Fler pressmeddelanden

Arbetsmiljöverket inspekterar skolor över hela landet i ny satsning

Skadlig stress, hot och våld, buller och dålig ventilation. Det är några exempel på arbetsmiljöproblem inom skolans område. Arbetsmiljöverket startar nu en stor tillsyn där 30 procent av alla landets skolor ska inspekteras till och med år 2016 för att förbättra arbetsmiljön.

Faktorer som stress, mycket arbete och otydliga krav dominerar de anmälda arbetssjukdomarna under åren 2008-2012 inom grund och gymnasieskolan. I ”Arbetsmiljöundersökningen” år 2011 uppgav 60 procent av de som arbetade inom utbildning att de hade svårt att koppla bort tankarna på jobbet. För samtliga branscher var siffran 43 procent.

Fem procent av de kvinnliga lärarna och sju procent av de manliga uppgav att de 2010 blivit utsatta för slag, sparkar eller andra fysiska skador. Motsvarande siffra för elever var 9 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport ”Hot och våld i skolan”, författad av forskare från Stockholms universitet. Dödshot förekommer också i skolan, enligt rapporten. Sju procent av de kvinnliga och åtta procent av de manliga lärarna upplevde detta år 2010, och nio procent av eleverna.

Det finns också brister i skolans fysiska arbetsmiljö. Åldrande fastighetsbestånd, bristande underhåll och lokaler som används till bristningsgränsen ger problem som exempelvis buller och dålig luftkvalitet.  Arbetsmiljöundersökningen 2011 uppgav 33 procent i kategorin utbildning att de utsattes för buller minst en fjärdedel av sin arbetstid. Elevorganisationerna har särskilt lyft fram brister i den fysiska arbetsmiljön, som smutsiga och trasiga toaletter.

Arbetsmiljöverket startar nu en flerårig insats på grund- och gymnasieskolans område. Från och med i höst och till och med år 2016 inspekteras 30 procent av landets skolor. Utöver skolorna får alla stora skolhuvudmän, det vill säga huvudmän med fem eller fler skolor, inspektionsbesök av Arbetsmiljöverket. Målet är att alla grund- och gymnasieskolor på något sätt ska beröras av satsningen.

- En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att lärare och elever ska kunna koncentrera sig på undervisningen och trivas i skolan. Med vår fleråriga och rikstäckande satsning vill vi bidra till att huvudmännen skapar just detta, och därigenom en bättre svensk skola, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Flertalet kommuner och 25-30 privata skolhuvudmän får besök av verket. Därefter besöks ett antal enskilda skolor under varje huvudman. Även skolor under mindre huvudmän ska inspekteras. Vilka enskilda skolor som inspekteras bestäms lokalt av Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelningar runt om i landet. 

I förberedelsearbetet har Arbetsmiljöverket samarbetat med fack, arbetsgivare, elevombud och andra intressenter på skolans område, bland annat för att få en heltäckande bild av nuläget.

Skolan är landets största arbetsplats sett till hur många som omfattas av arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöansvar i skolan

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Karin Bennbom, projektledare, telefon 010 730 95 64

Adam Jansson, inspektör, telefon 010 730 90 14

Presstjänsten telefon 010 730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Citat

En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att lärare och elever ska kunna koncentrera sig på undervisningen och trivas i skolan. Med vår fleråriga och rikstäckande satsning vill vi bidra till att huvudmännen skapar just detta, och därigenom en bättre svensk skola. —Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsmiljöverket.

Bifogade filer

 • Mikael Sjöberg 4

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden