Fler pressmeddelanden

Arbetsmiljöverket undersöker attityder till arbetsmiljöarbete

För första gången undersöker nu Arbetsmiljöverket svenska folkets attityder till arbetsmiljöarbete. 5 000 slumpmässigt utvalda svenskar i åldrarna 20-64 år ska få svara på frågor om hur de ser på arbetsmiljöarbete.

Undersökningen startar idag och pågår under hösten. Frågorna handlar bland annat om synen på arbetsmiljöarbete, hur viktigt eller oviktigt det anses vara och vad som skulle kunna öka engagemanget för arbetsmiljöarbete på den egna arbetsplatsen?

- Engagemanget och intresset för arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen är oerhört viktigt för att ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, säger Ulrica Klettner, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Attitydundersökningen genomförs av statistikmyndigheten SCB och omfattar 5 000 slumpmässigt utvalda svenskar i åldrarna 20-64 år. Den startar den 3 september och pågår till mitten av oktober. Resultaten presenteras i november. Undersökningen kommer sedan att genomföras vartannat år.

- Undersökningen kommer att lära oss mer om hur attityder skiljer sig åt mellan chefer och medarbetare, människor i olika åldrar och med olika utbildningsnivå, i små och större företag och så vidare. Det är viktigt underlag i arbetet för att få fler att engagera sig och att söka kunskap om arbetsmiljöarbete, säger Ulrica Klettner.

För mer information: https://tinyurl.com/y5xncg58

Kontakt

Ulrika Klettner, enhetschef på Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 9304

Arbetsmiljöverkets presstjänst, telefon 010-730 9155.

Fler nyheter och pressmeddelanden