Fler pressmeddelanden

Arbetsmiljöverket inspekterar skolor över hela landet i ny satsning

Skadlig stress, hot och våld, buller och dålig ventilation. Det är några exempel på arbetsmiljöproblem inom skolans område. Arbetsmiljöverket startar nu en stor tillsyn där 30 procent av alla landets skolor ska inspekteras till och med år 2016 för att förbättra arbetsmiljön.

Faktorer som stress, mycket arbete och otydliga krav dominerar de anmälda arbetssjukdomarna under åren 2008-2012 inom grund och gymnasieskolan. I ”Arbetsmiljöundersökningen” år 2011 uppgav 60 procent av de som arbetade inom utbildning att de hade svårt att koppla bort tankarna på jobbet. För samtliga branscher var siffran 43 procent.

Fem procent av de kvinnliga lärarna och sju procent av de manliga uppgav att de 2010 blivit utsatta för slag, sparkar eller andra fysiska skador. Motsvarande siffra för elever var 9 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport ”Hot och våld i skolan”, författad av forskare från Stockholms universitet. Dödshot förekommer också i skolan, enligt rapporten. Sju procent av de kvinnliga och åtta procent av de manliga lärarna upplevde detta år 2010, och nio procent av eleverna.

Det finns också brister i skolans fysiska arbetsmiljö. Åldrande fastighetsbestånd, bristande underhåll och lokaler som används till bristningsgränsen ger problem som exempelvis buller och dålig luftkvalitet. I Arbetsmiljöundersökningen 2011 uppgav 33 procent i kategorin utbildning att de utsattes för buller minst en fjärdedel av sin arbetstid. Elevorganisationerna har särskilt lyft fram brister i den fysiska arbetsmiljön, som smutsiga och trasiga toaletter.

Arbetsmiljöverket startar nu en flerårig insats på grund- och gymnasieskolans område. Från och med i höst och till och med år 2016 inspekteras 30 procent av landets skolor. Utöver skolorna får alla stora skolhuvudmän, det vill säga huvudmän med fem eller fler skolor, inspektionsbesök av Arbetsmiljöverket. Målet är att alla grund- och gymnasieskolor på något sätt ska beröras av satsningen.

- En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att lärare och elever ska kunna koncentrera sig på undervisningen och trivas i skolan. Med vår fleråriga och rikstäckande satsning vill vi bidra till att huvudmännen skapar just detta, och därigenom en bättre svensk skola, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Flertalet kommuner och 25-30 privata skolhuvudmän får besök av verket. Därefter besöks ett antal enskilda skolor under varje huvudman. Även skolor under mindre huvudmän ska inspekteras. Vilka enskilda skolor som inspekteras bestäms lokalt av Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelningar runt om i landet.

I förberedelsearbetet har Arbetsmiljöverket samarbetat med fack, arbetsgivare, elevombud och andra intressenter på skolans område, bland annat för att få en heltäckande bild av nuläget.

Skolan är landets största arbetsplats sett till hur många som omfattas av arbetsmiljölagen.

Temasida om skolan på www.av.se.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Karin Bennbom, projektledare, telefon 010 730 95 64.
Adam Jansson, inspektör, telefon 010 730 90 14.
Presstjänsten, telefon 010 730 91 55.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Citat

En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att lärare och elever ska kunna koncentrera sig på undervisningen och trivas i skolan. Med vår fleråriga och rikstäckande satsning vill vi bidra till att huvudmännen skapar just detta, och därigenom en bättre svensk skola. —Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsmiljöverket.

Bifogade filer

  • Mikael Sjöberg 4

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden