Fler pressmeddelanden

Fler kvinnor anmäler att de blir sjuka av jobbet

Under 2019 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med nära 20 procent – och det är främst kvinnor som drabbas av sjukdom på grund av jobbet. Samtidigt fortsätter antalet anmälda arbetsolyckor att öka, medan olyckor med dödlig utgång är färre. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket om arbetsskadestatistik för 2019.

Allt fler anmäler att de blir sjuka av sina jobb.
Allt fler anmäler att de blir sjuka av sina jobb.


 

Totalt anmäldes 10 600 arbetssjukdomar under 2019, en ökning med 1 700 anmälningar på ett år, visar ny arbetsskadestatistik från Arbetsmiljöverket.

Kvinnorna står för den största ökningen. Det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor anmäler att de blivit sjuka av jobbet jämfört med män (2,8 anmälningar per 1 000 sysselsatta kvinnor och 1,5 per 1 000 män).

- Det här förstärker vår bild av att många kvinnodominerade verksamheter har en tung arbetsmiljö. Coronapandemin ökar pressen ytterligare, inte minst inom vård och omsorg. Det finns en oro, inte bara för smittorisk. Många undrar hur de ska orka, utan tid till återhämtning eller semester. Det här måste arbetsgivarna vara uppmärksamma på. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Det är framför allt kvinnor som arbetar inom offentlig förvaltning samt vård och omsorg som i högre grad anmäler att de blivit sjuka av sociala och organisatoriska orsaker under 2019. Det kan handla om hög arbetsbelastning, små möjligheter att påverka arbetets utformning eller samarbetsproblem. Fler kvinnor anmäler också arbetssjukdomar på grund av belastningsskador. Det kan vara tunga lyft, olämpliga arbetsställningar och ensidigt repetitivt arbete, något som är vanligast inom tillverkningsindustrin.

- Den nedgång som vi har sett när det gäller anmälda arbetssjukdomar de senaste tre åren har upphört och vänt uppåt. Vi får analysera vad detta beror på, men vi ser att det är främst arbetssjukdomar som är kopplade till sociala och organisatoriska orsaker som ökar bland kvinnorna under 2019, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys.

Om man ser till antalet sysselsatta män och kvinnor i olika branscher anmäls flest arbetssjukdomar inom tillverkningsindustrin (fordonsmontörer), offentlig förvaltning samt vård och omsorg.

Arbetsolyckorna fortsätter också att öka, med fem procent, under 2019. Totalt anmäldes 103 900 arbetsolyckor 2019, av dessa ledde 34 700 till sjukfrånvaro. Män är liksom tidigare år mer olycksdrabbade än kvinnor på jobbet, särskilt unga män. Transport- och magasinering (lagerarbete) är de mest riskfyllda verksamheterna för både män och kvinnor, sett till anmälda arbetsolyckor per sysselsatta.

En arbetsolycka som leder till sjukskrivning inträffar ofta när något har skett som avviker från det normala. Bland män kan det handla om förlorad kontroll över handverktyg och transportmedel. För kvinnorna dominerar olyckor på grund av fall och lyft.

År 2019 inträffade färre arbetsolyckor med dödlig utgång. Inom den svenska arbetskraften förolyckades 36 personer på jobbet, jämfört med 50 året innan. Ytterligare 7 personer i utländsk arbetskraft omkom på arbete i Sverige och 3 personer i exempelvis arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsskador 2019 i korthet (arbetstagare och egenföretagare):

 • 34 748 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro anmäldes 2019 (14 872 kvinnor, 19 876 män), en ökning med cirka 5 procent sedan år 2018.
 • 69 202 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (37 097 kvinnor, 32 105 män)
 • 12 133 olyckor på väg till eller från arbetet (7 793 kvinnor, 4 340 män)
 • 10 573 arbetssjukdomar (6 749 kvinnor, 3 824 män), en ökning med 19 procent sedan 2018 (cirka 20 procent för kvinnor och cirka 15 procent för män)
 • 46 arbetsolyckor med dödlig utgång, varav 36 i den svenska arbetskraften (5 kvinnor, 31 män), 7 i den utländska arbetskraften och 3 personer som deltog i exempelvis arbetsmarknadsåtgärder eller praktik.
  Källa: Arbetsmiljöverke

  Regional statistik finns i rapporten Den nu publicerade statistiken från Arbetsmiljöverket omfattar arbetsskador under år 2019 som anmälts till Försäkringskassan till 1 april 2020. Här finns rapporten i sin helhet, Arbetsskador 2019, med regional statistik.

  Kontakter
  Ann Ponton Klevestedt, enhetschef, statistik och analys, Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 9183 
  Presstjänsten, telefon 010-730 91 55 eller presstjansten@av.se

Ta del av rapporten Arbetsskador 2019

Branscher med flest anmälda arbetsskador per sysselsatt

 

Arbetssjukdomar Kvinnor
Verksamhet Yrke
Tillverkning Fordonsmontörer
Offentlig förvaltning Socialsekreterare, Hemvårdsbiträden, Personliga assistenter
Vård och omsorg Undersköterskor, Hemvårdsbiträden, Personliga assistenter

 

Arbetssjukdomar Män
Verksamhet Yrke
Tillverkning Fordonsmontörer
Offentlig Förvaltning Poliser
Utvinning av mineral Gruvarbetare
Vård och omsorg Undersköterskor Hemvårdsbiträden, Personliga assistenter

 

Arbetsolyckor Kvinnor
Verksamhet Yrke
Utvinning av mineral Gruvarbetare
Transport Lastbilschaufförer, Brevbärare
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering Lastbilschaufförer, Renhållningsarbetare
Tillverkning Maskinoperatörer (livsmedelsindustri)
Vård och omsorg Undersköterskor, Hemvårdsbiträden, Personliga assistenter

 

Arbetsolyckor Män
Verksamhet Yrke
Transport Lastbilschaufförer
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Lastbilschaufförer
Utvinning av mineral Gruvarbetare

Citat

Det här förstärker vår bild av att många kvinnodominerade verksamheter har en tung arbetsmiljö. Coronapandemin ökar pressen ytterligare, inte minst inom vård och omsorg. Det finns en oro, inte bara för smittorisk. Många undrar hur de ska orka, utan tid till återhämtning eller semester. Det här måste arbetsgivarna vara uppmärksamma på. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete —Erna Zelmin-Ekenhem, GD, Arbetsmiljöverket

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

 • 7 oktober 2021
 • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

 • 1 september 2021
 • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

 • 25 augusti 2021
 • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

 • 17 juni 2021
 • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning