Fler pressmeddelanden

Piggare äldre jobbar allt längre

Arbete är bra för hälsan och hög ålder behöver inte vara ett hinder för att stanna kvar i arbetslivet. Det konstaterar en forskargrupp som på uppdrag från Arbetsmiljöverket genomlyst befintlig forskning om den äldre arbetskraften. Det som sätter käppar i hjulet för många äldre som vill fortsätta yrkeslivet är arbeten som kräver mycket fysisk styrka.
Äldre man arbetar i storkök.
Ny kunskapssammanställning om friska arbetsplatser för alla åldrar. Foto: Arbetsmiljöverket.

Det finns många fördelar med att människor arbetar högre upp i åldrarna, det är bra för ekonomin och näringslivet kan utnyttja kompetent och erfaren personal under längre tid. Arbete strukturerar tiden, skapar mening, ger status och identitet och uppmuntrar till aktivitet och kreativitet. Men för att det ska vara möjligt behöver man också ta hänsyn till hur åldrandet påverkar hälsan.

– Vi blir äldre och friskare och har därför möjlighet att arbeta längre innan pension. Arbete är för de flesta bra för hälsan. Begränsningen är mycket fysiskt krävande arbeten som är svåra att klara i högre åldrar. Mentalt krävande arbeten klarar äldre lika bra, kanske ibland bättre, än yngre, säger Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

Kognitiva förmågor förändras inte så särskilt mycket upp till 70 års ålder på gruppnivå. Däremot ökar erfarenheten, vilket kan användas positivt av äldre. Vissa minnesfunktioner av mindre viktig karaktär försämras enligt forskarna. Hur individen kan selektera, optimera och kompensera för att nå sina mål utifrån sina förutsättningar är viktigare än ålder när det handlar om att klara sig i arbetslivet menar Eva Vingård.

1 750 arbetsplatser besöktes

Arbetsmiljöverket har nyligen under två veckor genomfört en tillsynsinsats där runt 1 750 arbetsplatser besöktes av en inspektör. I tillsynsinsatsen var fokus att informera och föra en dialog kring faktorer och förutsättningar som skapar friska arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. En av de viktigaste framgångsfaktorerna som utmärkte långsiktigt friska arbetsplatser var lagom arbetsbelastning och balans mellan arbete och fritid. De branscher som besöktes var: passagerartrafik, förskola, detaljhandel, information och kommunikation.

Arbetsmiljöriksdagen direktsänds

Arbetsmiljöriksdagen äger rum idag (28 oktober) i Stockholm, på Norra Latin. Det är en heldag som fokuserar på arbetsmiljö och "Friska arbetsplatser för alla åldrar". Det blir politikerduell, professor Eva Vingård presenterar kunskapssammanställningen och arbetsmiljöinspektörer redovisar resultatet från tillsynsinsatsen och mycket mer. Under dagen kommer det att finnas goda möjligheter att ställa frågor till föreläsare och politiker. Cecilia Garme, politisk journalist, är moderator. Arbetsmiljöriksdagen kommer att direktsändas och därefter kommer filmen att läggas ut i Arbetsmiljöverkets Youtube-kanal.

Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar, kunskapssammanställning

Filmad webbsändning från arbetsmiljöriksdagen

Kontakt för kunskapssammanställningen
Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, telefon 070-922 41 23

Kontakt för tillsynsinsatsen
Emma Rengbo, arbetsmiljöinspektör, telefon 010-730 9343
Kerstin Flood, arbetsmiljöinspektör, telefon 010-730 9591

Presstjänsten, telefon 010-730 9155

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld i arbetslivet

 • 10 april 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Hot och våld på arbetsplatser breder ut sig. Anställda inom vård- och omsorg är särskilt utsatta och mest de som arbetar inom HVB-hem och LSS-boenden. Här ligger hot och våld bakom fyra av tio arbetsskadeanmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektion av HVB och LSS för ...

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Handel