Fler pressmeddelanden

Försämrad arbetsmiljö för unga kvinnor enligt ny undersökning

Kvinnor i ålder 16-29 år upplever att den psykiska och fysiska arbetsmiljön blivit sämre. Det visar den nya Arbetsmiljöundersökningen för år 2013.

Hur upplever människor själva sin arbetsmiljö? Att ta reda på det är syftet med Arbetsmiljöundersökningen, som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför vartannat år på Arbetsmiljöverkets uppdrag.

Arbetsmiljöundersökningen 2013 visar att det är bland unga kvinnor (16-29 år) som de största försämringarna finns, jämfört med 2011 års undersökning. Olust att gå till arbetet och svårt att sova på grund av jobbet är exempel på problem som ökar, jämfört med den senaste Arbetsmiljöundersökningen (år 2011). Fler unga kvinnor uppger också att de har kroppsliga besvär varje vecka efter jobbet, att de är uttröttade i kroppen och att de arbetar framåtböjda och upprepar samma arbetsrörelser.

- Utvecklingen är oroväckande. De unga är vår framtid, och de måste ha en god arbetsmiljö för att hålla ett helt arbetsliv. Arbetsgivarna behöver arbeta kraftfullt för en förändring. Grunden är alltid ett bra förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

- Arbetsmiljöverket jobbar på flera fronter för att bidra till att vända utvecklingen. Exempel på detta är projektet Kvinnors arbetsmiljö, våra årligt återkommande inspektioner av ungas arbetsmiljö, liksom arbetet med den psykosociala föreskriften.

Undersökningen visar på en positiv utveckling för unga män (16-29 år) inom flera fysiska områden; gällande färre tunga lyft, minskad bullerexponering och mindre utsatthet för kyla.

Att jobbet påverkar oss också när vi är lediga visar flera siffror i undersökningen. 27 procent av kvinnorna och 19 procent av männen i alla åldersgrupper har svårt att sova varje vecka på grund av jobbet. Cirka hälften, 46 procent, har problem att koppla bort tankarna på jobbet när de är lediga. Läraryrken utmärker sig, exempelvis hade 81 procent av de kvinnliga grundskollärarna svårigheter att koppla bort tankarna på jobbet på fritiden.

Ungefär en tredjedel av alla sysselsatta har kroppsliga besvär som exempelvis ont i nacke, axlar eller knän varje vecka på grund av jobbet, visar undersökningen. Kvinnor i åldern 30-49 år har ökade besvär från nedre delen av kroppen, som höfter och knän, jämfört med år 2011. Det finns stora skillnader mellan socioekonomiska grupper, där arbetare generellt har mer besvär än tjänstemän.

Frågor om hot och våld ingår också i undersökningen. 18 procent av kvinnorna och 11 procent av männen uppger att de utsatts för detta de senaste tolv månaderna. Sedan 2011 har det skett en ökning bland unga män. Unga kvinnor utsätts istället i högre utsträckning för trakasserier på grund av kön jämfört med år 2011.

Arbetsmiljöundersökningen har genomförts vartannat år sedan 1989. Inför Arbetsmiljöundersökningen 2013 intervjuades cirka 13 000 personer ur den sysselsatta befolkningen i åldern 16-64 år via telefon och enkäter. Läs hela undersökningen.

Kontakt på Arbetsmiljöverket
Dennis Webstedt, utredare/projektledare, telefon 010 730 93 14.
Ann Ponton Klevestedt, enhetschef, statistik och analys, telefon 010 730 91 83.
Presstaben, telefon 010 730 91 55.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden