anställda i rätt säkerhetsbeteende om inte en dialog om säkerheten mellan anställda och ledning existerar samtidigt, säger Magnus Lindén, en av författarna till rapporten.

Att chefer prioriterar säkerhetsfrågor är också betydelsefullt, enligt rapporten. Forskning inom skogssektorn visar exempelvis att ett lågt säkerhetsmedvetande hos förmän och instruktörer var den viktigaste faktorn bakom olyckor. Forskning visar också att det kan finnas skillnader mellan enskilda anställda och ledningens riskuppfattning.

I forskningsrapporten beskrivs en rad individuella faktorer som kan göra att anställda kan underskatta eller missuppfatta risker i sitt arbete. En slutsats är att anställda som exponeras för många risker kan vänja sig vid dessa, och därmed underskattar dem (s.k. risktillvänjning). En annan är att anställda kan ha svårt att överblicka all riskinformation i komplexa situationer, och därför tar till genvägar.

Rapporten visar att individer inte alltid har tillgång till den riskinformation de behöver. På byggarbetsplatser är inhyrd personal och personal som talar olika språk är vanligt förekommande.

– Det ställer mycket höga krav på arbetsgivarna att skapa en gemensam säkerhetskultur, men det är nödvändigt för att alla ska kunna utföra sitt arbete på ett tryggt sätt, säger Ilkka Salo.

Läs mer på sidan om säkerhetskultur och i rapporten ”Riskperception och interventionsmetoder”.

Säkerhetskultur - ett samspel mellan människor och riskstyrning 

Riskperception och interventionsmetoder (RAP 2015:7), kunskapssammanställning

Mer information

Ilkka Salo, fil.dr. vid Lunds universitet, telefon 046 222 87 42

Magnus Lindén, fil. dr. vid Lunds universitet, telefon 046 222 17 23

Presstjänsten, Arbetsmiljöverket, telefon 010 730 91 55

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden