Fler pressmeddelanden

Inspektioner av ungas arbetsmiljö

Unga är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Därför satsar Arbetsmiljöverket på att under sommarhalvåret inspektera arbetsplatser där många unga arbetar. Målet är en bra start i yrkeslivet.

Cirka 4 000 unga mellan 16-24 år råkar ut för arbetsskador varje år, enligt anmälningar till Arbetsmiljöverket. Unga kvinnor drabbas främst av olyckor inom omsorg och sociala tjänster, medan unga män råkar ut för flest olyckor inom bygg.

Unga är också mer utsatta än andra åldersgrupper på arbetsmarknaden med 8 anmälda arbetsolyckor per 1 000 anställda och år, att jämföra med snittet på arbetsmarknaden som är 6.

– Vi vet att unga är en särskilt utsatt grupp. Därför satsar vi även i år på att inspektera arbetsplatser där många i den här gruppen arbetar, säger Urban Olsson, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

– Vårt mål är förstås att skadorna ska minska, men också att ge en bra start i yrkeslivet och en positiv inställning till ett säkert arbetsliv.

Under perioden maj till oktober ska cirka 500 inspektioner genomföras över hela landet, bland annat inom vård och omsorg, bygg, detaljhandel, restaurangverksamhet och fastighetsservice.

Erfarenheten från tidigare inspektioner visar att arbetsgivare ofta brister i introduktion och handledning, och att man inte gör tillräckliga riskbedömningar av de arbetsuppgifter som unga utför.

– Inte minst sommarjobbare utsätts för risker, exempelvis att hantera maskiner utan utbildning eller att ha hand om stora mängder kontanter.

Att unga inte får information om hur de ska agera i hot- och våldssituationer är en annan vanlig brist, enligt Arbetsmiljöverkets erfarenhet. Unga kvinnor är extra utsatta för hot och våldssituationer, främst inom omsorg och detaljhandel.

Arbetsmiljöverket har under nära tio år regelbundet inspekterat ungas arbetsmiljö.

– Trenden med en ökning av arbetsskadorna bland unga verkar ha brutits, enligt preliminära siffror för år 2013. Det är mycket glädjande. Förhoppningsvis är vårt enträgna arbete på det här området en av flera förklaringar till detta, säger Urban Olsson.

Läs mer om unga i arbete på av.se, bland annat:

  • Ficktidningen ”Knäcket”, med enkla tips och råd till unga om hur man kan förutse risker och förebygga att olyckor sker på arbetsplatsen.
  • En vägledning till arbetsgivare om föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:03 som gäller från förra året.

Kontakt på Arbetsmiljöverket:
Sabiha Hajdarevic, projektledare, telefon 010 730 98 37.
Presstaben, telefon 010 730 91 55.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Fler nyheter och pressmeddelanden