Fler pressmeddelanden

Bristande introduktion av unga på jobbet

Unga personer får inte den introduktion och den handledning de behöver när de börjar jobba. Det visar den inspektion av ungas arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket genomfört under sommarhalvåret.

Varje år skadas över 3 500 unga på sina arbeten. Arbetsolyckorna bland unga visar också en uppåtgående trend. Därför satsar Arbetsmiljöverket årligen på särskilda insatser för unga i arbetslivet.  

Arbetsgivarna brister framförallt när det gäller introduktion, handledning och riskbedömningar av arbetsuppgifter för unga anställda. Det visar årets nationella inspektionsinsats med fokus på unga. Unga och minderåriga får heller inte alltid den information som de borde när det gäller hur de ska agera i hot- och våldssituationer, visar inspektionen. 

- Det ska vara tryggt och säkert på jobbet för våra ungdomar, som är en extra utsatt grupp. Att de skadas eller blir sjuka redan i starten av sitt yrkesliv är inte acceptabelt. Därför behöver arbetsgivarna öka ambitionsnivån ytterligare för den här gruppen, säger generaldirektör Mikael Sjöberg. 

Under perioden april till september i år har Arbetsmiljöverket inspekterat cirka 1 300 arbetsplatser med fokus på unga. Sammanlagt fann inspektörerna cirka 1 500 brister, som ledde till att krav ställdes. Framförallt är det branscherna bygg- och anläggning, jord och skog, vård och omsorg, restaurangverksamhet, campingverksamhet och drift av sportanläggningar som inspekterats. 

Under sommaren har Arbetsmiljöverket också anställt 16 ungdomar för att informera andra unga om deras rättigheter. Dessa arbetsmiljöambassadörer har arbetat i Stockholm, Göteborg och Malmö med att sprida information genom besök på bland annat caféer, restauranger och butiker där unga arbetat. Tillsammans besökte ambassadörerna, som själva var i åldern 17-18 år, cirka 3 500 arbetsplatser. 

- Vi är mycket stolta över den fina insats som ambassadörerna har gjort för att höja medvetenheten om arbetsmiljöfrågorna, konkret och på plats där ungdomar arbetar. De har verkligen gjort skillnad på ett vardagsnära sätt, säger Mikael Sjöberg. 

Årets insats för unga har även omfattat en bred informationskampanj. Under maj fick cirka 50 000 sextonåringar hem ett brev och ficktidningen ”Knäcket” från Arbetsmiljöverket. Vykort med fokus på ungas arbetsmiljö har också distribuerats till caféer längs den svenska kusten, och 90 procent av totalt 200 000 kort användes. 

- Målet med våra insatser har varit att på olika sätt öka och stärka ungas kunskaper kring arbetsmiljöfrågor och deras rättigheter på jobbet. Det är förstås ett arbete som vi kommer att fortsätta med, avslutar Mikael Sjöberg. 

Unga i arbetslivet

Kontakt

Sabiha Hajdarevic, inspektör, 010 730 98 37 (frågor om inspektionsinsatsen) 

David Khabbazi, 010 730 93 25 (frågor om infokampanj och ambassadörerna)

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden