Fler pressmeddelanden

Fler kvinnor anmäler att de blir sjuka av jobbet

Under 2019 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med nära 20 procent – och det är främst kvinnor som drabbas av sjukdom på grund av jobbet. Samtidigt fortsätter antalet anmälda arbetsolyckor att öka, medan olyckor med dödlig utgång är färre. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket om arbetsskadestatistik för 2019.


Allt fler anmäler att de blir sjuka av sina jobb.
Allt fler anmäler att de blir sjuka av sina jobb.


 

Totalt anmäldes 10 600 arbetssjukdomar under 2019, en ökning med 1 700 anmälningar på ett år, visar ny arbetsskadestatistik från Arbetsmiljöverket.

Kvinnorna står för den största ökningen. Det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor anmäler att de blivit sjuka av jobbet jämfört med män (2,8 anmälningar per 1 000 sysselsatta kvinnor och 1,5 per 1 000 män).

- Det här förstärker vår bild av att många kvinnodominerade verksamheter har en tung arbetsmiljö. Coronapandemin ökar pressen ytterligare, inte minst inom vård och omsorg. Det finns en oro, inte bara för smittorisk. Många undrar hur de ska orka, utan tid till återhämtning eller semester. Det här måste arbetsgivarna vara uppmärksamma på. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Det är framför allt kvinnor som arbetar inom offentlig förvaltning samt vård och omsorg som i högre grad anmäler att de blivit sjuka av sociala och organisatoriska orsaker under 2019. Det kan handla om hög arbetsbelastning, små möjligheter att påverka arbetets utformning eller samarbetsproblem. Fler kvinnor anmäler också arbetssjukdomar på grund av belastningsskador. Det kan vara tunga lyft, olämpliga arbetsställningar och ensidigt repetitivt arbete, något som är vanligast inom tillverkningsindustrin.

- Den nedgång som vi har sett när det gäller anmälda arbetssjukdomar de senaste tre åren har upphört och vänt uppåt. Vi får analysera vad detta beror på, men vi ser att det är främst arbetssjukdomar som är kopplade till sociala och organisatoriska orsaker som ökar bland kvinnorna under 2019, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys.

Om man ser till antalet sysselsatta män och kvinnor i olika branscher anmäls flest arbetssjukdomar inom tillverkningsindustrin (fordonsmontörer), offentlig förvaltning samt vård och omsorg.

Arbetsolyckorna fortsätter också att öka, med fem procent, under 2019. Totalt anmäldes 103 900 arbetsolyckor 2019, av dessa ledde 34 700 till sjukfrånvaro. Män är liksom tidigare år mer olycksdrabbade än kvinnor på jobbet, särskilt unga män. Transport- och magasinering (lagerarbete) är de mest riskfyllda verksamheterna för både män och kvinnor, sett till anmälda arbetsolyckor per sysselsatta.

En arbetsolycka som leder till sjukskrivning inträffar ofta när något har skett som avviker från det normala. Bland män kan det handla om förlorad kontroll över handverktyg och transportmedel. För kvinnorna dominerar olyckor på grund av fall och lyft.

År 2019 inträffade färre arbetsolyckor med dödlig utgång. Inom den svenska arbetskraften förolyckades 36 personer på jobbet, jämfört med 50 året innan. Ytterligare 7 personer i utländsk arbetskraft omkom på arbete i Sverige och 3 personer i exempelvis arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsskador 2019 i korthet (arbetstagare och egenföretagare):

 • 34 748 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro anmäldes 2019 (14 872 kvinnor, 19 876 män), en ökning med cirka 5 procent sedan år 2018.
 • 69 202 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (37 097 kvinnor, 32 105 män)
 • 12 133 olyckor på väg till eller från arbetet (7 793 kvinnor, 4 340 män)
 • 10 573 arbetssjukdomar (6 749 kvinnor, 3 824 män), en ökning med 19 procent sedan 2018 (cirka 20 procent för kvinnor och cirka 15 procent för män)
 • 46 arbetsolyckor med dödlig utgång, varav 36 i den svenska arbetskraften (5 kvinnor, 31 män), 7 i den utländska arbetskraften och 3 personer som deltog i exempelvis arbetsmarknadsåtgärder eller praktik.
  Källa: Arbetsmiljöverke

  Regional statistik finns i rapporten Den nu publicerade statistiken från Arbetsmiljöverket omfattar arbetsskador under år 2019 som anmälts till Försäkringskassan till 1 april 2020. Här finns rapporten i sin helhet, Arbetsskador 2019, med regional statistik.

  Kontakter
  Ann Ponton Klevestedt, enhetschef, statistik och analys, Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 9183 
  Presstjänsten, telefon 010-730 91 55 eller presstjansten@av.se

Ta del av rapporten Arbetsskador 2019

Branscher med flest anmälda arbetsskador per sysselsatt

 

Arbetssjukdomar Kvinnor
Verksamhet Yrke
Tillverkning Fordonsmontörer
Offentlig förvaltning Socialsekreterare, Hemvårdsbiträden, Personliga assistenter
Vård och omsorg Undersköterskor, Hemvårdsbiträden, Personliga assistenter

 

Arbetssjukdomar Män
Verksamhet Yrke
Tillverkning Fordonsmontörer
Offentlig Förvaltning Poliser
Utvinning av mineral Gruvarbetare
Vård och omsorg Undersköterskor Hemvårdsbiträden, Personliga assistenter

 

Arbetsolyckor Kvinnor
Verksamhet Yrke
Utvinning av mineral Gruvarbetare
Transport Lastbilschaufförer, Brevbärare
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering Lastbilschaufförer, Renhållningsarbetare
Tillverkning Maskinoperatörer (livsmedelsindustri)
Vård och omsorg Undersköterskor, Hemvårdsbiträden, Personliga assistenter

 

Arbetsolyckor Män
Verksamhet Yrke
Transport Lastbilschaufförer
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Lastbilschaufförer
Utvinning av mineral Gruvarbetare

Citat

Det här förstärker vår bild av att många kvinnodominerade verksamheter har en tung arbetsmiljö. Coronapandemin ökar pressen ytterligare, inte minst inom vård och omsorg. Det finns en oro, inte bara för smittorisk. Många undrar hur de ska orka, utan tid till återhämtning eller semester. Det här måste arbetsgivarna vara uppmärksamma på. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete —Erna Zelmin-Ekenhem, GD, Arbetsmiljöverket

Relaterade pressmeddelanden

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet
 • 25 januari 2023
 • Pressmeddelande

Nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta, som vid HVB- och LSS-boenden och i kollektivtrafiken.

Användningen av unika föreskrifter utvärderas
 • 15 december 2022
 • Pressmeddelande

När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för över sex år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En utvärdering visar att föreskrifterna mottagits väl av arbetsmarknadens parter och andra intressenter. Trots det överlag positiva...

Distansarbete påverkar arbetsmiljön
 • 7 december 2022
 • Pressmeddelande

9 av 10 sysselsatta med ett skrivbordsarbete uppger att de kan göra ett bra jobb från hemmet, fritidshuset eller annan hemmiljö. Det visar Arbetsmiljöverkets undersökning av arbetsmiljön 2021. Samtidigt uppger 6 av 10 av alla sysselsatta att de har för mycket att göra på jobbet.

Farlig arbetsmiljö och misstänkt svartarbete – konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet
 • 24 november 2022
 • Pressmeddelande

Nära 120 företag inom flera branscher har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Farlig arbetsmiljö, blockerade nödutgångar och misstänkt svartarbete avslöjades inom bland annat bilvård och skönhetssalonger. Nu uppmanas allmänheten till ökad vaksamhet vid ...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning