Fler pressmeddelanden

Handeksem i arbetet är vanligast bland unga kvinnor – kunskaperna om hur eksem förhindras måste öka

Handeksem drabbar var tionde person men är vanligast bland unga kvinnor. De mest utsatta arbetena finns inom service, vård och tillverkning.

I en rapport om kunskapsläget för handeksem som Arbetsmiljöverket beställt framgår att 600 000 personer lider av handeksem och att det är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen. Kontakten med vissa ämnen och vatten i arbetet är den viktiga orsaken.

Kvinnor drabbas oftare än män av handeksem och det är vanligast bland unga kvinnor. Kvinnor är också oftare allergiska mot nickel. Kvinnor drabbas oftare för att de har mer hudkontakt, inte för att deras hud är känsligare.

– Även i samma yrken kommer kvinnor i kontakt med väta mer än män. Det tyder på att arbetsuppgifterna inte är desamma för kvinnor och män, säger Carola Lidén, professor på Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom rapporten.

Det är vanligt att ungdomar får sitt första arbete inom omvårdnad, restaurang och service, vilket förklarar varför unga är mer drabbade än äldre av handeksem.

Extra utsatta yrken för handeksem

 • Inom vårdområdet är det vanligast för bland andra barnskötare, sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden samt tandsköterskor
 • Inom serviceområdet är det vanligast för bland andra frisörer, hemhjälp, hemvårdare, lokalvårdare samt kallskänkor och köksbiträden
 • Inom tillverkningsområdet är det vanligast för bland andra arbetare i gummi- och plastindustrin, i kemisk industri, bilmekaniker och bagare samt konditorer

Handeksem är en kronisk sjukdom som medför behov av sjukvård och som kan påverka arbetsförmågan. Försämringen på livskvaliteten är jämförbar med dem som lider av astma. Skadad hud skyddar inte heller lika bra mot farliga ämnen som oskadad hud gör.

Det går att förebygga handeksem som uppstår i arbetslivet, genom hudvårdsprogram och minskad hudkontakt med skadliga ämnen. Det kräver samarbete mellan arbetsgivare, företagshälsovården och anställda. Gymnasieprogram som leder till arbeten inom vård- och frisörsyrken, köks- och livsmedelsindustrin samt kemikalieintensiva yrken har en viktig roll.

– Utbildning på denna nivå borde vara mönsterarbetsplatser för säker arbetsmiljö och åtgärder för att förebygga handeksem, säger Carola Lidén.

– Arbetsgivare och arbetstagare behöver samverka mot riskerna. Människan måste skyddas mot handeksem på grund av jobbet, säger Leif Aringer, överläkare på Arbetsmiljöverket.

Läs rapporten här http://www.av.se/Aktuellt/kunskapsoversikt/handeksem/ 

För ytterligare information:

Arbetsmiljöverket, Leif Aringer, överläkare, 08-730 95 44

Karolinska institutet, Carola Lidén, 08-524 800 05

Presstjänsten vid Arbetsmiljöverket, 08-730 91 55

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

 • 19 februari 2019
 • Handel
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer.

Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen

 • 14 februari 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Det är en markant ökning jämfört med 2017. De allra flesta arbetar inom bygg- och i tillverkningsindustrin. Drygt fyra av...

Alla socialkontor fick krav – hot och våld vardag för socialsekreterare

 • 14 december 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt f...

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

 • 28 november 2018
 • Pressmeddelande

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets und...

Fler nyheter och pressmeddelanden