Fler pressmeddelanden

Arbetsskadorna fortsätter att öka för fjärde året i rad – kvinnor hårt drabbade

Den största ökningen av anmälda arbetsskador sker bland kvinnor. Tunga lyft, stress och påfrestande relationer inom områdena vård, skola och omsorg står för den största ökningen, visar Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsskador 2013”.

Rapporten som nu släpps omfattar anmälda arbetsskador – olyckor och sjukdomar – fram till slutet av 2013 och täcker hela arbetsmarknaden.

Från 2012-2013 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med nio procent – upp till drygt 11 000 stycken. Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med tre procent, upp till 32 000. Sysselsättningen har under samma period ökat med en procent.

– Att de anmälda arbetsskadorna ökar för fjärde året i rad bådar illa inför framtiden. Nu behöver arbetsgivare och arbetstagarorganisationer samarbeta för att trycka tillbaka trenden. Ingen är förtjänt av att människor blir sjukare och skadar sig mer på jobbet, säger Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Ökningen i anmälda arbetssjukdomar består i allt högre grad av problem i relationer med chefer och arbetskamrater, stress och påfrestande klientkontakter inom vård, skola och omsorg. Annars ligger belastning, såsom ofta upprepade tunga lyft och obekväma arbetsställningar, bakom de flesta arbetssjukdomarna.

De vanligaste orsakerna bakom ökningen av arbetsolyckor med sjukfrånvaro är olika fysiskt ansträngande rörelser, olyckor då arbetstagare trampar på eller slår emot något samt till exempel våld från annan person. Dessa typer av olyckor är vanliga bland annat inom vård, skola och omsorg.

Sammantaget syns en ökning av att arbete med människor innebär större risk att drabbas av ohälsa.

– Det är för att få arbetsgivarna att sätta mer kraft i att motverka just kvinnors sjukskrivningar som vi sedan 2011 satt luppen på kvinnors arbetsmiljö, säger Håkan Olsson.

Traditionellt manliga branscher – som bygg, transport och gruvor – ligger fortfarande högt i statistiken över antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per sysselsatt.

Medan arbetsskadeanmälningarna för både olyckor och sjukdomar steg i fjol minskade antalet dödsolyckor. Det var inom jord och skog samt byggbranschen som dödsolyckorna sjönk. De flesta dödsfallen inträffade inom tillverkning och landtransport. Totalt inträffade 45 dödsolyckor i fjol, varav 33 bland förvärvsarbetande.

– För att i framtiden dämpa utvecklingen kommer vi bland annat att fortsätta inspektera landets skolor, driva en stor kampanj mot fallolyckor samt slutföra föreskrifter och inspektera mot stress, säger Håkan Olsson.

Läs rapporten ”Arbetsskador 2013” där statistiken även är uppdelad per bransch och yrke.
Läs statistiken uppdelad per län och kommun.  

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Börje Bengtsson, statistiker, tel. 010-730 94 92
Bodil Umegård, analytiker, tel. 010-730 92 85
Ann Ponton Klevestedt, enhetschef, statistik och analys, tel. 010-730 91 83

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Från 2012–2013 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med nio procent – upp till drygt 11 000 stycken. Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med tre procent, upp till 32 000.

Citat

Att de anmälda arbetsskadorna ökar för fjärde året i rad bådar illa inför framtiden. Nu behöver arbetsgivare och arbetstagarorganisationer samarbeta för att trycka tillbaka trenden. Ingen är förtjänt av att människor blir sjukare och skadar sig mer på jobbet. —Håkan Olsson, avdelningschef, Arbetsmiljöverket

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden