Fler pressmeddelanden

Många skadeanmälningar bland unga inom hotellbranschen

Skadeanmälningarna är dubbelt så vanliga bland unga inom hotell än i övriga branscher. Dessutom har arbetsskadorna inom hotellbranschen ökat med 30 procent från 2008. Arbetsmiljöverket gör nu en insats i södra Sverige för att vända utvecklingen.

– Hotellen och deras kök är en slitsam och riskabel arbetsmiljö där anställda bör få bättre kunskap om hur de ska skydda sig mot skador, säger Pernilla Niia, en av de ansvariga för insatsen.

Verket inspekterar totalt drygt 200 arbetsställen fram till i höst för att höja medvetenheten om de många riskerna i branschen.

Antalet anmälda arbetsskador har stigit med 30 procent, från 170 till 222, mellan 2008-2012.

– Vi misstänker ett högt mörkertal. Många hotellanställda verkar byta jobb när de börjar få problem, säger Pernilla Niia.

Olyckor med sjukfrånvaro står för 85 procent av skadestatistiken. De vanligaste olyckorna uppstår när hotellanställda halkar på glatta golv, faller eller snubblar och skadar sig i trappor och när de skär sig i hotellköken. Under den inspektion som nu pågår har inspektörerna även sett att frätskador av kemikalier är vanliga.

Vad gäller arbetssjukdomar så utgör de 15 procent av all skadestatistik. I tre av fyra anmälningar är boven olika former av belastning. Det vanligaste är när den anställda förflyttar eller bär något eller utför samma rörelse om och om igen. 

Något som utmärker branschen är att dubbelt så många mellan 18 och 24 år – 21 procent – anmäler skador jämfört med snittet – 10 procent – i övriga branscher.

– Hittills har vi sett att många unga får sina första jobb på hotell. Vi satsar därför på att arbetsgivarna ska ge nyanställda introduktion så de kan undvika de värsta riskerna.

– Hotellen ska inte behöva ses som skadefällor där man jobbar tills man slitit ut sig. Det gynnar vare sig branschen eller de anställda, avslutar Pernilla Niia.

Kvinnodominerad bransch

 • Drygt 32 000 personer är anställda inom hotellverksamhet i Sverige.
 • Kvinnor utgör 66 procent av arbetskraften.
 • Totalt har 946 personer anmält skador de senaste fem åren.
 • Grupper som toppar skadestatistiken: städarna, servitörerna och köksbiträdena.

Upprepade rörelser för hotellstäderskor ger på sikt upphov till problem i leder.
Foto: Mikael Gustavsen

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Pernilla Niia, sektionschef, tel. 010-730 97 89

Mikael Bergman, inspektör och samordnare för tillsynen, tel. 010-730 97 24

Presstjänsten, tel. 010-730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Något som utmärker branschen är att dubbelt så många mellan 18 och 24 år – 21 procent – anmäler skador jämfört med snittet – 10 procent – i övriga branscher

Citat

– Hotellen ska inte behöva ses som skadefällor där man jobbar tills man slitit ut sig. Det gynnar vare sig branschen eller de anställda, avslutar Pernilla Niia. —Pernilla Niia

Relaterade pressmeddelanden

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

 • 27 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

 • 20 oktober 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

 • 3 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...

Fler nyheter och pressmeddelanden