Fler pressmeddelanden

Inför en tillståndsprocess för säker skyddsutrustning

Behovet av skyddsutrustning för att minska smittspridningen är stort. Oron bland vårdpersonal för bristande skydd växer. Arbetsmiljöverket har nu fått regeringens uppdrag att kvalitetssäkra och utfärda tillstånd för säker skyddsutrustning till personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

skyddsutrustning visir
Brist på eller undermålig skyddsutrustning är ett allvarligt hot mot både patientsäkerheten och mot personalens hälsa. Arbetsmiljöverket inför en ny tillståndsprocess för att bedöma och godkänna skyddsutrustning.


 

– Vi förstår att många är oroliga. Arbetsgivare behöver ta personalens oro på största allvar och föra en nära dialog med arbetstagare och skyddsombud.Det nya uppdraget ger oss möjlighet att införa en snabb hantering för att kvalitetssäkra skyddsutrustning. Vi hoppas kunna bidra till att öka tillgången till godkänd och säker skyddsutrustning till vård och omsorg. Det är av yttersta vikt att personalen får alla förutsättningar för att kunna arbeta på ett säkert sätt, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Bedömer och utfärdar tillstånd för säker skyddsutrustning till vård och omsorg

EU-kommissionen har nu kommit med en rekommendation som öppnar för undantag från vissa produktregler. Det innebär bland annat att behöriga myndigheter, som köper in utrustning till vissa utpekade typer av verksamheter, nu även kan välja personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Undantaget gäller i de fall där utrustningen har bedömts och godkänts av Arbetsmiljöverket.

Därför inför Arbetsmiljöverket nu en tillståndsprocess för att kunna bedöma kvalitén och utfärda tillstånd för att få köpa in personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Tillståndet ska grunda sig på bedömningar av de väsentliga hälso- och säkerhetskraven för varje typ av utrustning. Dessutom ska kvalitetsbedömningen göras av ett oberoende organ. Produkterna utvärderas och testas, men testerna blir inte lika omfattande som för en fullständig CE-märkning.

– Vi välkomnar alla initiativ som försöker tillgodose bristen på personlig skyddsutrustning men det får inte ske på bekostnad av vårdpersonalens säkerhet och hälsa. Personal som använder personlig skyddsutrustning måste kunna lita på den. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar för den utrustning som används i verksamheten och för att informera och utbilda personalen om hur skyddsutrustningen ska användas, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Ger tillfälliga tillstånd under coronasmittspridningen

De som kan ansöka om tillfälligt tillstånd är de som vill tillhandahålla skyddsutrustning, som inte är CE-märkt, till behöriga inköpare av skyddsutrustning. Dessa kan till exempel vara hälso- och sjukvård, räddningstjänst, Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra som ska upprätthålla allmän ordning. Det kan också vara annan personal som omsorgspersonal, som arbetar för att stoppa viruset och undvika ytterligare spridning. Tillståndet gäller tillfälligt under den rådande situationen med smittspridning och utrustningen får inte säljas på öppna marknaden.

Även tillverkare, som påbörjat en fullständig bedömningsprocess av utrustning i enlighet med CE-märkningens krav, kan ansöka om tillfälligt tillstånd att sälja utrustningen under tiden som bedömningsförfarandet pågår. Med ett sådant tillstånd får utrustningen säljas på den öppna marknaden.

Exempel på utrustning som Arbetsmiljöverket nu kan bedöma:

 • Engångsoveraller
 • Förkläden
 • Handskar
 • Tjockare handskar
 • Ögonskydd, till exempel visir
 • Andningsskydd

Tillstånden för bedömd skyddsutrustning kommer att vara tillfälliga och gälla fram till 31 december 2020. Vi har instruktioner och ansökningsblanketter på vår hemsida. Vi kommer också att publicera en lista på produkter som fått tillstån att komma ut på marknaden.

Egentillverkad skyddsutrustning som inte är testad och godkänd kommer inte att hanteras av Arbetsmiljöverket

Om Arbetsmiljöverket får in begäran om åtgärder, enligt kapitel 6 § 6a i arbetsmiljölagen, från skyddsombud som handlar om personlig skyddsutrustning, görs en bedömning om det finns skäl till föreläggande eller förbud.
Om det läggs ett skyddsombudsstopp,enligt kapitel 6 § 7 i arbetsmiljölagen, ska arbetsgivaren kontakta Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ska då skyndsamt avgöra om det finns skäl till förbudet eller om det ska hävas.

Beslutet Dnr 2020/019500

Ansök om tillfälligt tillstånd

Bakgrund

Kommissionens rekommendation

Om personlig skyddsutrustning

Om EU:s regler för CE-märkning  

Ansvar för frågor om skyddsutrustning

 • Arbetsgivare har ansvar för att systematiskt undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. I den rådande coronapandemin innebär arbetsgivarens, i det här fallet regioners, kommuners och privata vårdgivares, ansvar bland annat att personalen har tillräckligt med skyddsutrustning och att utrustningen ger ett fullgott skydd.
 • Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till att arbetsmiljölagen följs. Det gör vi genom tillsyn, regler och kommunikationsinsatser. Vi arbetar också med marknadskontroll och kontrollerar att de produkter som redan finns på marknaden är säkra och uppfyller EU:s hälso- och säkerhetskrav.
 • Socialstyrelsen ansvarar för inköp och leverans av utrustning till hälso- och sjukvården. Efter EU-kommissionens rekommendation har de också möjlighet att köpa in icke CE-märkt utrustning.
 • Folkhälsomyndigheten har rekommendationer om vilken skyddsutrustning som ska användas vid smittrisker i hälso- och sjukvården.

Kontakt
Arbetsmiljöverkets presstjänst, telefon 010-730 9155

Relaterade pressmeddelanden

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet
 • 25 januari 2023
 • Pressmeddelande

Nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta, som vid HVB- och LSS-boenden och i kollektivtrafiken.

Användningen av unika föreskrifter utvärderas
 • 15 december 2022
 • Pressmeddelande

När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för över sex år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En utvärdering visar att föreskrifterna mottagits väl av arbetsmarknadens parter och andra intressenter. Trots det överlag positiva...

Distansarbete påverkar arbetsmiljön
 • 7 december 2022
 • Pressmeddelande

9 av 10 sysselsatta med ett skrivbordsarbete uppger att de kan göra ett bra jobb från hemmet, fritidshuset eller annan hemmiljö. Det visar Arbetsmiljöverkets undersökning av arbetsmiljön 2021. Samtidigt uppger 6 av 10 av alla sysselsatta att de har för mycket att göra på jobbet.

Farlig arbetsmiljö och misstänkt svartarbete – konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet
 • 24 november 2022
 • Pressmeddelande

Nära 120 företag inom flera branscher har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Farlig arbetsmiljö, blockerade nödutgångar och misstänkt svartarbete avslöjades inom bland annat bilvård och skönhetssalonger. Nu uppmanas allmänheten till ökad vaksamhet vid ...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Vård, omsorg