Fler pressmeddelanden

Arbetsskadorna fortsätter att öka för fjärde året i rad – kvinnor hårt drabbade

Den största ökningen av anmälda arbetsskador sker bland kvinnor. Tunga lyft, stress och påfrestande relationer inom områdena vård, skola och omsorg står för den största ökningen, visar Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsskador 2013”.

Rapporten som nu släpps omfattar anmälda arbetsskador – olyckor och sjukdomar – fram till slutet av 2013 och täcker hela arbetsmarknaden.

Från 2012-2013 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med nio procent – upp till drygt 11 000 stycken. Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med tre procent, upp till 32 000. Sysselsättningen har under samma period ökat med en procent.

– Att de anmälda arbetsskadorna ökar för fjärde året i rad bådar illa inför framtiden. Nu behöver arbetsgivare och arbetstagarorganisationer samarbeta för att trycka tillbaka trenden. Ingen är förtjänt av att människor blir sjukare och skadar sig mer på jobbet, säger Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Ökningen i anmälda arbetssjukdomar består i allt högre grad av problem i relationer med chefer och arbetskamrater, stress och påfrestande klientkontakter inom vård, skola och omsorg. Annars ligger belastning, såsom ofta upprepade tunga lyft och obekväma arbetsställningar, bakom de flesta arbetssjukdomarna.

De vanligaste orsakerna bakom ökningen av arbetsolyckor med sjukfrånvaro är olika fysiskt ansträngande rörelser, olyckor då arbetstagare trampar på eller slår emot något samt till exempel våld från annan person. Dessa typer av olyckor är vanliga bland annat inom vård, skola och omsorg.

Sammantaget syns en ökning av att arbete med människor innebär större risk att drabbas av ohälsa.

– Det är för att få arbetsgivarna att sätta mer kraft i att motverka just kvinnors sjukskrivningar som vi sedan 2011 satt luppen på kvinnors arbetsmiljö, säger Håkan Olsson.

Traditionellt manliga branscher – som bygg, transport och gruvor – ligger fortfarande högt i statistiken över antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per sysselsatt.

Medan arbetsskadeanmälningarna för både olyckor och sjukdomar steg i fjol minskade antalet dödsolyckor. Det var inom jord och skog samt byggbranschen som dödsolyckorna sjönk. De flesta dödsfallen inträffade inom tillverkning och landtransport. Totalt inträffade 45 dödsolyckor i fjol, varav 33 bland förvärvsarbetande.

– För att i framtiden dämpa utvecklingen kommer vi bland annat att fortsätta inspektera landets skolor, driva en stor kampanj mot fallolyckor samt slutföra föreskrifter och inspektera mot stress, säger Håkan Olsson.

Läs rapporten ”Arbetsskador 2013” där statistiken även är uppdelad per bransch och yrke. 
Läs statistiken uppdelad per län och kommun. 

Arbetsskador 2013, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsskador 2013 län och kommun, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakter på Arbetsmiljöverket 

Börje Bengtsson, statistiker, tel. 010-730 94 92 

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef, statistik och analys, tel. 010-730 91 83 

Presstaben, tel. 010-730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Från 2012–2013 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med nio procent – upp till drygt 11 000 stycken. Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med tre procent, upp till 32 000.

Citat

Att de anmälda arbetsskadorna ökar för fjärde året i rad bådar illa inför framtiden. Nu behöver arbetsgivare och arbetstagarorganisationer samarbeta för att trycka tillbaka trenden. Ingen är förtjänt av att människor blir sjukare och skadar sig mer på jobbet. —Håkan Olsson, avdelningschef, Arbetsmiljöverket

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden