Fler pressmeddelanden

Cirkelsågar och vinkelslipar brister i säkerhet oavsett pris

I Arbetsmiljöverkets test av cirkelsågar och vinkelslipar hade alla modeller minst en säkerhetsbrist. De vanligaste bristerna var felaktigt angivna buller- och vibrationsvärden vilket ökar risken för arbetsskador. Det fanns heller inget tydligt samband mellan inköpspris och antalet brister.

Snickare arbetar med en cirkelsåg.
Samtliga testade cirkelsågar och vinkelslipar hade minst en säkerhetsbrist. Foto: Arbetsmiljöverket.

I testet granskades hur väl tio vanliga modeller av cirkelsågar och tio vanliga modeller av vinkelslipar uppfyllde ett urval krav i gällande regler. Det handlade om krav på korrekta bruksanvisningar, märkning och annan dokumentation samt om att testa säkerhet, vibrationsnivåer och annat vid användning. Totalt upptäcktes brister i 30 procent av kraven för vinkelslipar och i 19 procent av kraven för cirkelsågar.

– Alla modeller hade minst en säkerhetsbrist och särskilt många brister hittades i dokumentationen om vinkelslipar. Trots relativt stora prisskillnader kunde vi inte se något tydligt samband mellan högt pris och säkra produkter, säger Dan Bremberg, sakkunnig på marknadskontroll.

Felaktigt angivna värden ökar risken för vibrationsskador

Den vanligaste bristen för cirkelsågar var att symboler på maskinerna inte förklarades i dokumentationen. Därutöver var det tre av tio som hade för höga vibrationsvärden jämfört med de värden som angavs i bruksanvisningen och i tre fall av tio gick skydden gick sönder vid användning.

Av de undersökta vinkelsliparna hade samtliga felaktigt angivna värden för vibrationer. Vid test kunde värdena vara dubbelt så höga eller mer. Därutöver hade åtta av tio felaktigt angivna bullervärden. Felvinklade skydd och maskiner som startar oavsiktligt när strömmen slås på är andra exempel på brister.

– Felaktiga värden gör det svårt för arbetsgivare att göra korrekta riskbedömningar och ökar risken för att de som arbetar med maskinerna drabbas av skador, säger Dan Bremberg.

Skador från vibrationer kan visa sig direkt men även efter lång tids användning och orsaka stora problem för den som drabbas. Vita fingrar, nerv-, muskel- och ledskador är några exempel på vad man kan drabbas av.

Marknadskontroll bidrar till säkrare produkter

Testet ingår som en del i Arbetsmiljöverkets marknadskontroll och genomfördes under perioden 2016–2017. Säkerhetskraven för maskiner bygger på de hälso- och säkerhetskrav för maskiner som finns i EU:s maskindirektiv (2006/42/EG) och som förklaras i olika standarder. Arbetsmiljöverket gör återkommande marknadskontroller för att säkerställa att de regler som finns också följs. Detta för att garantera säkra produkter, ett gott konsumentskydd och konkurrens på lika villkor.

Undersökning av formella och tekniska brister hos eldrivna cirkelsågar och eldrivna vinkelslipar, rapport, (pdf öppnas i nytt fönster)

Kontakter på Arbetsmiljöverket
Dan Bremberg, sakkunnig på marknadskontroll, telefon 010-730 9389
Monica Torgrip, enhetschef för marknadskontroll, telefon 010-730 9757
Presstjänsten, telefon 010-730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning