Fler pressmeddelanden

Arbetsmiljöverket inspekterar skolor över hela landet i ny satsning

Skadlig stress, hot och våld, buller och dålig ventilation. Det är några exempel på arbetsmiljöproblem inom skolans område. Arbetsmiljöverket startar nu en stor tillsyn där 30 procent av alla landets skolor ska inspekteras till och med år 2016 för att förbättra arbetsmiljön.

Faktorer som stress, mycket arbete och otydliga krav dominerar de anmälda arbetssjukdomarna under åren 2008-2012 inom grund och gymnasieskolan. I ”Arbetsmiljöundersökningen” år 2011 uppgav 60 procent av de som arbetade inom utbildning att de hade svårt att koppla bort tankarna på jobbet. För samtliga branscher var siffran 43 procent.

Fem procent av de kvinnliga lärarna och sju procent av de manliga uppgav att de 2010 blivit utsatta för slag, sparkar eller andra fysiska skador. Motsvarande siffra för elever var 9 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport ”Hot och våld i skolan”, författad av forskare från Stockholms universitet. Dödshot förekommer också i skolan, enligt rapporten. Sju procent av de kvinnliga och åtta procent av de manliga lärarna upplevde detta år 2010, och nio procent av eleverna.

Det finns också brister i skolans fysiska arbetsmiljö. Åldrande fastighetsbestånd, bristande underhåll och lokaler som används till bristningsgränsen ger problem som exempelvis buller och dålig luftkvalitet.  Arbetsmiljöundersökningen 2011 uppgav 33 procent i kategorin utbildning att de utsattes för buller minst en fjärdedel av sin arbetstid. Elevorganisationerna har särskilt lyft fram brister i den fysiska arbetsmiljön, som smutsiga och trasiga toaletter.

Arbetsmiljöverket startar nu en flerårig insats på grund- och gymnasieskolans område. Från och med i höst och till och med år 2016 inspekteras 30 procent av landets skolor. Utöver skolorna får alla stora skolhuvudmän, det vill säga huvudmän med fem eller fler skolor, inspektionsbesök av Arbetsmiljöverket. Målet är att alla grund- och gymnasieskolor på något sätt ska beröras av satsningen.

- En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att lärare och elever ska kunna koncentrera sig på undervisningen och trivas i skolan. Med vår fleråriga och rikstäckande satsning vill vi bidra till att huvudmännen skapar just detta, och därigenom en bättre svensk skola, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Flertalet kommuner och 25-30 privata skolhuvudmän får besök av verket. Därefter besöks ett antal enskilda skolor under varje huvudman. Även skolor under mindre huvudmän ska inspekteras. Vilka enskilda skolor som inspekteras bestäms lokalt av Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelningar runt om i landet. 

I förberedelsearbetet har Arbetsmiljöverket samarbetat med fack, arbetsgivare, elevombud och andra intressenter på skolans område, bland annat för att få en heltäckande bild av nuläget.

Skolan är landets största arbetsplats sett till hur många som omfattas av arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöansvar i skolan

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Karin Bennbom, projektledare, telefon 010 730 95 64

Adam Jansson, inspektör, telefon 010 730 90 14

Presstjänsten telefon 010 730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Citat

En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att lärare och elever ska kunna koncentrera sig på undervisningen och trivas i skolan. Med vår fleråriga och rikstäckande satsning vill vi bidra till att huvudmännen skapar just detta, och därigenom en bättre svensk skola. —Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsmiljöverket.

Bifogade filer

 • Mikael Sjöberg 4

Relaterade pressmeddelanden

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Upp för arbetsolyckor och ner för arbetssjukdomar

 • 7 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar på en uppgång av anmälda arbetsolyckor. Samtidigt minskade de anmälda arbetssjukdomarna totalt sett. Men anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem runt om på landets arbetsplatser ökad...

Brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö

 • 1 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat 650 arbetsställen där bemanningspersonal är anställd eller inhyrd. Tre av fyra arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Rutiner saknas för bland annat undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön och arbetsuppgifter för de bem...

Tre av fyra företag brister i att förebygga farligt damm

 • 24 maj 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Det är den första inspektionen sedan nya föreskrifter om kvartsdamm trädde ikraft 2015. Hos närmare tre av fyra företag hittades brister och vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner....

Fler nyheter och pressmeddelanden