Fler pressmeddelanden

Nya regler ska minska risk för stick- och skärskador och obotliga sjukdomar

Ett enda nålstick eller en skärskada kan smitta vård- och omsorgspersonal med hepatit B, C och hiv. För att minska antalet olyckor med obotliga sjukdomar som följd börjar nya regler gälla 1 maj.

Tusentals människor riskerar att i sitt arbete komma i kontakt med smitta från olika kroppsvätskor. Det sker upp till 10 000 stick- och skärskador per år inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Hemtjänstpersonal är ett exempel på en yrkesgrupp som utsätts för större smittorisker än tidigare, eftersom allt fler äldre får omsorg i hemmet.

– Ingen ska behöva bli smittad av en livshotande infektion på sitt arbete. Och inte heller genomlida den oro och ångest det innebär att misstänka att man bär på en sådan infektion, säger Bernt Nilsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter syftar till att förhindra stick- och skärskador som kan leda till smitta.

– Trots stora informationsinsatser om riskerna med stick- och skärskador minskar inte skadorna. Därför behövs nya, effektivare regler på det här området, säger Bernt Nilsson.

Föreskrifterna gäller förutom hälso- och sjukvård och omsorgspersonal, barnomsorgspersonal, veterinärer, akupunktörer, tatuerare och piercare, personal inom avfallshantering, tandvårdspersonal, polis och räddningstjänst.

Ett allvarligt problem är att en del yrkesgrupper hanterar använda kanyler högst provisoriskt, bland annat inlindade i toalettpapper.

– Arbetsgivarna måste höja medvetenheten om riskerna och införa bättre rutiner för att skydda sin personal, säger Bernt Nilsson. 

Några axplock ur Mikrobiologiska arbetsmiljörisker, smitta, toxinpåverkan, överkänslighet:

 • Tydligare krav på att arbetsgivaren utbildar personal som kan komma i kontakt med kroppsvätskor från människor och djur.
 • Krav på att arbetsgivaren ser till att den som utsatts för risk för smittöverföring omedelbart tas om hand och får kontakt med medicinsk expertis både för fysiskt (till exempel vaccination) och psykiskt omhändertagande.
 • Skärpt förbud mot att sätta tillbaka skyddshylsan på en kanyl som varit i kontakt med kroppsvätskor.
 • Förse vassa föremål som används på människor eller djur med ett skydd, till exempel ett hölje, som gör att man inte kan komma i kontakt med den vassa änden efter bruk.

Läs om risker och regler för bland annat stick- och skärskador för olika yrkesgrupper 

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Jens Åhman, enhetschef, 010-730 9992
Jenny Persson Blom, sakkunnig, 010-730 9531
Presstjänsten, 010-730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Det sker upp till 10 000 stick- och skärskador per år inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Citat

– Trots stora informationsinsatser om riskerna med stick- och skärskador minskar inte skadorna. Därför behövs nya, effektivare regler på det här området. —Bernt Nilsson

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

 • 7 oktober 2021
 • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

 • 1 september 2021
 • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

 • 25 augusti 2021
 • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

 • 17 juni 2021
 • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden