Fler pressmeddelanden

Nationell insats mot osund konkurrens i arbetslivet gav resultat

Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket har genomfört oanmälda kontroller på byggarbetsplatser i flera städer runtom i landet. Det är en insats för att bekämpa arbetsgivare som bryter mot lagar och regler för att vinna konkurrensfördelar. 

 

Byggnadsställningar i motljus
Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter kontrollerat byggbranschen för att komma åt arbetsgivare som fuskar med lagar och regler. Foto: Arbetsmiljöverket

 

Deltagande myndigheter har inspekterat och kontrollerat sammanlagt nio i förväg utvalda arbetsplatser inom byggbranschen. Det har skett i Sundsvall, Stockholm, Norrköping, Örebro och Göteborg.

Totalt kontrollerade myndigheterna 32 företag, inklusive underentreprenörer. På vissa ställen har även Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket och nationella samordningen mot människohandel på Länsstyrelsen i Stockholmdeltagit.

– Det är första nationella insatsen vi genomför tillsammans med polisen och skattemyndigheten för att komma åt arbetsgivare som medvetet fuskar för att vinna fördelar över konkurrenterna. Oseriösa arbetsgivare låter arbetstagare riskera hälsa och ibland sina liv för att vinna kontrakt. Så kan det inte fortsätta, säger Patrik Hemmingsson, projektledare på Arbetsmiljöverket för inspektion inom arbetet mot osund konkurrens.

Kontrollerna har bland annat lett till 5 förbud att fortsätta arbetet på grund av allvarliga arbetsmiljörisker, 11 sanktionsavgifter gällande bland annat bristande fallskydd, cirka 25 omhändertagna personer, 1 förundersökning mot ekonomisk brottslighet och 15 påbörjade ärenden om brister i bestämmelser runt personalliggare.

Med olika verktyg mot samma mål

Samtliga myndigheter ser nyttan i att tillsammans motverka osund konkurrens i arbetslivet.

– Myndigheterna har olika uppdrag, regler, kunskap och metoder. Genom samarbete kan vi från olika håll komma åt företag som bryter mot regelverken i olika branscher, säger Patrik Hemmingsson.

– Polisens fokus har varit att ingripa mot verksamhet som innebär en otillbörlig exploatering av arbetskraft, säger Emil Eisersjö, nationella operativa avdelningen vid Polisen.

– Oannonserade kontroller ökar möjligheten att i ett tidigt skede upptäcka oseriösa företag. Genom att tumma på olika regler skadar oseriösa företag förutsättningarna för sund konkurrens inom byggbranschen, säger Conny Svensson, nationell samordnare, Skatteverket.

Arbetsmiljöverket driver arbete för att skapa sund konkurrens

Insatsen och tillslagen under förra veckan ingår i en större Europol-ledd aktion som handlar om arbetskraftsexploatering. Totalt deltog 24 europeiska länder. Insatserna sker inom det arbete som pågår mot osund konkurrens som Arbetsmiljöverket driver, där en rad myndigheter samarbetar. Syftet med projektet är att:

 • inspektera företag som skaffar sig konkurrensfördelar genom att inte följa gällande regler och lagar
 • se till att arbetstagare inte far illa eller blir utnyttjade
 • utveckla samverkan mellan arbetsmiljöverket och berörda myndigheter. I detta ingår också att myndigheterna kan samverka vid inspektioner och kontroll.

Exempel på sådant som ger en osund konkurrensfördel är brott mot arbetsmiljölagen, skattelagstiftningen, utlänningslagen samt bedrägeri och arbetskraftsexploatering.

Mer detaljer om inspektionerna från Arbetsmiljöverket.

Europol kommer inom kort sammanställa resultaten för de 24 medverkande länderna.

För mer information:
Patrik Hemmingsson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för inspektion inom osund konkurrens, Arbetsmiljöverket, tel. 010-730 93 53
Carolina Ekéus, pressekreterare, Polisen, tel. 010-564 10 05
Conny Svensson, nationell samordnare, Skatteverket, tel. 010-573 50 01
Presstjänsten, Arbetsmiljöverket, tel. 010-730 90 00.

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. http://www.av.se/

Citat

Myndigheterna har olika uppdrag, regler, kunskap och metoder. Genom samarbete kan vi från olika håll komma åt företag som bryter mot regelverken i olika branscher. —Patrik Hemmingsson, projektledare på Arbetsmiljöverket för inspektion inom arbetet mot osund konkurrens

Citat

Polisens fokus har varit att ingripa mot verksamhet som innebär en otillbörlig exploatering av arbetskraft. —Emil Eisersjö, nationella operativa avdelningen vid Polisen

Citat

Oannonserade kontroller ökar möjligheten att i ett tidigt skede upptäcka oseriösa företag. Genom att tumma på olika regler skadar oseriösa företag förutsättningarna för sund konkurrens inom byggbranschen. —Conny Svensson, nationell samordnare, Skatteverket

Relaterade pressmeddelanden

En säker arbetsmiljö kräver marginaler att göra fel

 • 24 februari 2020
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Dödsolyckor i arbetet är vanligast i samband med trafikolyckor, fall från höjd, arbete med fordon och arbetsmaskiner eller då någon klämmer sig eller träffas av föremål. Det visar Arbetsmiljöverkets analys av de arbetsolyckor med dödlig utgång som inträffade 2018 och första halvåret 2019.

Äldreomsorgen står inför arbetsmiljöutmaningar

 • 21 februari 2020
 • Vård, omsorg
 • ...

Inom äldreomsorgen, hemtjänst och särskilda boenden för äldre, finns ungefär 272 700 personer sysselsatta av dessa är nästan 234 500 kvinnor. Hög sjukfrånvaro, arbetssjukdomar, belastningsskador, hot och våld samt besparingar är en del av vardagen för de som arbetar inom äldreomsorgen. Under t...

Räddningstjänstens arbetsmiljö ska inspekteras

 • 19 februari 2020
 • Pressmeddelande
 • ...

Det närmaste halvåret ska Arbetsmiljöverket genomföra omkring 35 inspektioner av arbetsmiljön inom räddningstjänsten. Syftet är att kontrollera att arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett bra sätt och samtidigt aktualisera arbetsmiljöfrågorna inom räddningstjänsten.

Farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft i flera branscher

 • 12 februari 2020
 • Bygg, anläggning
 • ...

Åtta myndigheter har genomfört en ny insats mot brott i arbetslivet på drygt 150 företag inom bygg, skönhet, restaurang och bilvård. På flera arbetsplatser upptäcktes farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och andra misstänkta regelöverträdelser.

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning