Fler pressmeddelanden

Åtta myndigheter tar krafttag mot brott i byggsektorn

Farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och brister i personalliggare. Det är några av bristerna som åtta myndigheter fann i förra veckan när de tillsammans kontrollerade drygt 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser över hela landet. Bland annat kommer drygt 4 av 10 företag att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Åtta myndigheter har i uppdrag från regeringen att arbeta tillsammans för att stoppa brottslighet inom arbetslivet. Kontrollinsatsen pågick under hela förra veckan och riktades mot byggsektorn där arbetsolyckor och regelöverträdelser är vanliga. Illegal arbetskraft, felaktiga personalliggare och farliga byggställningar var några av de vanligaste bristerna.

– Företag ska konkurrera på lika villkor och ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Våra kontroller handlar också om att värna vår gemensamma välfärd och de företag som vill agera seriöst. Det är oroväckande att dessa företag ska behöva tävla mot de här företagen som på ett eller annat sätt inte följer reglerna, säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Vanliga brister

Under kontrollveckan besökte myndigheterna närmare 75 byggarbetsplatser – såväl nybyggnationer som renoveringsobjekt - och drygt 100 företag blev kontrollerade. Vanliga brister var fallskyddsutrustning som saknas eller är bristfällig, ställningar som inte uppfyller säkerhetsföreskrifter, ställningsplan och utbildningsbevis som saknas, felaktiga personalliggare och utländska byggarbetare som inte är anmälda i utstationeringsregistret eller arbetar illegalt. Många av företagen har underentreprenörer i flera olika led som bidrar till att ansvaret på byggarbetsplatsen ibland faller mellan stolarna.

Några resultat från kontrollinsatsen:

 • Drygt 4 av 10 företag kommer att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.
 • Nästan 4 av 10 företag riskerar att få betala sanktionsavgifter.
 • En fjärdedel av företagen fick omedelbart förbud på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister.
 • Ungefär hälften av företagen riskerar att få kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare.
 • Närmare ett 30-tal personer arbetade illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna.

­­– Vi kontrollerar att personerna på byggena har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vi lagför de arbetsgivare som anställer illegal arbetskraft eller på annat sätt ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet, säger Johan Winberg, poliskommissarie på Polismyndigheten.

Kontrollresultaten kan leda till vidare utredningar hos de andra myndigheterna som deltar i kontrollsamarbetet.

– Vi kan konstatera att andelen företag som får kontrollavgifter är hög vilket visar att det finns ett stort behov av den här typen av myndighetsgemensamma kontroller, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Fakta om regeringsuppdraget

De åtta myndigheter som ingår i de regeringsuppdraget om myndighetsgemensamma kontroller: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

Uppdraget går ut på att hitta effektiva, gemensamma kontrollmetoder för att motverka brott mot regler i arbetslivet. Syftet är att statens insatser ska få större effekt eftersom brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden.

Antal genomförda myndighetsgemensamma kontroller hittills:

2017 = 161
2018 = 1 130
2019 Januari–augusti = 1 210

Myndighetskontrollerna pågår under 2018-2020 och ska därefter fortsätta som permanent verksamhet hos myndigheterna.

Läs mer om Myndighetsgemensamma kontroller

Kontakt

Arbetsmiljöverket: Arne Alfredsson, tf. chef Myndighetsgemensam kontroll, telefon 010-730 99 59

Polismyndigheten: Johan Winberg, poliskommissarie, telefon 072-200 51 93

Skatteverket: Conny Svensson, kontrollsamordnare, telefon 010-573 50 01

Arbetsmiljöverkets presstjänst: Sonya Aho, telefon 010-730 9804

Ordförklaringar

Förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller inte får lov att göra en viss handling.

Sanktionsavgift är en avgift som arbetsgivaren kan behöva betala om hen brutit mot en del av arbetsmiljöreglerna.

Kontrollavgift är en avgift som arbetsgivaren kan behöva betala för brister i kassaregister och personalliggare.

Omhändertagen innebär att en person blir frihetsberövad. Det finns många olika anledningar till att bli omhändertagen enligt lag.  

Gripen innebär att en person frihetsberövas om hen är som lägst skäligen misstänkt för brott.

Citat

Företag ska konkurrera på lika villkor och ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Våra kontroller handlar också om att värna vår gemensamma välfärd och de företag som vill agera seriöst. Det är oroväckande att dessa företag ska behöva tävla mot de här företagen som på ett eller annat sätt inte följer reglerna. —Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Citat

Vi kontrollerar att personerna på byggena har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vi lagför de arbetsgivare som anställer illegal arbetskraft eller på annat sätt ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet. —Johan Winberg, poliskommissarie på Polisen.

Citat

Vi kan konstatera att andelen företag som får kontrollavgifter är hög vilket visar att det finns ett stort behov av den här typen av myndighetsgemensamma kontroller. —Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Relaterade pressmeddelanden

Riktade inspektioner mot kemiska risker i arbetet

 • 30 september 2019
 • Bygg, anläggning
 • ...

Varje år orsakar damm, asbest, avgaser eller andra kemiska risker på arbetet sjukdomar och dödsfall. Den här veckan inleder Arbetsmiljöverket nya inspektioner mot kemiska arbetsmiljörisker på drygt 1 800 arbetsplatser runt om i landet, som en del av en gemensam EU-insats.

Bättre arbetsmiljö för socialsekreterare efter inspektioner

 • 25 september 2019
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av arbetsmiljön för socialsekreterare i socialtjänsten åren 2015 till 2017 har utvärderats. Studien visar att insatsen bidragit till att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö.

Ställ krav på arbetsmiljö när städning upphandlas

 • 19 juni 2019
 • Pressmeddelande
 • ...

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 530 privata städföretag för att undersöka lokalvårdarnas arbetsmiljö. En slutsats är att de som köper städtjänster sällan ställer krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Det kan leda till sämre arbetsmiljö för lokalvårdarna.

Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro

 • 29 maj 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

De anmälda arbetsskadorna för 2018 visar att antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär på samma nivå som året innan. Män i åldern 16-24 år anmäler dock fler olyckor i jobbet per sysselsatt än andra åldersgrupper. Samtidigt minskar arbetssjukdomarna bland både män och kvinnor. Det visar...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning