Fler pressmeddelanden

Inspektioner av företag på väg

Nu tar Arbetsmiljöverket ett samlat grepp om branscher där fordon och trafik är en del av arbetsmiljön. Tre inspektionssatsningar ska hjälpa till att sprida kunskap om riskerna i samband med arbetssituationer inom transportbranschen, som till exempel bilbärgning, varuleveranser och användning av fordon i tjänst.

Under de senaste fem åren har mer än en person varannan månad omkommit i arbetsolyckor på vägar eller med fordon inblandade. De största arbetsmiljöriskerna är direkt kopplade till trafiken och då särskilt i samband med stress, arbetsmängd och väglag. För att öka medvetenheten om riskerna, genomför Arbetsmiljöverket tre inspektionssatsningar bland nästan 600 företag som befinner sig på väg

– Vi vill genom ökad kunskap hos arbetsgivare och arbetstagare om trafiksäkerhet minska olyckor med ”tjänstefordon” inblandade. Det är viktigt att det finns rutiner i arbetsmiljöarbetet för användning av till exempel bärgningsbilar eller för småföretagare som åker med bil mellan olika jobb, säger Urban Olsson, sektionschef.

Mindre företagsbilar en riskfaktor i arbetsmiljön

Olika typer av fordon används i stort sett i alla branscher och många gånger ser inte arbetsgivaren trafik som en risk i arbetsmiljön, eftersom det inte är deras huvudsakliga verksamhet. Det kan vara till exempel städfirmor, hemtjänst, säljare, budfirmor eller hantverkare. Cirka 325 företag över hela landet kommer att besökas i projektet ”Småföretag på hjul”.

– Bilkörning är en förutsättning för att dessa företag ska kunna bedriva sin verksamhet och det är inte ovanligt att medarbetarnas största risker är direkt kopplat till trafiken.  Det kan vara alltifrån att bilbälte inte används till att last som till exempel verktyg och material inte är ordentligt lastsäkrad, säger Gabriel Sanz, arbetsmiljöinspektör.

Farligt med bärgningsarbete på vägar

Vid bilbärgning på vägar finns många faror och det finns ett flertal kända dödsolyckor och svåra påkörningsolyckor av både anställda och fordon. Ett sätt att skydda de som utför servicearbeten på väg är TMA- eller TA-skydd som fungerar som en skyddsbarriär.

– Som en del i denna inspektion kommer vi se över och ta fram förslag på var och när Arbetsmiljöverket ska ställa krav på skyddsbarriärer. Vi vill också öka branschens kunskap om risker och hur man som arbetsgivare kan göra riskbedömningar när man utför bärgningsarbeten på väg, säger Gabriel Sanz.

Inom ramen för projektet ”Säkerhet vid servicearbete på väg” ska samtliga företag inom bärgning för landtransport inspekteras i landets västra och södra delar, totalt cirka 60 företag.

Tidspress och belastningsskador vid varuleveranser

Varuleveranser och varumottagning i stadsmiljö medför många risker. Till exempel trånga gator med dåliga vändmöjligheter och brist på lastzoner. Det finns även risker för belastningsskador när tidspress och svårigheter att kunna ha rullande hantering är vardag för yrkesgruppen. Flera aktörer är ofta inblandade i leveranskedjan, från åkerier och grossister till mottagare som butiker, hotell eller restauranger. Efter sommaren kommer cirka 200 företag över hela landet att besökas i projektet ”Säkra leverensvägar och varumottagning”.

– Det finns stress och oro bland chaufförer i olika trafiksituationer, särskilt under leveranser vid skolgårdar då många barn är i rörelse. Förutom trafiken är det mycket att vara uppmärksam på, samtidigt som det ofta är ett pressat tidschema, säger Gabriel Sanz.

Samtliga inspektioner i projekten kommer att genomföras mellan 1 april och 1 november 2015. Både stora och små företag kommer besökas, men mindre företag kommer troligtvis vara mest representerade.

Läs mer om arbetsmiljöarbete inom transportbranschen på sidan om transport

Transport (och godshantering)

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Gabriel Sanz, arbetsmiljöinspektör, telefon 010-730 9398

Urban Olsson, sektionschef, telefon 010-730 9962

Presstjänsten, telefon 010-730 9155.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden