Fler pressmeddelanden

Bred tillsyn för att få ner olyckstalen inom tillverkning och partihandeln

Arbetsmiljöverket inspekterar nu de riskfyllda jobben inom tillverkningsindustrin och partihandeln. I årets största tillsyn för myndigheten inspekteras arbetsplatser över hela landet. I förra årets tillsyn fick 8 av 10 arbetsplatser krav.

Kvinnlig arbetstagare med skyddglasögon bland maskiner i en verkstad.
Inom tillverkningsindustrin ligger olycksstatistiken stilla på hög nivå. Foto: Arbetsmiljöverket

Av Sveriges 4,8 miljoner sysselsatta arbetar 730 000 inom tillverkning och partihandel. Inom tillverkning är det nästan dubbelt så vanligt (11/1 000) att råka ut för skador jämfört med snittet på 6 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 förvärvsarbetande.
Partihandeln tampas med många truckolyckor, med otäcka skador som konsekvens.

– Vi inspekterar arbetsplatser där statistiken över olyckor och sjukdomar står stilla, på hög nivå, alltså där risken för ohälsa är stor, säger Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket.

I årets största tillsyn för myndigheten kommer 2 000 arbetsplatser över hela Sverige få besök (inklusive återbesök).

Förlorad kontroll över maskiner och fordon bakom många olyckor

De flesta olyckorna sker då arbetstagare tappar kontrollen över maskiner och verktyg. Många halkar, snubblar och faller.

Ett brett spann av yrkesgrupper får nu sin arbetsmiljö granskad. Bland dem: truckförare, lagerassistenter, underhållsmekaniker, maskinoperatörer, köttstyckare, sågarbetare, och anställda inom papperstillverkning. Även inredningssnickare och kundservicearbetare kan vänta sig inspektion av sin arbetsplats under året.

De flesta brister i sitt förebyggande arbete

– Med tanke på fjolårets inspektionsresultat finns mycket att förebygga för att göra arbetsmiljön säkrare för dem som jobbar inom tillverkning och partihandel, säger Håkan Olsson.

I förra årets tillsyn besökte Arbetsmiljöverket drygt 2 000 arbetsställen. 80 procent fick krav. Vanliga krav handlade om plan vad gäller krishantering och planerat underhåll och tillsyn av maskiner. Men det vanligaste kravet var att införa ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Arbetsgivarna ska i tid hitta riskerna, i dialog med arbetstagarna, inte vänta tills olyckan redan varit där. Att rapportera och analysera allvarliga händelser som kunde ha lett till värre olyckor är oerhört viktigt för att jobba förebyggande, säger Håkan Olsson.

Även i år kan inspektörerna ta upp riskbedömning utifrån både kvinnors och mäns förutsättningar och villkor vad gäller arbetsuppgifter, maskiner och verktyg.

Inspektionen innefattar:
Tillverkningsföretag där framställning av livsmedel och metall, motorfordon och elektronikvaror ingår. Partihandeln – lagerförare och hanterare av gods som ska vidare till detaljhandeln – bland annat handel med livsmedel, drycker, tobak, maskiner och byggmaterial. Företag med 34 anställda och uppåt prioriteras samt de som inte tidigare inspekterats.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Tomas Dahlquist, inspektör och projektledare, tel. 010-730 99 26.
Presstjänsten: 010-730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Av Sveriges 4,8 miljoner sysselsatta arbetar 730 000 inom tillverkning och partihandel.

Citat

Vi inspekterar arbetsplatser där statistiken över olyckor och sjukdomar står stilla, på hög nivå, alltså där risken för ohälsa är stor. —Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket

Fler nyheter och pressmeddelanden om Handel