Fler pressmeddelanden

Bristande introduktion av unga på jobbet

Unga personer får inte den introduktion och den handledning de behöver när de börjar jobba. Det visar den inspektion av ungas arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket genomfört under sommarhalvåret.

Varje år skadas över 3 500 unga på sina arbeten. Arbetsolyckorna bland unga visar också en uppåtgående trend. Därför satsar Arbetsmiljöverket årligen på särskilda insatser för unga i arbetslivet.

Arbetsgivarna brister framförallt när det gäller introduktion, handledning och riskbedömningar av arbetsuppgifter för unga anställda. Det visar årets nationella inspektionsinsats med fokus på unga. Unga och minderåriga får heller inte alltid den information som de borde när det gäller hur de ska agera i hot- och våldssituationer, visar inspektionen

- Det ska vara tryggt och säkert på jobbet för våra ungdomar, som är en extra utsatt grupp. Att de skadas eller blir sjuka redan i starten av sitt yrkesliv är inte acceptabelt. Därför behöver arbetsgivarna öka ambitionsnivån ytterligare för den här gruppen, säger generaldirektör Mikael Sjöberg.

Under perioden april till september i år har Arbetsmiljöverket inspekterat cirka 1 300 arbetsplatser med fokus på unga. Sammanlagt fann inspektörerna cirka 1 500 brister, som ledde till att krav ställdes. Framförallt är det branscherna bygg- och anläggning, jord och skog, vård och omsorg, restaurangverksamhet, campingverksamhet och drift av sportanläggningar som inspekterats.

Under sommaren har Arbetsmiljöverket också anställt 16 ungdomar för att informera andra unga om deras rättigheter. Dessa arbetsmiljöambassadörer har arbetat i Stockholm, Göteborg och Malmö med att sprida information genom besök på bland annat caféer, restauranger och butiker där unga arbetat. Tillsammans besökte ambassadörerna, som själva var i åldern 17-18 år, cirka 3 500 arbetsplatser.

- Vi är mycket stolta över den fina insats som ambassadörerna har gjort för att höja medvetenheten om arbetsmiljöfrågorna, konkret och på plats där ungdomar arbetar. De har verkligen gjort skillnad på ett vardagsnära sätt, säger Mikael Sjöberg.

Årets insats för unga har även omfattat en bred informationskampanj. Under maj fick cirka 50 000 sextonåringar hem ett brev och ficktidningen ”Knäcket” från Arbetsmiljöverket. Vykort med fokus på ungas arbetsmiljö har också distribuerats till caféer längs den svenska kusten, och 90 procent av totalt 200 000 kort användes.

- Målet med våra insatser har varit att på olika sätt öka och stärka ungas kunskaper kring arbetsmiljöfrågor och deras rättigheter på jobbet. Det är förstås ett arbete som vi kommer att fortsätta med, avslutar Mikael Sjöberg.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Sabiha Hajdarevic, inspektör, 010 730 98 37 (frågor om inspektionsinsatsen)
David Khabbazi, 010 730 93 25 (frågor om infokampanj och ambassadörerna)
Läs mer på temasida om unga på webben.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden