Fler pressmeddelanden

Räddningstjänstens arbetsmiljö ska inspekteras

Det närmaste halvåret ska Arbetsmiljöverket genomföra omkring 35 inspektioner av arbetsmiljön inom räddningstjänsten. Syftet är att kontrollera att arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett bra sätt och samtidigt aktualisera arbetsmiljöfrågorna inom räddningstjänsten.

Räddningstjänsten - Brandbilar uppställda på gata

Arbetsmiljöverkets statistik visar att personalen i räddningstjänsten har ungefär dubbelt så många anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro jämfört med genomsnittet.

– De som arbetar inom räddningstjänsten utför en rad riskfyllda arbetsmoment och det ställer stora krav på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs, säger Elin Löfström-Engdahl, projektledare för insatsen och arbetsmiljöinspektör.

Arbetsgivarna är skyldiga att följa arbetsmiljölagen. Det innebär bland annat att de ska göra riskbedömningar, vidta åtgärder för att hantera riskerna och följa upp att åtgärderna får avsedd effekt.

– Räddningstjänstpersonalens arbete medför större risker än många andra jobb, men det betyder inte att de är undantagna från grundläggande lagkrav. De har en arbetsplats precis som alla andra där arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö och ska se till att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i verksamheten, säger Elin Löfström-Engdahl.

Kemiska ämnen och farlig utrustning orsakar olyckor och sjukdom

Arbetsmiljön på en arbetsplats omfattar sociala, organisatoriska och fysiska förhållanden. Arbetsmiljöverkets inspektörer kan därför kontrollera risker med arbetsutrustning, kemiska ämnen och fysisk träning samt risker som uppstår vid psykiskt påfrestande situationer och skift- eller nattarbete.

– Att hålla sig i form och träna är en del av jobbet i räddningstjänsten. En del av de anmälda arbetsskadorna är kopplade till träningsaktiviteter på stationen som ju även de ska omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Andra arbetsskador är kopplade till hur arbetet är organiserat. Riskerna uppstår givetvis även vid arbete med bränder, kemutsläpp och trafikolyckor. Nya arbetsmoment tillkommer dessutom fortlöpande. Ett exempel på det är bränder i elbilar som innebär nya risker som måste hanteras, säger Elin Löfström-Engdahl.

Räddningstjänsten organiseras på skilda sätt i olika delar av Sverige. De nu aktuella inspektionerna sker i de delar av landet där räddningstjänsten är organiserad i så kallade kommunalförbund.

– Inom ramen för den här insatsen har vi inte möjlighet att besöka alla landets räddningstjänster. Däremot räknar vi med att inspektionerna ska ge resultat som räddningstjänster i hela landet kan använda i det framtida arbetsmiljöarbetet. Vi är alla beroende av räddningstjänsten och med den här tillsynen vill vi göra deras arbetsmiljö säkrare. Det är de verkligen värda, säger Elin Löfström-Engdahl.

Kontakt

Elin Löfström-Engdahl, projektledare och arbetsmiljöinspektör, 010-730 90 15 eller elin.lofstrom-engdahl@av.se

Presstjänsten, 010-730 91 55 eller presstjansten@av.se

Bifogade filer

  • Räddningstjänsten - Brandbilar uppställda på gata

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Försvar, brandskydd, rättsväsende