Fler pressmeddelanden

Möte om politikernas arbetsmiljöansvar i Skellefteå

Under 2019 kommer Arbetsmiljöverkets inspektörer att träffa politiker i kommuner och landsting och informera om arbetsmiljöansvaret politiker har som arbetsgivare. Totalt kommer 20 regioner och 290 kommuner få besök. På onsdag, 8 maj, står Skellefteås kommunpolitiker på tur att få besök.

Vart fjärde år väljer svenska folket förtroendevalda i kommuner och regioner till olika politiska uppdrag. En viktig del av detta uppdrag är att vara arbetsgivare och ett av de mest centrala ansvarsområdena, är att se till att anställda i kommuner och regioner har en god och säker arbetsmiljö.

Som alla arbetsgivare ska även politiker se till att arbetsmiljölagens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete följs. Det innebär att politiker ska se till att arbetsmiljön undersöks, riskbedöms och eventuella brister ska åtgärdas och följas upp på varje enskild arbetsställe.

På onsdag besöker två inspektörer Skellefteå kommun för att informera politiker om deras arbetsmiljöansvar, hur de kan hantera arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar.

Mer information om kommun- och regionsbesöken.

Vill du veta mer om besöket i Skellefteå kontakta:

Agnes Lundgren, arbetsmiljöinspektör, telefon: 010 – 730 94 54 eller

Arbetsmiljöverkets presstjänst, Sonya Aho, telefon: 010-730 9804.

Fler nyheter och pressmeddelanden om Vård, omsorg