Fler pressmeddelanden

Många skadeanmälningar bland unga inom hotellbranschen

Skadeanmälningarna är dubbelt så vanliga bland unga inom hotell än i övriga branscher. Dessutom har arbetsskadorna inom hotellbranschen ökat med 30 procent från 2008. Arbetsmiljöverket gör nu en insats i södra Sverige för att vända utvecklingen.

– Hotellen och deras kök är en slitsam och riskabel arbetsmiljö där anställda bör få bättre kunskap om hur de ska skydda sig mot skador, säger Pernilla Niia, en av de ansvariga för insatsen.

Verket inspekterar totalt drygt 200 arbetsställen fram till i höst för att höja medvetenheten om de många riskerna i branschen.

Antalet anmälda arbetsskador har stigit med 30 procent, från 170 till 222, mellan 2008-2012.

– Vi misstänker ett högt mörkertal. Många hotellanställda verkar byta jobb när de börjar få problem, säger Pernilla Niia.

Olyckor med sjukfrånvaro står för 85 procent av skadestatistiken. De vanligaste olyckorna uppstår när hotellanställda halkar på glatta golv, faller eller snubblar och skadar sig i trappor och när de skär sig i hotellköken. Under den inspektion som nu pågår har inspektörerna även sett att frätskador av kemikalier är vanliga.

Vad gäller arbetssjukdomar så utgör de 15 procent av all skadestatistik. I tre av fyra anmälningar är boven olika former av belastning. Det vanligaste är när den anställda förflyttar eller bär något eller utför samma rörelse om och om igen. 

Något som utmärker branschen är att dubbelt så många mellan 18 och 24 år – 21 procent – anmäler skador jämfört med snittet – 10 procent – i övriga branscher.

– Hittills har vi sett att många unga får sina första jobb på hotell. Vi satsar därför på att arbetsgivarna ska ge nyanställda introduktion så de kan undvika de värsta riskerna.

– Hotellen ska inte behöva ses som skadefällor där man jobbar tills man slitit ut sig. Det gynnar vare sig branschen eller de anställda, avslutar Pernilla Niia.

Kvinnodominerad bransch

 • Drygt 32 000 personer är anställda inom hotellverksamhet i Sverige.
 • Kvinnor utgör 66 procent av arbetskraften.
 • Totalt har 946 personer anmält skador de senaste fem åren.
 • Grupper som toppar skadestatistiken: städarna, servitörerna och köksbiträdena.

Upprepade rörelser för hotellstäderskor ger på sikt upphov till problem i leder.
Foto: Mikael Gustavsen

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Pernilla Niia, sektionschef, tel. 010-730 97 89

Mikael Bergman, inspektör och samordnare för tillsynen, tel. 010-730 97 24

Presstjänsten, tel. 010-730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Något som utmärker branschen är att dubbelt så många mellan 18 och 24 år – 21 procent – anmäler skador jämfört med snittet – 10 procent – i övriga branscher

Citat

– Hotellen ska inte behöva ses som skadefällor där man jobbar tills man slitit ut sig. Det gynnar vare sig branschen eller de anställda, avslutar Pernilla Niia. —Pernilla Niia

Relaterade pressmeddelanden

Äldreomsorgens riskfyllda arbetsmiljö granskas

 • 11 september 2017
 • Vård, omsorg
 • ...

Antalet arbetsskadeanmälningar inom äldreomsorgen ökar. Det handlar om både belastningsolyckor, stress och hög arbetsbelastning samt våldsrelaterade orsaker. Arbetsmiljöverket ska i en nationell tillsyn under hösten granska 455 arbetsplatser utifrån hur arbetet är organiserat och hur relatione...

Nytt digitalt verktyg synliggör ojämställdheten på jobbet

 • 6 september 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Det krävs ett genusperspektiv i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att komma tillrätta med kvinnors ökade ohälsa. Arbetsmiljöverket har utvecklat ett digitalt verktyg som analyserar och synliggör skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer. 

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Upp för arbetsolyckor och ner för arbetssjukdomar

 • 7 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar på en uppgång av anmälda arbetsolyckor. Samtidigt minskade de anmälda arbetssjukdomarna totalt sett. Men anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem runt om på landets arbetsplatser ökad...

Fler nyheter och pressmeddelanden