Fler pressmeddelanden

Ny webbplats och film på tolv språk om risker och rättigheter för restauranganställda

Restaurangköken måste bli säkrare arbetsplatser, även för dem med bristande kunskaper i svenska. Arbetsmiljöverket riktar fram till och med januari 2013 information till landets restauranger. Det sker i form av en webbplats, en film och checklistor – på tolv språk.

De vanligaste olycksorsakerna på restaurangerna är fall på glatta golv, skärsår från knivar och brännskador från kok- och uppvärmningsutrustning och vätskor. Även hot- och våldsituationer är vanliga. Mellan 2007-2011 har 1 258 anmälningar rapporterats om arbetsskador i branschen. Mörkertalet är stort.

Det är just i köken som flertalet skador sker. Här finns även en stor andel arbetskraft född i andra länder än Sverige – grupper som bor här permanent och de som har tillfälliga arbetstillstånd. Migrationsverket gav för 2012 cirka 1 400 arbetstillstånd till den sistnämnda gruppen. Totalt innefattar målgruppen många tusen arbetstagare i Sverige. Den bransch som hade den största andelen utrikes­födda egen­företagare var hotell‑ och restaurang­branschen, där 70 procent var födda utanför Sverige.

Något grupperna ofta har gemensamt är bristande kunskaper i svenska. Det gör det svårare att ta till sig information, exempelvis att arbetstagare har rätt till introduktion, hur de kan hantera riskerna och undvika vanliga skador. Många känner heller inte till Arbetsmiljöverket.  

– Vi kan inte acceptera en dubbelstandard där vissa arbetstagare har tillgång till information om en säker arbetsmiljö och andra inte. Därför gör vi nu en informationskampanj som riktar sig till dem med lägre kunskaper i svenska inom restaurangbranschen, säger Håkan Olsson, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

Syftet med kampanjen är att minska antalet skador bland restauranganställda.

Informationskampanjen är en del av ett regeringsuppdrag om att informera utländsk arbetskraft. Den innehåller bland annat ett brev till 14 000 restaurangägare (länk här) samt webbplatsen Safe at Work. Där får arbetstagare och arbetsgivare information på tolv språk. En film finns också på webbplatsen, med exempel på vanliga skador inom branschen. Arbetsmiljöverket annonserar även på olika språk via specifika webbplatser där arbetstagarna tros befinna sig. Informationsinsatsen följs upp av ett begränsat antal inspektioner.

– Myndigheter har traditionellt svårt att nå ut till de här målgrupperna på målgruppernas egna villkor. Därför är webbplatsen och annonserna, filmen och broschyrerna ett effektivt sätt att komplettera våra vanliga kanaler, säger David Khabbazi, kampanjansvarig.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Pernilla Niia, arbetsmiljöinspektör, 010-730 97 89
David Khabbazi, kampanjansvarig, 010-730 93 25

– Vi kan inte acceptera en dubbelstandard där vissa arbetstagare har tillgång till information om en säker arbetsmiljö och andra inte. Därför gör vi nu en informationskampanj som riktar sig till dem med lägre kunskaper i svenska inom restaurangbranschen, säger Håkan Olsson, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden