Fler pressmeddelanden

Försämrad arbetsmiljö för unga kvinnor enligt ny undersökning

Kvinnor i ålder 16-29 år upplever att den psykiska och fysiska arbetsmiljön blivit sämre. Det visar den nya Arbetsmiljöundersökningen för år 2013.

Hur upplever människor själva sin arbetsmiljö? Att ta reda på det är syftet med Arbetsmiljöundersökningen, som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför vartannat år på Arbetsmiljöverkets uppdrag.

Arbetsmiljöundersökningen 2013 visar att det är bland unga kvinnor (16-29 år) som de största försämringarna finns, jämfört med 2011 års undersökning. Olust att gå till arbetet och svårt att sova på grund av jobbet är exempel på problem som ökar, jämfört med den senaste Arbetsmiljöundersökningen (år 2011). Fler unga kvinnor uppger också att de har kroppsliga besvär varje vecka efter jobbet, att de är uttröttade i kroppen och att de arbetar framåtböjda och upprepar samma arbetsrörelser.

- Utvecklingen är oroväckande. De unga är vår framtid, och de måste ha en god arbetsmiljö för att hålla ett helt arbetsliv. Arbetsgivarna behöver arbeta kraftfullt för en förändring. Grunden är alltid ett bra förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

- Arbetsmiljöverket jobbar på flera fronter för att bidra till att vända utvecklingen. Exempel på detta är projektet Kvinnors arbetsmiljö, våra årligt återkommande inspektioner av ungas arbetsmiljö, liksom arbetet med den psykosociala föreskriften.

Undersökningen visar på en positiv utveckling för unga män (16-29 år) inom flera fysiska områden; gällande färre tunga lyft, minskad bullerexponering och mindre utsatthet för kyla.

Att jobbet påverkar oss också när vi är lediga visar flera siffror i undersökningen. 27 procent av kvinnorna och 19 procent av männen i alla åldersgrupper har svårt att sova varje vecka på grund av jobbet. Cirka hälften, 46 procent, har problem att koppla bort tankarna på jobbet när de är lediga. Läraryrken utmärker sig, exempelvis hade 81 procent av de kvinnliga grundskollärarna svårigheter att koppla bort tankarna på jobbet på fritiden.

Ungefär en tredjedel av alla sysselsatta har kroppsliga besvär som exempelvis ont i nacke, axlar eller knän varje vecka på grund av jobbet, visar undersökningen. Kvinnor i åldern 30-49 år har ökade besvär från nedre delen av kroppen, som höfter och knän, jämfört med år 2011. Det finns stora skillnader mellan socioekonomiska grupper, där arbetare generellt har mer besvär än tjänstemän.

Frågor om hot och våld ingår också i undersökningen. 18 procent av kvinnorna och 11 procent av männen uppger att de utsatts för detta de senaste tolv månaderna. Sedan 2011 har det skett en ökning bland unga män. Unga kvinnor utsätts istället i högre utsträckning för trakasserier på grund av kön jämfört med år 2011.

Arbetsmiljöundersökningen har genomförts vartannat år sedan 1989. Inför Arbetsmiljöundersökningen 2013 intervjuades cirka 13 000 personer ur den sysselsatta befolkningen i åldern 16-64 år via telefon och enkäter.

Arbetsmiljön 2013, rapport, öppnas i nytt fönster

Kontakt på Arbetsmiljöverket

Dennis Webstedt, utredare/projektledare, telefon 010 730 93 14.

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef, statistik och analys, telefon 010 730 91 83.

Presstaben, telefon 010 730 91 55.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden