Fler pressmeddelanden

Nya regler ska minska risk för stick- och skärskador och obotliga sjukdomar

Ett enda nålstick eller en skärskada kan smitta vård- och omsorgspersonal med hepatit B, C och hiv. För att minska antalet olyckor med obotliga sjukdomar som följd börjar nya regler gälla 1 maj.

Tusentals människor riskerar att i sitt arbete komma i kontakt med smitta från olika kroppsvätskor. Det sker upp till 10 000 stick- och skärskador per år inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Hemtjänstpersonal är ett exempel på en yrkesgrupp som utsätts för större smittorisker än tidigare, eftersom allt fler äldre får omsorg i hemmet.

– Ingen ska behöva bli smittad av en livshotande infektion på sitt arbete. Och inte heller genomlida den oro och ångest det innebär att misstänka att man bär på en sådan infektion, säger Bernt Nilsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter syftar till att förhindra stick- och skärskador som kan leda till smitta.

– Trots stora informationsinsatser om riskerna med stick- och skärskador minskar inte skadorna. Därför behövs nya, effektivare regler på det här området, säger Bernt Nilsson.

Föreskrifterna gäller förutom hälso- och sjukvård och omsorgspersonal, barnomsorgspersonal, veterinärer, akupunktörer, tatuerare och piercare, personal inom avfallshantering, tandvårdspersonal, polis och räddningstjänst.

Ett allvarligt problem är att en del yrkesgrupper hanterar använda kanyler högst provisoriskt, bland annat inlindade i toalettpapper.

– Arbetsgivarna måste höja medvetenheten om riskerna och införa bättre rutiner för att skydda sin personal, säger Bernt Nilsson.

Några axplock ur Mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet:

 • Tydligare krav på att arbetsgivaren utbildar personal som kan komma i kontakt med kroppsvätskor från människor och djur.
 • Krav på att arbetsgivaren ser till att den som utsatts för risk för smittöverföring omedelbart tas om hand och får kontakt med medicinsk expertis både för fysiskt (till exempel vaccination) och psykiskt omhändertagande.
 • Skärpt förbud mot att sätta tillbaka skyddshylsan på en kanyl som varit i kontakt med kroppsvätskor.
 • Förse vassa föremål som används på människor eller djur med ett skydd, till exempel ett hölje, som gör att man inte kan komma i kontakt med den vassa änden efter bruk.

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), föreskrifter

Ett exempel på en spruta där ett lås automatiskt förs över kanylspetsen efter bruk.

Foto: Arbetsmiljöverket 

Läs om risker och regler för bland annat stick- och skärskador för olika yrkesgrupper

Huvudsakliga risker med mikroorganismer

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Jens Åhman, enhetschef, 010-730 9992

Jenny Persson Blom, sakkunnig, 010-730 9531

Presstjänsten, 010-730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Det sker upp till 10 000 stick- och skärskador per år inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Citat

– Trots stora informationsinsatser om riskerna med stick- och skärskador minskar inte skadorna. Därför behövs nya, effektivare regler på det här området. —Bernt Nilsson

Relaterade pressmeddelanden

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

 • 27 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

 • 20 oktober 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

 • 3 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...

Fler nyheter och pressmeddelanden