Fler pressmeddelanden

Ny webbplats och film på tolv språk om risker och rättigheter för restauranganställda

Restaurangköken måste bli säkrare arbetsplatser, även för dem med bristande kunskaper i svenska. Arbetsmiljöverket riktar fram till och med januari 2013 information till landets restauranger. Det sker i form av en webbplats, en film och checklistor – på tolv språk.

De vanligaste olycksorsakerna på restaurangerna är fall på glatta golv, skärsår från knivar och brännskador från kok- och uppvärmningsutrustning och vätskor. Även hot- och våldsituationer är vanliga. Mellan 2007-2011 har 1 258 anmälningar rapporterats om arbetsskador i branschen. Mörkertalet är stort.

Det är just i köken som flertalet skador sker. Här finns även en stor andel arbetskraft född i andra länder än Sverige – grupper som bor här permanent och de som har tillfälliga arbetstillstånd. Migrationsverket gav för 2012 cirka 1 400 arbetstillstånd till den sistnämnda gruppen. Totalt innefattar målgruppen många tusen arbetstagare i Sverige. Den bransch som hade den största andelen utrikes­födda egen­företagare var hotell‑ och restaurang­branschen, där 70 procent var födda utanför Sverige.

Något grupperna ofta har gemensamt är bristande kunskaper i svenska. Det gör det svårare att ta till sig information, exempelvis att arbetstagare har rätt till introduktion, hur de kan hantera riskerna och undvika vanliga skador. Många känner heller inte till Arbetsmiljöverket.  

– Vi kan inte acceptera en dubbelstandard där vissa arbetstagare har tillgång till information om en säker arbetsmiljö och andra inte. Därför gör vi nu en informationskampanj som riktar sig till dem med lägre kunskaper i svenska inom restaurangbranschen, säger Håkan Olsson, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

Syftet med kampanjen är att minska antalet skador bland restauranganställda.

Informationskampanjen är en del av ett regeringsuppdrag om att informera utländsk arbetskraft. Den innehåller bland annat ett brev till 14 000 restaurangägare (länk här) samt webbplatsen Safe at Work. Där får arbetstagare och arbetsgivare information på tolv språk. En film finns också på webbplatsen, med exempel på vanliga skador inom branschen. Arbetsmiljöverket annonserar även på olika språk via specifika webbplatser där arbetstagarna tros befinna sig. Informationsinsatsen följs upp av ett begränsat antal inspektioner.

– Myndigheter har traditionellt svårt att nå ut till de här målgrupperna på målgruppernas egna villkor. Därför är webbplatsen och annonserna, filmen och broschyrerna ett effektivt sätt att komplettera våra vanliga kanaler, säger David Khabbazi, kampanjansvarig.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Pernilla Niia, arbetsmiljöinspektör, 010-730 97 89
David Khabbazi, kampanjansvarig, 010-730 93 25

– Vi kan inte acceptera en dubbelstandard där vissa arbetstagare har tillgång till information om en säker arbetsmiljö och andra inte. Därför gör vi nu en informationskampanj som riktar sig till dem med lägre kunskaper i svenska inom restaurangbranschen, säger Håkan Olsson, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

 • 3 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...

Äldreomsorgens riskfyllda arbetsmiljö granskas

 • 11 september 2017
 • Vård, omsorg
 • ...

Antalet arbetsskadeanmälningar inom äldreomsorgen ökar. Det handlar om både belastningsolyckor, stress och hög arbetsbelastning samt våldsrelaterade orsaker. Arbetsmiljöverket ska i en nationell tillsyn under hösten granska 455 arbetsplatser utifrån hur arbetet är organiserat och hur relatione...

Nytt digitalt verktyg synliggör ojämställdheten på jobbet

 • 6 september 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Det krävs ett genusperspektiv i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att komma tillrätta med kvinnors ökade ohälsa. Arbetsmiljöverket har utvecklat ett digitalt verktyg som analyserar och synliggör skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer. 

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Fler nyheter och pressmeddelanden