Fler pressmeddelanden

Ohälsosam stress på jobbet granskas

Nu startar Arbetsmiljöverket och 30 europeiska länder den EU-initierade informationskampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress. Dessutom kommer cirka 2 000 inspektioner att genomföras för att kontrollera om arbetsgivarna arbetar förebyggande med ohälsosam stress.
Människor på kontor pratar om en bunt papper.
Konflikter bland medarbetare och oklar ansvarsfördelning kan leda till sjukskrivningar. Problemet med ohälsosam arbetsrelaterad stress är omfattande även i andra EU-länder. Foto: Arbetsmiljöverket

Orsaken är att stress och psykiska påfrestningar sedan två år tillbaka seglat upp som vanligaste formen av besvär på jobbet bland svenskar. Detta enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport, Arbetsorsakade besvär 2014, där 16 000 svenskar tillfrågats.

Hög kostnad för stress

– Stressen innebär både många månaders sjukskrivning och stort lidande för den som drabbas, men den leder också till höga kostnader för arbetsgivare och samhället, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare vid Arbetsmiljöverket.  

Också på EU-nivå är ohälsosam stress på arbetsplatsen ett omfattande problem. Av all frånvaro från arbetet beräknas uppskattningsvis 50-60 procent ha anknytning till arbetsrelaterad stress. I dagarna får 24 000 svenska arbetsgivare ett brev och information från Arbetsmiljöverket (AV) om arbetsrelaterad stress. I brevet står hur arbetsgivare kan skaffa sig kunskaper i hur de kan arbeta förebyggande med sådana frågor.

För snäva tidsramar i förhållande till arbetsbördan, dålig planering, svagt stöd från ledning och kolleger eller ett IT-system som ständigt krånglar är exempel på förhållanden som kan leda till stressrelaterade sjukdomar.

Nya branscher kontrolleras

I mitten av oktober, veckorna 41–43, genomförs runt 2 000 inspektioner med fokus på hur arbetsgivaren hanterar ohälsosam stress på jobbet.

– Förra året var det sex av tio som inte uppfyllde kraven på att förebygga arbetsrelaterad stress. Därför har vi även nya branscher som vi inspekterar i år, säger Britt-Marie Henriksson.

Dessa är taxibolag och magasinering inom transportbranschen, juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, kommunikations- och informationsbranschen och öppenvården. I fjol inspekterades bland andra hotell-, restaurang- och transportbranschen samt förskolor. Dessa branscher inspekteras även i år.
Resultaten av årets inspektioner kommer att presenteras den 23 oktober vid Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm.

Kontaktpersoner på Arbetsmiljöverket:

Britt-Marie Henriksson, projektledare för kampanjen, telefon 010-730 92 96

Pia Johansson, arbetsmiljöinspektör, telefon 010-730 98 11

Presstjänsten, telefon 010-730 91 55

Fjolårets inspektion visade att sex av tio arbetsplatser inte uppfyllde kraven på att förebygga arbetsrelaterad stress.

Citat

Stressen innebär både många månaders sjukskrivning och stort lidande för den som drabbas, men den leder också till höga kostnader för arbetsgivare och samhället. —Britt-Marie Henriksson

Relaterade pressmeddelanden

Fler nyheter och pressmeddelanden om Transport, godshantering