Fler pressmeddelanden

Bygg- och anläggning inspekteras i nytt projekt

Bygg är en olycksdrabbad bransch. Arbetsmiljöverket startar nu ett treårigt inspektionsprojekt med syfte att minska olyckor och ohälsa. Fokus ligger på mindre företag, som ofta har rollen som entreprenörer.

Anmälda arbetsolyckor (med sjukfrånvaro) är nästan dubbelt så vanliga inom bygg som inom andra branscher; 11 olyckor per tusen anställda och år jämfört med genomsnittet, som ligger på 7. Bygg och anläggningsbranschen ligger också högt när det gäller dödsolyckor.

– Bygg har alltid varit en viktig sektor i inspektionsverksamheten, men de senaste årens utveckling med bland annat ett ökat bostadsbyggande och flera stora infrastrukturprojekt gör att vi vill satsa extra mycket för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatserna, säger Håkan Olsson, inspektionschef.

Ett treårigt inspektionsprojekt, med syfte att minska olyckorna och ohälsan i bygg- och anläggningsbranschen, startas i april. Under 2015 kommer cirka 1 200 arbetsgivare att besökas över hela landet. Samtidigt drar en stor informationskampanj igång.

Arbetsmiljöverkets branschanalyser visar att det ofta finns många entreprenörer i flera led i större bygg- och anläggningsarbeten. Andelen utländsk arbetskraft ökar också, enligt statistik från utstationeringsregistret. 

Tyskland och Polen toppar listan över utstationerad arbetskraft

– Den här utvecklingen ställer ökade och delvis nya krav för att arbetsmiljön ska vara säker för alla. Fokus i vår satsning kommer att vara de små byggföretagen med under femtio anställda. Det är ofta de som är underentreprenörer i byggprocessen.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, fallolyckor från till exempel byggnadsställningar och ergonomi kommer att vara viktiga delar i inspektionerna av små företag. Statistiken visar att över hälften av alla arbetssjukdomar i byggbranschen under åren 2009-2013 orsakades av tunga lyft eller andra ansträngande arbetsrörelser.

En annan del i projektet är att inspektera i tidiga skeden av bygg- eller processen.  Även större infrastrukturprojekt kommer att inspekteras, exempelvis tunnelbyggen och större vägbyggen.

– Det har skett både dödsfall och olycksfall i större infrastrukturprojekt de senaste åren. Därför vill vi sätta fokus på arbetsmiljöfrågorna i de här projekten, säger Håkan Olsson.

Att inspektera stora företag, det vill säga företag med fler än 250 anställda, kommer också att vara en del av tillsynen. Hela inspektionsprojektet kommer att pågå 2015-2017.

Arbetsmiljöverket går samtidigt ut med en bred informationskampanj riktad till byggbranschen. Kampanjen handlar framför allt om att informera om de regler inom byggnadsområdet som är kopplade till sanktionsavgifter, däribland de om fallskydd som trädde ikraft vid årsskiftet. Läs mer på sidan om sanktionsavgifter.

Sanktionsavgifter

I februari 2015 samlade Arbetsmiljöverkets gd Erna Zelmin Ekenhem aktörer inom byggsektorn för att föra en dialog för att skapa en säkrare arbetsmiljö inom byggbranschen.

Kraftsamling för säkrare byggarbetsplatser

Kontakt på Arbetsmiljöverket

Kicki Höök, projektledare, telefon 010 730 95 95 

Anders Svärd, projektledare små företag bygg, 010 730 90 53 

Presstjänsten, 010 730 91 55

Bifogade filer

 • Bygg

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden