Fler pressmeddelanden

Fysisk träning hjälper mot belastningsbesvär

Hjärtinfarkt, stroke, diabetes och högt blodtryck kan minskas med regelbunden motion och fysisk träning, enligt tidigare forskning. Nu visar en rapport en koppling mellan fysisk träning och minskade besvär i leder och muskler.

– Även om vi inte har en entydig bild, så visar de flesta studier att träning minskar risken för belastningsbesvär, säger Eleonor Fransson, forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping som tillsammans med Sofi Fristedt står bakom den kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket beställt.

Fysisk aktivitet och träning som prevention mot arbetsrelaterade belastningsbesvär (RAP 2015:11), kunskapssammanställning

Besvär i kroppsdelar såsom ländryggen, armar och nacke leder dels till höga kostnader för sjukskrivningar, dels produktionsbortfall och smärta för den drabbade individen. 

Sjukdomar och besvär i leder och muskler är tillsammans med psykiska sjukdomar den vanligaste orsaken till sjukskrivningar längre än två veckor hos både kvinnor och män i Sverige.  Sjukdomar och besvär i leder och muskler står även för en stor andel av sjukskrivningar som varar två månader eller längre. 

Maskinoperatörer, byggarbetare och omsorgspersonal särskilt utsatta

Arbetare drabbas oftare än tjänstemän av arbetsrelaterade belastningsbesvär.

– Tunga lyft och krävande arbetsställningar är särskilt riskabla. Men repetitiva rörelser är också en känd riskfaktor bakom besvär från rörelseorganen, säger Elenor Fransson.

Process- och maskinoperatörsarbetare är exempel på grupper som ofta drabbas av belastningsbesvär. Andra utsatta yrkesgrupper är arbetare inom bygg och anläggning, jord- och skogsbruk, service, omsorg och försäljning.

Träna två och en halv timme i veckan

– De generella rekommendationerna vad gäller fysisk aktivitet och träning för att behålla eller förbättra hälsan är att man bör utföra antingen måttligt fysiskt ansträngande aktiviteter under två och en halv timme i veckan eller mer högintensiv fysisk aktivitet en timme och en kvart i veckan, säger Eleonor Fransson.

Det bästa är att sprida aktiviteten över hela veckan. Varje pass bör vara i minst tio minuter. 

Andra rekommendationer är att muskelstärkande aktiviteter bör utföras minst två gånger per vecka för de flesta av kroppens stora muskelgrupper. 

Långvarigt stillasittande bör undvikas

För att förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär har träning på arbetstid visat sig gynnsamt i flera studier. För att få god effekt av träning är det dock också viktigt att se till att det finns tillräckligt med tid för återhämtning. Fortsatt arbetsmiljöarbete för att minska ogynnsamma arbetsställningar är också av största vikt. 

Mest arbetsrelaterade kroppsliga besvär har kvinnor, enligt Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsorsakade besvär 2014”. Kvinnor är även oftare sjukskrivna än män på grund av dessa besvär, framför allt i nacke, armar, ben och fötter. Inom vissa yrken är det männen som har mer knäproblem än kvinnorna. 

Rapporten går dock inte in på vilken sorts träning som är bäst, för vilken yrkesgrupp eller för vilket kön. Här behövs mer forskning, enligt rapportförfattarna 

För presentation av rapporten och det filmade seminariet, se länken nedan.

Fysisk aktivitet och träning som prevention mot arbetsrelaterade belastningsbesvär (RAP 2015:11), kunskapssammanställning

Kontakter

Eleonor Fransson, docent, Hälsohögskolan i Jönköping, tel. 036-10 12 87 

Sofi Fristedt, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping, tel. 036-10 12 69 

Kersti Lorén, belastningsergonom, Arbetsmiljöverket, tel. 010-730 95 87


Process- och maskinoperatörsarbetare är exempel på grupper som ofta drabbas av belastningsbesvär. Andra utsatta yrkesgrupper är arbetare inom bygg och anläggning, jord- och skogsbruk, service, omsorg och försäljning.

Citat

– De generella rekommendationerna vad gäller fysisk aktivitet och träning för att behålla eller förbättra hälsan är att man bör utföra antingen måttligt fysiskt ansträngande aktiviteter under två och en halv timme i veckan eller mer högintensiv fysisk aktivitet en timme och en kvart i veckan. —Eleonor Fransson

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

 • 3 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...

Äldreomsorgens riskfyllda arbetsmiljö granskas

 • 11 september 2017
 • Vård, omsorg
 • ...

Antalet arbetsskadeanmälningar inom äldreomsorgen ökar. Det handlar om både belastningsolyckor, stress och hög arbetsbelastning samt våldsrelaterade orsaker. Arbetsmiljöverket ska i en nationell tillsyn under hösten granska 455 arbetsplatser utifrån hur arbetet är organiserat och hur relatione...

Nytt digitalt verktyg synliggör ojämställdheten på jobbet

 • 6 september 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Det krävs ett genusperspektiv i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att komma tillrätta med kvinnors ökade ohälsa. Arbetsmiljöverket har utvecklat ett digitalt verktyg som analyserar och synliggör skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer. 

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning