Fler pressmeddelanden

Handeksem i arbetet är vanligast bland unga kvinnor – kunskaperna om hur eksem förhindras måste öka

Handeksem drabbar var tionde person men är vanligast bland unga kvinnor. De mest utsatta arbetena finns inom service, vård och tillverkning.

I en rapport om kunskapsläget för handeksem som Arbetsmiljöverket beställt framgår att 600 000 personer lider av handeksem och att det är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen. Kontakten med vissa ämnen och vatten i arbetet är den viktiga orsaken.

Kvinnor drabbas oftare än män av handeksem och det är vanligast bland unga kvinnor. Kvinnor är också oftare allergiska mot nickel. Kvinnor drabbas oftare för att de har mer hudkontakt, inte för att deras hud är känsligare.

– Även i samma yrken kommer kvinnor i kontakt med väta mer än män. Det tyder på att arbetsuppgifterna inte är desamma för kvinnor och män, säger Carola Lidén, professor på Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom rapporten.

Det är vanligt att ungdomar får sitt första arbete inom omvårdnad, restaurang och service, vilket förklarar varför unga är mer drabbade än äldre av handeksem.

Extra utsatta yrken för handeksem

  • Inom vårdområdet är det vanligast för bland andra barnskötare, sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden samt tandsköterskor
  • Inom serviceområdet är det vanligast för bland andra frisörer, hemhjälp, hemvårdare, lokalvårdare samt kallskänkor och köksbiträden
  • Inom tillverkningsområdet är det vanligast för bland andra arbetare i gummi- och plastindustrin, i kemisk industri, bilmekaniker och bagare samt konditorer

Handeksem är en kronisk sjukdom som medför behov av sjukvård och som kan påverka arbetsförmågan. Försämringen på livskvaliteten är jämförbar med dem som lider av astma. Skadad hud skyddar inte heller lika bra mot farliga ämnen som oskadad hud gör.

Det går att förebygga handeksem som uppstår i arbetslivet, genom hudvårdsprogram och minskad hudkontakt med skadliga ämnen. Det kräver samarbete mellan arbetsgivare, företagshälsovården och anställda. Gymnasieprogram som leder till arbeten inom vård- och frisörsyrken, köks- och livsmedelsindustrin samt kemikalieintensiva yrken har en viktig roll.

– Utbildning på denna nivå borde vara mönsterarbetsplatser för säker arbetsmiljö och åtgärder för att förebygga handeksem, säger Carola Lidén.

– Arbetsgivare och arbetstagare behöver samverka mot riskerna. Människan måste skyddas mot handeksem på grund av jobbet, säger Leif Aringer, överläkare på Arbetsmiljöverket.

Läs rapporten här http://www.av.se/Aktuellt/kunskapsoversikt/handeksem/ 

För ytterligare information:

Arbetsmiljöverket, Leif Aringer, överläkare, 08-730 95 44

Karolinska institutet, Carola Lidén, 08-524 800 05

Presstjänsten vid Arbetsmiljöverket, 08-730 91 55

Bifogade filer

Fler nyheter och pressmeddelanden