Fler pressmeddelanden

Bygg- och anläggning inspekteras i nytt projekt

Bygg är en olycksdrabbad bransch. Arbetsmiljöverket startar nu ett treårigt inspektionsprojekt med syfte att minska olyckor och ohälsa. Fokus ligger på mindre företag, som ofta har rollen som entreprenörer.

Bygg

Anmälda arbetsolyckor (med sjukfrånvaro) är nästan dubbelt så vanliga inom bygg som inom andra branscher; 11 olyckor per tusen anställda och år jämfört med genomsnittet, som ligger på 7. Bygg och anläggningsbranschen ligger också högt när det gäller dödsolyckor.

– Bygg har alltid varit en viktig sektor i inspektionsverksamheten, men de senaste årens utveckling med bland annat ett ökat bostadsbyggande och flera stora infrastrukturprojekt gör att vi vill satsa extra mycket för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatserna, säger Håkan Olsson, inspektionschef.

Ett treårigt inspektionsprojekt, med syfte att minska olyckorna och ohälsan i bygg- och anläggningsbranschen, startas i april. Under 2015 kommer cirka 1 200 arbetsgivare att besökas över hela landet. Samtidigt drar en stor informationskampanj igång.

Arbetsmiljöverkets branschanalyser visar att det ofta finns många entreprenörer i flera led i större bygg- och anläggningsarbeten. Andelen utländsk arbetskraft ökar också, enligt statistik från utstationeringsregistret.

– Den här utvecklingen ställer ökade och delvis nya krav för att arbetsmiljön ska vara säker för alla. Fokus i vår satsning kommer att vara de små byggföretagen med under femtio anställda. Det är ofta de som är underentreprenörer i byggprocessen.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, fallolyckor från till exempel byggnadsställningar och ergonomi kommer att vara viktiga delar i inspektionerna av små företag. Statistiken visar att över hälften av alla arbetssjukdomar i byggbranschen under åren 2009-2013 orsakades av tunga lyft eller andra ansträngande arbetsrörelser.

En annan del i projektet är att inspektera i tidiga skeden av bygg- eller processen. Även större infrastrukturprojekt kommer att inspekteras, exempelvis tunnelbyggen och större vägbyggen.

– Det har skett både dödsfall och olycksfall i större infrastrukturprojekt de senaste åren. Därför vill vi sätta fokus på arbetsmiljöfrågorna i de här projekten, säger Håkan Olsson.

Att inspektera stora företag, det vill säga företag med fler än 250 anställda, kommer också att vara en del av tillsynen. Hela inspektionsprojektet kommer att pågå 2015-2017.

Arbetsmiljöverket går samtidigt ut med en bred informationskampanj riktad till byggbranschen. Kampanjen handlar framför allt om att informera om de regler inom byggnadsområdet som är kopplade till sanktionsavgifter, däribland de om fallskydd som trädde ikraft vid årsskiftet. Läs mer om sanktionsavgifter på Arbetsmiljöverkets webbplats.

I februari 2015 samlade Arbetsmiljöverkets gd Erna Zelmin Ekenhem aktörer inom byggsektorn för att föra en dialog för att skapa en säkrare arbetsmiljö inom byggbranschen.

Kontakt på Arbetsmiljöverket:
Kicki Höök, projektledare, telefon 010 730 95 95.
Anders Svärd, projektledare små företag bygg, 010 730 90 53.
Presstjänsten, 010 730 91 55.

Bifogade filer

  • Bygg

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden