Fler pressmeddelanden

Piggare äldre jobbar allt längre

Arbete är bra för hälsan och hög ålder behöver inte vara ett hinder för att stanna kvar i arbetslivet. Det konstaterar en forskargrupp som på uppdrag från Arbetsmiljöverket genomlyst befintlig forskning om den äldre arbetskraften. Det som sätter käppar i hjulet för många äldre som vill fortsätta yrkeslivet är arbeten som kräver mycket fysisk styrka.

Äldre man arbetar i storkök.
Ny kunskapssammanställning om friska arbetsplatser för alla åldrar. Foto: Arbetsmiljöverket.

Det finns många fördelar med att människor arbetar högre upp i åldrarna, det är bra för ekonomin och näringslivet kan utnyttja kompetent och erfaren personal under längre tid. Arbete strukturerar tiden, skapar mening, ger status och identitet och uppmuntrar till aktivitet och kreativitet. Men för att det ska vara möjligt behöver man också ta hänsyn till hur åldrandet påverkar hälsan.

– Vi blir äldre och friskare och har därför möjlighet att arbeta längre innan pension. Arbete är för de flesta bra för hälsan. Begränsningen är mycket fysiskt krävande arbeten som är svåra att klara i högre åldrar. Mentalt krävande arbeten klarar äldre lika bra, kanske ibland bättre, än yngre, säger Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

Kognitiva förmågor förändras inte så särskilt mycket upp till 70 års ålder på gruppnivå. Däremot ökar erfarenheten, vilket kan användas positivt av äldre. Vissa minnesfunktioner av mindre viktig karaktär försämras enligt forskarna. Hur individen kan selektera, optimera och kompensera för att nå sina mål utifrån sina förutsättningar är viktigare än ålder när det handlar om att klara sig i arbetslivet menar Eva Vingård.

1 750 arbetsplatser besöktes

Arbetsmiljöverket har nyligen under två veckor genomfört en tillsynsinsats där runt 1 750 arbetsplatser besöktes av en inspektör. I tillsynsinsatsen var fokus att informera och föra en dialog kring faktorer och förutsättningar som skapar friska arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. En av de viktigaste framgångsfaktorerna som utmärkte långsiktigt friska arbetsplatser var lagom arbetsbelastning och balans mellan arbete och fritid. De branscher som besöktes var: passagerartrafik, förskola, detaljhandel, information och kommunikation.

Arbetsmiljöriksdagen direktsänds

Arbetsmiljöriksdagen äger rum idag (28 oktober) i Stockholm, på Norra Latin. Det är en heldag som fokuserar på arbetsmiljö och "Friska arbetsplatser för alla åldrar". Det blir politikerduell, professor Eva Vingård presenterar kunskapssammanställningen och arbetsmiljöinspektörer redovisar resultatet från tillsynsinsatsen och mycket mer. Under dagen kommer det att finnas goda möjligheter att ställa frågor till föreläsare och politiker. Cecilia Garme, politisk journalist, är moderator. Arbetsmiljöriksdagen kommer att direktsändas och därefter kommer filmen att läggas ut i Arbetsmiljöverkets Youtube-kanal.

Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar, kunskapssammanställning

Direktsändningen av Arbetsmiljöriksdagen

Kontakt för kunskapssammanställningen
Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, telefon 070-922 41 23

Kontakt för tillsynsinsatsen
Emma Rengbo, arbetsmiljöinspektör, telefon 010-730 9343
Kerstin Flood, arbetsmiljöinspektör, telefon 010-730 9591

Presstjänsten, telefon 010-730 9155

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Handel