Fler pressmeddelanden

Motorsågstest visar allvarliga brister

Samtliga åtta motorsågar som ingick i Arbetsmiljöverkets test hade brister i handskyddens mått eller hållfasthet samt otillräckliga bruksanvisningar. Motorsågstestet är en del av myndighetens marknadskontroll med syfte att skydda användare från farliga produkter.

Foto Joakim Nordlund DSC1421
Skogsarbetare som använder motorsåg. Fotograf Joakim Nordlund, Arbetsmiljöverket.

Motorsågar är en av de handhållna maskintyper som orsakar flest arbetsolyckor. År 2014 rapporterades över 50 arbetsolyckor i Sverige. Därför har Arbetsmiljöverket genomfört ett test av de åtta vanligaste modellerna av bensindrivna motorsågar på den svenska marknaden.

– Testet visar att det fanns många brister, vanligast var brister i bruksanvisning och säkerhetsskydd. Variationerna i provningsresultat mellan exemplaren av samma modell var stor. Det är också värt att notera att dyrare modeller generellt inte fått bättre testresultat än de billigare, säger Monica Torgrip, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Samtliga åtta modeller hade brister i handskyddens mått eller hållfasthet samt bruksanvisning. Sex med brister i märkning, fem i varningsinformation och två i kedjebromsens prestanda. För ett flertal testfall blev en del, men inte alla motorsågar av samma modell underkända.

Lågprismodeller prioriterades i urvalet till testet eftersom Arbetsmiljöverket tidigare funnit fler brister där än i andra segment. Den dyraste modellen kostade 1795 kr och den billigaste 834 kr.

2015-046375-16 Grupp 4 1340892 1 1
De åtta motorsågarna som testats av Arbetsmiljöverkets marknadskontroll.

Marknadskontroll skyddar mot farliga produkter

De senaste fem åren (2010-2015) har det skett totalt 262 anmälda arbetsolyckor runt om i landet i samband med användning av motorsågar. Yrken med höga riskodds för att råka ut för olyckor är till exempel i branscher inom skogs- och jordbruk, avloppsrensning, avfallshantering samt byggverksamhet.

– Vår marknadskontroll innebär att vi kontrollerar att produkter som släpps ut på marknaden är CE-märkta och uppfyller grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav och att vi vidtar åtgärder om så inte är fallet, säger Monica Torgrip.

Marknadskontroll finns för att skydda arbetstagare, konsumenter och andra användares säkerhet och hälsa men också för att eftersträva likvärdiga konkurrensförhållanden mellan företag. Arbetsmiljöverket bedriver en aktiv marknadskontroll genom olika insatser riktade mot olika typer av produkter eller leverantörer och importörer.

Marknadskontroll genom provning av bensindrivna motorsågar, rapport (pdf) 

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Monica Torgrip, enhetschef, telefon 010-730 97 57
Presstjänsten, 010-730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning