Fler pressmeddelanden

Rapportera fel viktigt för att förebygga olyckor

Dialog mellan ledning och anställda, chefer som prioriterar säkerhet och rapportering av fel är nycklar till att förebygga olyckor och ohälsa på jobbet. Det skriver forskare från Lunds universitet i en ny kunskapssammanställning, som tagits fram på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Vad behövs för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen, och vilka faktorer ligger bakom att individer inte uppfattar eller underskattar risker på jobbet? I en ny kunskapssammanställning, ”Riskperception och interventionsmetoder” från institutionen för psykologi vid Lunds universitet, undersöker forskarna svaren på dessa frågor.

– Det behövs mer proaktivt arbete för att företag och organisationer ska kunna garantera säkerheten för sina anställda, säger Ilkka Salo, filosofie doktor vid Lunds universitet och en av författarna till rapporten.

Att se att fel och olyckor faktiskt sker på arbetsplatsen och lära av dem är betydelsefullt, alltså att det finns en ”positiv rapporteringskultur” på företaget, skriver forskarna. En dialog mellan ledning och anställda är en annan viktig faktor för att en organisation ska kunna förändra sitt säkerhetsarbete.

– Mycket pekar på att det inte räcker att träna anställda i rätt säkerhetsbeteende om inte en dialog om säkerheten mellan anställda och ledning existerar samtidigt, säger Magnus Lindén, en av författarna till rapporten.

Att chefer prioriterar säkerhetsfrågor är också betydelsefullt, enligt rapporten. Forskning inom skogssektorn visar exempelvis att ett lågt säkerhetsmedvetande hos förmän och instruktörer var den viktigaste faktorn bakom olyckor. Forskning visar också att det kan finnas skillnader mellan enskilda anställda och ledningens riskuppfattning.

I forskningsrapporten beskrivs en rad individuella faktorer som kan göra att anställda kan underskatta eller missuppfatta risker i sitt arbete. En slutsats är att anställda som exponeras för många risker kan vänja sig vid dessa, och därmed underskattar dem (s.k. risktillvänjning). En annan är att anställda kan ha svårt att överblicka all riskinformation i komplexa situationer, och därför tar till genvägar.

Rapporten visar att individer inte alltid har tillgång till den riskinformation de behöver. På byggarbetsplatser är inhyrd personal och personal som talar olika språk är vanligt förekommande.

– Det ställer mycket höga krav på arbetsgivarna att skapa en gemensam säkerhetskultur, men det är nödvändigt för att alla ska kunna utföra sitt arbete på ett tryggt sätt, säger Ilkka Salo.

Läs mer på sidan om säkerhetskultur och i rapporten ”Riskperception och interventionsmetoder”.

Säkerhetskultur - ett samspel mellan människor och riskstyrning 

Riskperception och interventionsmetoder (RAP 2015:7), kunskapssammanställning

Mer information

Ilkka Salo, fil.dr. vid Lunds universitet, telefon 046 222 87 42

Magnus Lindén, fil. dr. vid Lunds universitet, telefon 046 222 17 23

Presstjänsten, Arbetsmiljöverket, telefon 010 730 91 55

Relaterade pressmeddelanden

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

 • 27 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

 • 20 oktober 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

 • 3 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...

Fler nyheter och pressmeddelanden